آثار نوشتاری و اجرایی نیمه شعبانبرگزاری جشن نیمه شعبانکودکمتنیمخاطبیننوجواننوع محتوانیمه شعبان

طرح شهربازی کودک جشن نیمه شعبان

طرح شهربازی کودک جشن نیمه شعبان

طرح شهربازی کودک برای رده سنی کودک و نوجوان،مناسب جشن های نیمه شعبان مورد استفاده شما خدمتگزاران قرار می گیرد.

متن اجرای طرح :

سالن انتظار دراین مکان به افرادیک فانوس یا شمع باتری دار داده می شود. بهمراه نقشه راهنما وقاب چوبی که گلدانی روی آن چسبیده و بچه ها باید بذر  محبت امام را درگلدان بکارند (درگلدان داخل قاب می تواند پیازوپرچم گل  کاشت دراین مرحله)

 •  غرفه شماره ۱

درب ورودی ودیوا غرفه  باعکس های  فریبنده پوشیده شده وقلبی که میگیرند  نوشته شده بهار دلها بیا (می شود ازاکاسیو یا بنر یامقوا وکاغذ استفاده کرد) درلحظه ورود تاکید میکنم درلحظه ورود کوله پشتی هایی که درون ان توپ (همان تیر اسلحه وجوددارد وکارت طلایی وقطعه اصلی پازل) به افراد داده میشود وارد سالن کاملا تاریک میشوندوسط سالن یک سنگر تعبیه شده اطراف سالن باپارچه پوشیده شده ونزدیک به سقف روی دیوارهاعکس هایی وجود دارد(عکس افرادی باموهای تیغ تیغی، فردی که هدفون به گوش  عروسکهای باربی ونماز خواند هدیه دادن که بانورپردازی روشن میشوند وافراد باتفنگ هایی که ازروی نقشه درتاریکی سالن پیداکرده اند وباتیر (توپ)داخل کوله انها راهدف می گیرند ونورتغیر می کند .

افراد بایددرهرمرحله حواسشان به قاب باشدکه آسیب نبیندوازمدرس یافردهمراهشان گلبرگ های گل را بگیرند ودران بکارند)گلبرگها می تواندازجنس چوب یاکریستال یاحتی فوم باشد برای تسریع کارمی توان قبلا ساقه اش اوصل کرد (می شوددراینجا مسیری راطراحی کنیم بالیزر که افراد بدون برخوردوبه سلامت ازان عبور کنند وبه عنوان امتیاز یک قطعه پازل انتخاب کنند.

 •  غرفه شماره ۲ :

برای ورود به این غرفه طبق نقشه که درسالن انتظارافراد مطالعه کرده اندباید کارت طلایی راپیداکنند ازداخل کوله پشتی دررابوسیلهدو، مدل پازل باقطعات کم( ۵ یا۶ قطعه) طراحی شده یکی قلبی که قسمتهایی ازآن سیاه شده ودیگری قلبی سالم    روی. قطعه وسط نوشته شده بهاردلها بیا اولین قطعه همراه عزیزان درکوله پشتی قراردارد   قطعه بعد رادرصورت ساختن جمله اناغیرمهملین لمراعاتکم توسط مکعبهایی که روی ان  نوشته شده بازیرنویس فارسی وخیلی هم سخت و پیچیده نباشد به عنوان امتیاز داده می شود (و گلبرگی که به گلدان داخل قاب اضافه شود)که بایددرگلدان کاشته شود ویاحوض اب (بادی) باقلابی که اهن ربا دارد کلمات حدیث رابگیرند وحدیث راکامل کنند.

 • غرقه شماره ۳ :

قطعات پازل زیر پوشالها پنهان شده (قلب سالم) باید پیداکنند می توان بسته به امکانات برای پنهان کردن ازبالنهای کوچکی (سبدحصیری که وچندبادکنک کوچک پرشده باهلیوم) معلق درفضا استفاده کرد روی سبدها یابادکنک ها کلماتی مانند معلم ستاره ماه  راهنما

شهربازی کودک جشن نیمه شعبان

 • غرفه شماره ۴ :

صندوقچه هایی که درآن کتابچه کوچک داستان دوخطی ازرفتار بچه هاست زیر کتابچه قطعه ای ازپازل وجود دارد ازهردو مدل

 • ۱: زهرا وارد خانه میشود بدون سلام کردن به اتاقش میرود
 • دراین غرفه قطعات پازل هردومدل وجوددارد
 • ۲:زهراوارد خانه شدبعدازسلام به مادر لباس هایش راآویز کرد
 • قطعه درست زیر رفتار صحیح پنهان شده
 • شهربازی کودک جشن نیمه شعبان – غرفه شماره ۵ : غرفه ابرها

ابرهای باد کنکی یا کاغذی یا پنبه ای که ازسقف آویزان است.

باید بپرند وابرهای غیبت که روی آن کارهای بد نوشته شده را بکنند یاباد کنک هارا بتر کانند تابه خورشید برسند قطعه ای ازپازل راپیداکنند. درهمه غرفه ها گلبرگ ها وجود داشت وکافی بودافراد حواسشان به گلدان گل باشد.برای کسب امتیاز بیشترمیشوداین قاب را طوری طراحی کردکه بعدازجشن هرهفته مربی قطعه ای چوبی (لیزرشده) سرکلاس ببرد   (همراه باتذکرات اخلاقی) درپایان پازل های کامل شده وگلدان گلی که گلبرگ های بیشتری داشته باشد امتیازبیشتری کسب میکند .

 • غرفه شماره ۶ :

 • غرفه کافی شاپ باامتیازهایی که دریافت کرده اند خوراکی تهیه می کنند  (تعداد گلبرگهای داخل گلدان)

غرفه شماره ۷ – غرفه ماء معین :

دراین غرفه چون افرادتشنه هستند شربت یاحتی خوراکی شور تعارف می شود بااین توضیح که (ببینید فقط اب هست که رفع عطش می کنه باوجود اینکه این خو.راکی ها خوش مزه است ائمه علیهم السلام مثل اب گوارا هستند که نیاز ماروکاملا تامین می کنند ودیگرتوضیحات درمورد ماء معین برای شادشدن مراسم افراداگرجلسه می روندقبلا سرودی رابامدرس هماهنگ کرده اند درغیراینصورت اگرمهمان هستند ازطریق سی دی یافایل صوتی دریافت می کنند ودرپایان مراسم به همراه فرشته ها برای فرج دعامی کنند واز سالن خارج می شوند برای جذابتر شدن برنامه روی سرشان گلاب اسپری می شود وگلبرگ گل می پاشند یاازبمب شادی استفاده شود

وبااهدای هدیه انشاالله باخاطره ای خوش برمی گردند می شوددریکی ازغرفه ها پک هایی حاوی بروشور وبادکنک وشرشره وخوراکی مثلا اسمارتیز یاشکلات، پاستیل اماده کنند برای تبلیغ دوست واشنا درغرفه ابرها   راهنما به کمک بچه ها  میاد  وپازل کامل میشه وبه بچه ها توضیح داده میشه که همانطورکه طراح این مجموعه باوجوداینکه نقشه داشتیم  فردی رو برای راهنمایی ماگذاشته بودن وتوی مراحل مختلف کمکمون می کردن خداوندهم که خالق وافریننده ماست دراین دنیا برای ماراهنماهایی قرارداده که توسط پیامبر درروز غدیر معرومابایدازاین راهنماها برای رسیدن به مقصدوهدف استفاده کنیم وازانها کمک بگیریم ووظیفه داریم که ایشان راکه ائمه علیهم السلام هستند به دیگران بشناسانیم همان طورکه پیامبرحضرت علی علیه السلام وبقیه امامان رومعرفی کردند.

وفرمودند اینهاراه سعادت هدایت رانشان می دهندوازراه انها بیرون نروید الان هم دراین زمان اخرین امامان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف  هستندکه هم مارومی بینندوهم توکارها به ماکمک می کنند درسته که ایشون به ظاهر ازپیش چشم ماغایبند ونمی بینیمشون ولی همیشه به فکرماهستند وبرای مادعا می کنند پس چه خوبه ماهمیشه وهمه جا ایشان راحاظر بدونیم وبرای فرجشان دعا کنیم (( اللهم عجل لولیک الفرج))

درغرفه کافی شاپ بچه هاتشنه می شوند دراینجا باید به انها شربت و یا خوراکی ها ی شور مثل چیپس وپفک تعارف کرد وازاین فرصت استفاده کرده بگوییم ببنیدالان فقط اب رفع عطش می کنه درسته؟ ائمه علیهم السلام مثل اب گوارایی هستند که نیازمارو کاملا تامین می کنندودیگرتوضیحات درموردماء معین بودن امام

 • غرفه اخر :

بنر ی که روش نوشته شده انا غیرمهملین لمراعاتکم دونفر درلباس فرشته باید پرده روی این بنررو بالا بکشن روی پرده پروانه های نسبتا بزرگی  هست که روی بالهایشان دعای فرج نوشته شده  به بچه هاگفته میشود  چشمهایشان راببندند وباامامشون صحبت کنند (همزمان باپخش افکتی مناسب وفضایی زیاگین) بچه هاجون  الان می خوایم همین لحظه چشمامون روببندیموهرکی هرچی دوست داره تودلش با امام زمان علیه السلام صحبت کنه بچه ها بیاین حالاکه دلتون شکست همان طورکه خودشون فرمودند

درتشرفات برای فرجشون دعاکنیم این طورنیست که الان که توجشن نیمه ایم همیشه وهمه جا می تونیم دعاکنیم بعد هرنماز که یک دعای مستجاب داریم یاتوقنوت نمازچه جوری وقتی یه نفررودوست داریم بهش محبت می کنیم چون می دونیم امام ما رو دوست دارن وبه یادما هستنن ماهم ایشون رودوست داریم وبرای فرجشون دعامی کنیم که ازماراضی وخوشال باشن وسعی می کنیم گناه نکنیم شماکه معصومین وگناهی ندارین دعاتون بیشتر مستجاب می شه سعی کنیدهمیشه به یاد این پدرمهربان باشیم وبراسلامتی وفرجشون دعاکنیم دفترچه هایی که به شکل قلب هستن رابه بچه ها می دهیم بچه هاهرروز قلبهامون روبازمی کنیم وتوش می نویسیم وباامام مهربانمون درددل می کنیم ومطمئنیم ایشون طبق فرموده خودشون به یادم اهستندو برامون دعا می کنند و بعد فضای جشن

طرح پیشنهادی:

 1. غرفه اول عبور ازراهرویی تنگ باشد که طناب یا دستگیره هایی دران وجوددارد برای کمک وموانعی که
  بچه ها زمین بخورند وامتیاز کسرشود
 2. درغرفه ابرها بچه ها باید۸ فایده خورشید پشت ابر رابگویند تااجازه ی کندن ابریا ترکاندن بادکنک راپیداکنند
 3. بسته به امکانات به جای قاب می توانند بچه ها در غرفه انتظار گلدان کنفی درست کنند ودراخر
  گلدان گل را روی دفترچه بچسبانند
لیست مقالات مرتبط با مقاله اتاق کودک نیمه شعبان :
طرح های زیر مخصوص کودکان و نوجوانان دسته بندی و طراحی شده اند .

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن