آثار صوتی نیمه شعبانادعیه و زیارات نیمه شعبانبزرگسالروزشمار نیمه شعبانصوت تذکری نیمه شعبانفایل صوتیمخاطبیننوجواننوع محتوانیمه شعبانویژه نیمه شعبان خدمتگزاران

قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان در 40 روز

طرح قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان به نیت سلامتی و تعجیل در ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام

طرح قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان در 40 روز برای سلامتی و فرج امام عصر علیه السلام است. که شما گرامیان می توانید از این طرح چهل دعا در فضای مجازی برای تبلیغ یاد و نام امام زمان علیه السلام استفاده نمایید.


تا روز نیمه شعبان فقط ۴۰ روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعای اول: زیارت آل یس

صوت زیارت آل یس

 

بخش اول: شرح زیارت آل یس

 

لينک دانلود دعای آل یاسین


تا روز نیمه شعبان فقط 39 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعای دوم: دعا عهد

صوت دعا عهد

 

بخش اول: شرح دعا عهد

 

لینک دانلود دعای عهد


تا روز نیمه شعبان فقط 38 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعای سوم: دعا اللهم بلغ مولای

صوت دعا اللهم بلغ مولانا

 

بخش اول: شرح دعا اللهم بلغ مولای

 

لینک دانلود دعای اللهم بلغ مولای


تا روز نیمه شعبان فقط 37 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعای چهارم: اللّٰهُمَّ ارْزُقْنا تَوْفِيقَ الطّاعَةِ

صوت دعا اللهم ارزقنا توفیق الطاعه

 

بخش اول: شرح دعا اللّٰهُمَّ ارْزُقْنا تَوْفِيقَ الطّاعَةِ

 

لینک دانلوددعای اللهم ارزقنا توفيق الطاعه


تا روز نیمه شعبان فقط 36 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعای پنجم: اللهم ادفع عن ولیک

صوت دعا اللهم ادفع عن ولیک

 

بخش اول: شرح دعا اللهم ادفع عن ولیک

 

لینک دانلود دعای اللهم ادفع عن ولیک


تا روز نیمه شعبان فقط 35 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعای ششم: ای سامع کل صوت

صوت دعا ای سامع کل صوت

 

بخش اول: شرح دعا ای سامع کل صوت

 

لینک دانلود دعای ای سامع کل صوت


تا روز نیمه شعبان فقط 34 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعای هفتم: ندبه

صوت دعا ندبه

 

بخش اول: شرح دعا ندبه

 

لینک دانلود دعای ندبه


تا روز نیمه شعبان فقط 33 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعای هشتم: اللهم عظم البلاء

صوت دعا اللهم عظم البلاء

 

بخش اول: شرح دعا اللهم عظم البلاء

 

لینک دانلود دعای فرج


تا روز نیمه شعبان فقط 32 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعای نهم: یا رب محمد عجل فرج ال محمد

صوت دعا یا رب محمد عجل فرج ال محمد

 

بخش اول: شرح دعا یا رب محمد عجل فرج آل محمد

 

لینک دانلود دعای يارب محمد


تا روز نیمه شعبان فقط 31 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعای دهم: انت الله لا اله انت

صوت دعا انت الله لا اله انت

 

بخش اول: شرح دعا انت الله لا اله انت

 

لینک دانلود دعای انت الله لا اله انت


تا روز نیمه شعبان فقط 30 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعای یازدهم: صلوات ابوضراب اصفهانی

صوت دعا ابوضراب اصفهانی

 

بخش اول: شرح دعا ابوضراب اصفهانی

 

لینک دانلود دعای ضراب اصفهانی


تا روز نیمه شعبان فقط 29 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعای دوازدهم: یا رب محمد

صوت دعا یا رب محمد

 

بخش اول: شرح دعا یا رب محمد

 

لینک دانلود دعای یا رب محمد


تا روز نیمه شعبان فقط 28 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعای سیزدهم: حرز امام سجاد علیه السلام

صوت حرز امام سجاد علیه السلام

 

بخش اول: شرح حرز امام سجاد علیه السلام

 

لینک دانلود دعای حرز امام سجاد علیه السلام


تا روز نیمه شعبان فقط 27 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعای چهاردهم: تعقیب نماز ظهر جمعه

صوت دعا تعقیب نماز ظهر جمعه

 

بخش اول: شرح دعا تعقیب نماز ظهر جمعه

 

لینک دانلود دعای تعقیب نماز جمعه


تا روز نیمه شعبان فقط 26 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعای پانزدهم: دعا بعد از هر دو رکعت نماز شب

صوت دعا بعد از هر رکعت نماز شب

 

بخش اول: شرح دعا بعد از نماز شب

 

لینک دانلود دعای بعد از نماز هر رکعت نماز شب


تا روز نیمه شعبان فقط 25 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعای شانزدهم: قنوت مولانا حجت بن الحسن علیه السلام

صوت قنوت حجت بن الحسن علیه السلام

 

بخش اول: شرح قنوت حجت بن الحسن علیه السلام

 

لینک دانلود دعای قنوت حجت بن الحسن علیه السلام


تا روز نیمه شعبان فقط 24 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعای هفدهم: دعا در سجده بعد از زیارت امیرالمومنین علیه السلام

صوت دعا در سجده بعد از زیارت امیرالمومنین علیه السلام

 

بخش اول: دعا در سجده بعد از زیارت امیر المومنین علیه السلام

 

لینک دانلود دعا در سجده بعد از نماز امیرالمومنین علیه السلام


تا روز نیمه شعبان فقط 23 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعای هجدهم: تعقیب نماز صبح

صوت دعا تعقیب نماز صبح

 

بخش اول: دعا تعقیب نماز صبح

 

لینک دانلود دعای تعقیب نماز صبح


تا روز نیمه شعبان فقط 22 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعای نوزدهم: تعقیب بعد از هر نماز

صوت دعا تعقیب بعد از هر نماز

 

بخش اول: دعا تعقیب بعد از هر نماز

 

لینک دانلود دعای تعقيب نماز


تا روز نیمه شعبان فقط 21 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعای بیستم: دعا بعد از نماز یکی از حقوق تمام مومنین

صوت دعا بعد از نماز یکی از حقوق تمام مومنین

 

بخش اول: شرح دعا بعد از نماز یکی از حقوق تمام مومنین

 

لینک دانلود دعای بعد از نماز یکی از حقوق تمام مومنین


تا روز نیمه شعبان فقط 20 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعای بیست و یکم: دعا جامع برای دنیا و آخرت

صوت دعا جامع برای دنیا و آخرت

 

بخش اول: شرح دعا جامع برای دنیا و اخرت

 

لینک دانلود دعای جامع برای دنیا و آخرت


تا روز نیمه شعبان فقط 19 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعای بیست و دوم: دعا بعد از هر دو رکعت نماز شب

صوت دعا بعد از هر دو رکعت نماز شب

 

بخش اول: شرح دعا بعد از هر دو رکعت نماز شب

 

لینک دانلود دعا بعد از هر دو رکعت نماز شب


تا روز نیمه شعبان فقط 18 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعای بیست وسوم: دعا بعد از نماز ظهر

صوت دعا بعد از نماز ظهر

 

بخش اول: شرح دعا بعد از نماز ظهر

 

لینک دانلود دعای بعد از نماز ظهر


تا روز نیمه شعبان فقط 17 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعای بیست و چهارم: دعا در شب جمعه

صوت دعا در شب جمعه

 

بخش اول: شرح دعا در شب جمعه

 

لینک دانلود دعا در شب جمعه


تا روز نیمه شعبان فقط 16 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعای بیست و پنجم: دعا برای ظهور در قنوت

صوت دعا برای ظهور در قنوت

 

بخش اول: شرح دعا برای ظهور در قنوت

 

لینک دانلود دعا برای ظهور در قنوت


تا روز نیمه شعبان فقط 15 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعای بیست و ششم: دعا عصر غیبت

صوت دعا در عصر غیبت

 

بخش اول: شرح دعا عصر غیبت

 

لینک دانلود دعای عصر غیبت


تا روز نیمه شعبان فقط 14 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعای بیست و هفتم: دعا برای ان حضرت

صوت دعا برای آن حضرت

 

بخش اول: شرح دعا برای حضرت

 

لینک دانلود دعای برای حضرت


تا روز نیمه شعبان فقط 13 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعای بیست و هشتم: دعا در ساعت 12 ظهر

صوت دعا در ساعت 12 ظهر

 

بخش اول: شرح دعا در ساعت 12 ظهر

 

لینک دانلود دعا در ساعت 12 ظهر


تا روز نیمه شعبان فقط 12 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعای بیست و نهم: دعا عهد که اسم او در دیوان امام زمان علیه السلام است

صوت دعا عهد در دیوان امام زمان علیه السلام

 

بخش اول: شرح دعا عهد که اسم او در دیوان امام زمان علیه السلام است

 

لینک دانلود دعای عهد در دیوان امام زمان علیه السلام


تا روز نیمه شعبان فقط 11 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعا سیم: دعا شب ششم ماه مبارک رمضان

صوت دعا شب ششم ماه مبارک رمضان

 

بخش اول: شرح دعا شب ششم ماه رمضان

 

لینک دانلود دعای شب ششم ماه رمضان


تا روز نیمه شعبان فقط 10 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعا سی و یکم: دعا شب هشتم ماه مبارک رمضان

صوت دعا در روز هشتم ماه مبارک رمضان

 

بخش اول: شرح دعا شب هشتم ماه مبارک رمضان

 

لینک دانلود دعا شب هشتم ماه رمضان


تا روز نیمه شعبان فقط 9 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعا سی و دوم: دعا روز سیزدهم ماه مبارک رمضان

صوت دعا در روز سیزدهم ماه مبارک رمضان

 

بخش اول: شرح دعا روز سیزدهم ماه مبارک رمضان

 

لینک دانلود دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان


تا روز نیمه شعبان فقط 8 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعا سی و سوم: دعا شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان

صوت دعا در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان

 

بخش اول: شرح دعا شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان

 

لینک دانلود دعای بیست و سوم ماه رمضان


تا روز نیمه شعبان فقط 7 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعا سی و چهارم: دعا برای فرج در زیارت یکی از ائمه علیه السلام

صوت دعا برای فرج در زیارت یکی از ائمه علیه السلام

 

بخش اول: شرح دعا برای فرج در زیارت یکی از ائمه علیه السلام

 

لینک دانلود دعا برای فرج در زیارت یکی از ائمه علیه السلام


تا روز نیمه شعبان فقط 6 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعا سی و پنجم قنوت روز جمعه

صوت قنوت روز جمعه

 

بخش اول: شرح قنوت روز جمعه

 

لینک دانلود شرح قنوت روز جمعه


تا روز نیمه شعبان فقط 5 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعا سی و ششم: دعا بعد از نماز جعفر علیه السلام

صوت دعاء برای فرج بعد از نماز جعفر علیه السلام

 

لینک دانلود دعای برای فرج بعد از نماز جعفر علیه السلام


تا روز نیمه شعبان فقط 4 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعا سی و هفتم: دعا برای فرج در زیارت امامین عسکریین

بخش اول: شرح دعا فرج در زیارت امامین عسکریین

 

لینک دانلود شرح دعا فرج در زیارت امامین عسکریین


تا روز نیمه شعبان فقط 3 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعا سی و هشتم: دعا دیگر در زیارت امامین عسکریین

صوت دعاء در زیارت امامین عسکریین

 

بخش اول: شرح دعا دیگر در زیارت امامین عسکریین

 

لینک دانلود شرح دعا دیگر در زیارت امامین عسکریین


تا روز نیمه شعبان فقط 2 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعا سی و نهم: صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و اله

 

لینک دانلود صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و آله


تا روز نیمه شعبان فقط 1 روز باقی مانده است (هر روز با قرائت چهل دعا تا نیمه شعبان)

دعا چهلم: دعا نیمه شعبان

صوت دعا نیمه شعبان

 

بخش اول: شرح دعا نیمه شعبان

 

لینک دانلود دعای نیمه شعبان


دسترسی سریع و آسان به راهکار و محتوا برای مناسبت‌های نیمه شعبان، غدیر، محرم و فاطمیه
برای مطالعه و مشاهده مطالب خدمتگزاران میتوانید به فهرست مطالب در زیر مراجعه نمایید.

فهرست مطالب محرم فهرست مطالب فاطمیه فهرست مطالب نیمه‌شعبان فهرست مطالب غدیر کتابخانه خدمتگزاران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا