اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان

اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان شامل 13 سری برگه

اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان شامل تصاویر برای رنگ آمیزی به همراه شعر می باشد. که شما خدمتگزاران امام عصر علیه السلام می توانید برای تبلیغ یاد و نام مهربان ترین پدر دنیا از آنها در مکان های مختلف استفاده نمایید.


اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان – ای بچه های دنیا

اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر ای بچه های دنیا کلیک نمایید.

ای بچه های این جــــهان!
بیائد که قول بدهیم به هم
توی این دنیای بـــــزرگ
یه وقت نرید سمت گـناه
علـــت غیــــبـــــت آقا
ایــــن آخـــــرین کـلام
دوستهای صاحب الزمـان!
پایان بدهیم به ظلم و غـم!
بگیم که  شیعه ها کمـک!
حتی خطـــــــا و اشتـــباه!
هستـــــــــش فقط گناه ما!
پیـــــــــــــــــــام اون امام

اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان – انتظار

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر انتظار 1 کلیک نمایید. برای دانلود تصویر انتظار 2 کلیک نمایید.

می دانم این را عاقبت،یک روز غوغا می شود
از کعبه بانگی آشنا ،تــا آسمـــانـــها می رسـد
می دانم این را عاقبت، یک روز غوغا می شود
آن روز فریاد همه ،الله اکـــــبر مـــــــی شود
عدل وامید ودوستی ،چون گل شکوفا می شــود
عدل وامید ودوستی ،چون گل شکوفا می شـود
عدل وامید ودوستی ،چون گل شکوفا می شــود
مهدی می آید، بعد از او، دنیا دگرگون می شود

اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان – آقا جون منتظریم

اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر آقا جون منتظریم کلیک نمایید.

یازده امـــام معصوم
ولـــی بـــه امـر خدا
از چشم مـــردم بــد
هـــزار و چـــندین ساله
بـــالاخـــره یه روزی
مهدی ظـهور می کـنه
جهان می شه پر از گل
ما بچه هـــای شیعـــه
با هم بگیم خدایا
شهید شدند چه مظلوم
امــــــــام آخــر مــا
غائب شد و نیـــامـــ
شیــعه در انتـــظـــار
می شه وقت پیـروزی
دشمن رو دور می کـنه
نرگس و یاس و سنبل
دعا کنیـــم همیشــه
بیار امام ما را

اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان – سلام بر مهرِ مهربان مهدی

اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر سلام بر مهرِ مهربان مهدی کلیک نمایید.

بچه ها اگه گفتید وقتی حضرت مهدی بیایند دنیا چی می شه ؟

بچه ها شاد می شــــــــن
دلا  مهربون می شـــــــن
تو دلا شادی مــــــــی آد
دیگه نه گرســــــــنه ای
بچه ها دعا کنیـــــــــــم
حالا که با هم جمع شدیم
بیاید با هم دعا کنیــــــم
که ای خدای مهربـــــون
باغــــا آبـــــاد می شـن
کیـــنه ها بیرون می شـن
صلــــح و آزادی مـی آد
نه دل شکــــــــــسته ای
حضــــــرت مهدی بیـاید
گل و پروانه و شمع شدیـم
دست به سوی خدا کنـیـم
مـــــــهدی ما را برسـون

اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان – تولد خورشید

اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر سلام بر مهرِ مهربان مهدی کلیک نمایید.

چراغان گشته از شـــــادی
زنـــــــــــو تابیده نور حق
ز عطر غنچه نــــــــرگس
ز خورشید  نــــــــــگاه او
امام عسکری، بـــــــر لب
که در آغوش خود اینـــک
زشهر سامـــــــــره نوری
برای جذب آن پرتـــــــو
هیــــــــاهوی پری ها از
صدای شادی آنهــــــــــا
مبارک باد می گویـــــــد
بدنیا آمده مهــــدی (عجل الله تعالی فرجه)
زمین وآسمان امـــــــــــشب
به قلب شیعیان  امـــــــــشب
مشام دین معــــــــــــطر شد
دل عالم منـــــــــــــــور شد
مناجـــــــــــــات و دعا دارد
گل ســـــــــــــرخ خدا دارد
به سوی عرش جاری شــــــد
بهشت آیینه کاری شـــــــــد
دیاری دور می آیـــــــــــــد
زشهر نور می آیـــــــــــــــد
خدا بـــــــــــر صالحان امشب
امام مـــــــــــــهربان  امشب

اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان – دعا

اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر دعا کلیک نمایید.

حالاکه با هم جمع شــدیم
بیائید با هم دعا کنــــــیم
که ای خدای مهربــــــون
گل و پروانه و شمع شــــــــدیم
دست به سوی خدا کــــــــنیم
مهدی ما را برســــــــــــــون

اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان – دعای عهد

اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر دعای عهد کلیک نمایید.

آی آدم های دنـــــــــیا
هر کسی از شــــماه
یاری حضرت کـــــنه
چهل تا صبح تو خـــونه
هر کسی از شــــماه
یاری حضرت کـــــنه
مصراع یا مِصرَع یا نیم‌بیت
دعای عهــــــد بخونه

اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان – روز میلاد

اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبانبرای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر روز میلاد کلیک نمایید.

سامره غرق نـــــــور
از عرش کــــــــبریا
در بیت عسکـری (علیه السلام)
مست از روی رخـت
روز میلاد تو ((مولا))
در قلب عاشقان(( مولا))
مولا ، مولا، بیا مهدی (عجل الله تعالی)
بر نرجس (علیها السلام) تهنیت
بر باباش عسکری (علیه السلام)
تبریک ما بود
بر جد و جده اش
بر جد تو درود ((مولا))
لعنت بر دشمنت ((مولا))
مولا،مولا، بیا((مهدی))(عجل الله تعالی)
غرق شور و سرور
تا آنجا خیـــل حور
دسته دســـته پری
و ز عطـــر حیدری
تکرار یاد  تو ((مولا))
شوق امداد تو ((مولا))
مولا، مولا، بیا مهدی (عجل الله تعالی)
بر زهرا (علیها السلام) تهـــنیت
یک دنیا تهنیت
بر چهارده ولـــــی (علیهم السلام)
هم بر آل علی (علیهم السلام)
کین ره  بر ما گشود ((مولا))
در عالم هر که بود ((مولا))
مولا، مولا، بیا(( مهدی))(عجل الله تعالی)

اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان – گل زهرا

اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر گل زهرا کلیک نمایید.

گل زهرا  بیا (2)می رسد آن پیک شادی
می تراود از نگاهـــــش
گل زهرا  بیا (2)
آن که نورش می نوردد
می برد با خود به هر جا
می رسد آن روز زیـــبا
می دمد از شاخه گـــل
گل زهرا  بیا (2)
گل زهرا  بیا (2)با بهاران با بهاران
بوی شبنم ،بوی باران
گل زهرا  بیا (2)
باغ ودشت وکوه وصحرا
بو ی جان بخش خدا را
روز خوب آفتابی
غنچه های سرخ وآبی
گل زهرا  بیا (2)

اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان – مهدی صاحب زمان

اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر مهدی صاحب الزمان کلیک نمایید.

مثل آبی ،نه ،مثل خورشیـــدی
آب هستی ،برای تشنه لبــــان
نور امید خسته ها هســـــــتی
روزی از راه کعبه می آیـــــی
بهتر از حرف این و آن هستی
نه، از آن بهتری ،تو امیــــــــدی
نور هستی، برای شب زدگــــــان
داور دل شکسته ها هســــــــــتی
تا که در های بسته بگشــــــــایی
مهدی صاحب الزمان (علیه السلام) هستی

اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان – مهمان گلها

اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر مهمان گلها کلیک نمایید.

یک روز هنگام ســـــحر
خون در رگ گلـبرگ ها
آن روز این دنیا پــــر از
فریاد شادی مــــــی رود
آن روز او ،می آیـــــد او
گلها شکوفا می شــــــود
آن روز جاری می شــــود
عطر بهاری می شـــــــود
از شوق او بر آسمــــــان
مهدی، همان صاحب زمان

اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان – وقتی شب ها روز بشه

اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر وقتی شبها روز بشه کلیک نمایید.

وقتی که شب ها روز بشــــه
ما گلها از خواب پا  می شیـم
قناری ها شاد و جــــــــــوان
پرنده های رنگارنـــــــــگ
هر کی تو را دوست نــــداره
خورشید خوب و مهـــــــربان
ابر های تیره و سیـــــــــــاه
تا همــــــــــــه غصه هامون
آن وقـــــت توی دل های ما
از هر چی زشتـــــــی و بدی
بعدا تموم آن دلــــــــــــــا
هر کی تو را دوســــت نداره
خورشید وماه پیدا بشــــــــه
کنار هم صف می کشیـــــــم
پر می زنند تو آسمــــــــون
می خونن این شعر قشنـــگ
هیچی تو دنیا نـــــــــــداره
تو کی می آی به آسمـــــان
پس کی میرن از پیشمـــــان
ریز ریز بشن تو دلامـــــون
نور محبت بکـــــــــــــاری
تو ما ها رو باز بـــــــــداری
باز بخوانند به یک صـــــــدا
هیچی تــــــــــــو دنیا نداره

اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان – همه جا به یاد شما

اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان - 14

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر همه جا به یاد شما کلیک نمایید.

وقتی میرم کربلا (2)
وقتی میرم خانه خدا (2)
به نیابت از شما (2)
توی اون صحن وسرا
آقا شما را دعا می کنم (2)
ماه رمضان ماه خدا (2)
آقا شما را دعا می کنم
محرما   محرما
آقا شما را دعا می کنم (2)
وقتی میرم کربلا (2)
آقا شما را دعا می کنم (2)
وقتی میرم زیارت امام رضا
پیش گنبد طلا، هم نوای کبوترا
آقا شما را دعا می کنم (2)
شب قدر شــب دعـــا (2)
آقا شما را دعا می کنم
بعد تموم گریه ها (2)
آقا شما را دعا می کنم (2)


دسترسی سریع و آسان به راهکار و محتوا برای مناسبت‌های نیمه شعبان، غدیر، محرم و فاطمیه
برای مطالعه و مشاهده مطالب خدمتگزاران میتوانید به فهرست مطالب در زیر مراجعه نمایید.

فهرست مطالب محرم فهرست مطالب فاطمیه فهرست مطالب نیمه‌شعبان فهرست مطالب غدیر کتابخانه خدمتگزاران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا

خرید اینترنتی جدیدترین محصولات عید غدیر

 

+ هدیه: پوستر رایگان

 

محصولات غدیر