اشعار نیمه شعبان

 دیوار نوشته و اشعار نیمه شعبان

 مقاله اشعار نیمه شعبان شامل شعر و دیوار نوشته است که به صورت یک پست روزانه برای تبلیغ یاد و نام امام عصر علیه السلام می توانید در فضای مجازی استفاده نمایید.


اشعار نیمه شعبان – متن کیستم من؟

کیستم من ، ای که در هر روز و هر شبمی­کنی از رب ظهورم را طلب
کیستم من ، دیده­ای تو روی منبا مشامت حس نمودی بوی من
کیستم من ، دیده­ای تو روی منبا مشامت حس نمودی بوی من
نیستی تنها تو در فکر فرجروز و شب ما را بود فکر فرج
کیستم من ، غرق احساس منیمیهمان ، عمری سر خوان منی
کیستم من ، لاف حبّم می­زنینام من بر لوح قلبت می­کنی
کیستم من ، برده­ای تو یاد منگه بسوزانی دل ناشاد من
کیستم من ، لحظه ­ای با من خوشیساعتی با نفس و اهریمن خوشی
کیستم من ، گاه با ما دوستیگاه بنمایی به اعداء دوستی
کیستم من ، قدر من نشناختیآمدی اندر حریمم تاختی
کیستم من ، وارث طه منممصطفی و حیدر و زهرا منم
کیستم من ، مبتلای غیبتموارث خون حسین و عترتم
کیستم من ، یاسمین گلشن عترت منموارث غم­خانه­ ی غربت منم
کیستم من ، من طرید عصر خویشاز خلایق من غریب عصر خویش
کیستم من ، ای به حقم ناسپاسبا تو هستم، ای همیشه ناسپاس
بارها در غصه­ ام انداختیبارها دیدی مرا نشناختی
بارها دیدم تو را کردم سلامتو جواب من ندادی یک کلام
بارها دیدم که در هر انجمنمست اغیار منی غافل زمن
بارها دیدم گنه­کاری توگریه کردم بر تبه کاری تو
بارها شد بر تو کردم التماسبا عدوی من چرا داری تماس
بارها جایت خجل گردیده­ امشرمسارو منفعل گردیده­ ام
بارها با هر گناه و هر بدیآمدی بر روی من سیلی زدی
بس کنم دیگر من این گفت و شنودعقده بود و در گلویم مانده بود
هر چه بود ایام آن دوران گذشتهر چه هر چه کردی آن گذشت
حالیا! از نو عمل آغاز کنباب مهر دیگری را باز کن
ما به تو هجران و وصل آموختیمما چو یک مادر به پایت سوخته ­ایم
ما تو را آخر به جنت می­بریمما تو را با هر بدی هم می­خریم
ما تو را خندان و گریان می­کنیمما تو را مشمول احسان می­کنیم
ما تو را اصل هدایت کرده­ ایمما برای خود جدایت می­کنیم
ما که هر کاری برایت می­کنیمدر قیامت کی رهایت می­کنیم
ما به تو آخر سعادت می­دهیمما به تو تاج شفاعت می­دهیم

اشعار نیمه شعبان – متن نوح زمانه

دعا کنید رسد آن زمان که یار بیایدخزانِ باغ جهان را ز نو، بهار بیاید
دعا کنید، دعایی که آفتاب درخشانبه سرپرستی گل های روزگار بیاید
زَند به گُرده ی شب زخم، گام توسن عزمشچو از فراز زمان، مهر شب شکار بیاید
هزار اختر تابنده در سپهر دو دستشهزار مهر منیرش به کوله بار، بیاید
قیامتی کند از قامتش، بپا که تو گوییمعاد رویش انسان درین دیار بیاید
مد به گلشن گیتی، بلوغ صبح رهاییبهار خنده زند، گل به شاخسار بیاید
اگر ز موج پر آشوب عشق، نوحِ زمانهبه ساحلی که مرا باشد انتظار، بیاید
هزاراختر نور از فلک ز شوق و زشادیبرای دیدن آن یار گل عذار بیاید
جمال را بنُماید اگر ز پرده ی غیبتقرار بر دل یاران بی قرار بیاید
کتاب عشق گشایید و “اِن یَکاد” بخوانیددعا کنید که آن یار غم گسار بیاید

اشعار نیمه شعبان – حریم ملکوت

سحر از پرده‌نشینان حریم ملکوتنغمه برخاست که آن خسرو خوبان آمد
مه تابان امامت ثمر باغ رسولدر سحرگاه شب نیمه شعبان آمد
چهره زهره بپوشان که ز بام ملکوتزهره فاطمه با چهره تابان آمد
خسروا جز تو دراین ملک سلیمانی نیستکی رسد مژده به موران که سلیمان آمد

اشعار نیمه شعبان – دلم می گوید

پشت این پرده کسی هست دلم می گویدجاودانه نفسی هست دلم می گوید
پشت آن کوه که خورشید در آن پنهان استعطرِ فریادرَسی هست دلم می گوید
اعتمادی نبود جز تو به دلداری غیرگرچه دلدار کسی هست دلم می گوید

اشعار نیمه شعبان – نکند کوچ کند باز بهار

نکند کوچ کند باز بهاراز نفاق سخن فاصله ها
روزهایی است در این حجم سیاهخبری نیست ز مرغان رها
خبر از عشق نمی آرد هیچتوی این باغ نسیمی گذرا
توطئه چیست، جرا دق کرده است؟دل آئینه در این خاک چرا؟
نیست حالی به دل و حوصله‌ایرنگ دلتنگی دارد همه جا

اشعار نیمه شعبان – عدالت موعود

نمی وزد به جهان خشم استخوان‌ مردیو این جهان ستمستان ناجوانمردی است
خدا کند تو بتابی عدالت موعودکه فصل روشن تو فصل خوب همدردی است

اشعار نیمه شعبان – دستی بر دعا

تمام شهر من هرروز دستی بر دعا داردکه از خلوت برون آیی نقاب از چهره بگشایی
بگو می آیی، آری تا بشویم رنگ غم از دلبه یادت دلخوشم ای ن روزها در اوج تنهایی
از آن روزی که رفتی چشم هایم بر افق ماندهکه شاید باز هم برگردی، از آن سمت رویایی
پس از تو کوچه ها نشکفته پژمردنددر هر جا مرا یک بام آزردند گل های مقوایی

اشعار نیمه شعبان – تو سراپا غزلی

با کدام عاطفه از شعر شما بنویسماز همان پنجره رو به خدا بنویسم
تو سراپا غزلی چشمه زیبای حضورتو بجوش از دل من تا که تو را بنویسم
آشنا کن قدمم را به جنون صحراتا در آن جا غزلی با رد پا بنویسم
تو شکیبایی، جز دست صبور دل تومن بی صبر غمم را به کجا بنویسم
حرفم این شعله ترین را به کدامین دریازیر باران شب و موج و صدا بنویسم
من که بی چشم تو از سنگم و همسایه مرگبا کدام عاطفه از چشم شما بنویسم

اشعار نیمه شعبان – دست تو باز می کند

دست تو باز می کند پنجره های بسته راهم تو سلام می کنی رهگذران خسته را
دوباره پاک کردم و به روی رف گذاشتمآینه قدیمی غبار غم نشسته را
پنجره بی قرار تو، کوچه در انتظار توتا که کند نثار تو، لاله دسته دسته را
شب به سحر رسانده ام، دیده به ره نشانده امگوش به زنگ مانده ام، جمعه عهد بسته را

اشعار نیمه شعبان – گنج نهان

ای منتظران گنج نهان می آیدآرامش جان عاشقان می آید
بر بام سحر طلایه داران ظهورگفتند که صاحب الزمان می آید

اشعار نیمه شعبان – بهار می آید

با آمدنت قرار می آید بازد بازسرسبزی این دیار می آید باز
می آیی و با طنین سبز قدمتگل پوش ترین بهار می آید باز

اشعار نیمه شعبان – خاک پای تو

ای توتیای دیده ما خاک پای تووی کنج خلوت خانه دل سرای تو
هر مو به تن زبان شده تا از تو دم زندچون نی پُر است هر رگ جان از نوای تو
گاهی برآی از دل و در دیده جلوه کنای صد هزار دیده و دل مبتلای تو

اشعار نیمه شعبان – امن یجیب

تمام لحظه هایم بی حضورتپر از عجل پر از امن یجیب است
بیا ای ناخدای باخدایانبیا دیگر زمانه نانجیب است

اشعار نیمه شعبان – آرزوی باران

کامی چو کور خشک و سوزان دارمدیری است که آرزوی باران دارم
من راز عبور ابر را می دانمسر می رسد انتظار ایمان دارم

اشعار نیمه شعبان – عطر نرگس

بال در بال پرستوهای خوبمی رسد آخر سوار سبزپوش
جامه ای از عطر نرگس ها به تنشالی از پروانه ها بر روی دوش

اشعار نیمه شعبان – رمز بهار

حریم دامن نرجس شد از تو رشک بهارگل یگانه گلزار روزگار بیا
زلال چشمه تویی، روح سبزه، رمز بهاربیا که با تو شود فصل ها بهار، بیا!

اشعار نیمه شعبان – انتهای فصل شب

ای حضور صبح گونت انتهای فصل شبتو سرود رویشی، من اشتیاق دانه ام

اشعار نیمه شعبان – منتظران

مژده باد ای منتظران جان جهان می آیدبر تن مرده دلان روح و امان می آید

اشعار نیمه شعبان – کوکب رخشان

یارب آن کوکب رخشان به یمن بازرسانای غایب از نظر زکجا جویمت نشان

اشعار نیمه شعبان – دعای فرج

دلا دعای فرج را بخوان که می دانمدعای زنده دلان مستجاب خواهد شد

اشعار نیمه شعبان – ای دلستان نازنین

بازآی و بر چشمم نشین، ای دلستان نازنین!کاشوب و فریاد از زمین، بر آسمانم می رود

اشعار نیمه شعبان – تمام جمعه ها

تمام جمعه ها زمین امیدوار می شودکه پر کنی از آفتاب، آسمان تار را

اشعار نیمه شعبان – ای آفتاب صبح

ای آفتاب صبح تماشایی بهارتو چند بی تو در دل مرداب زیستن

اشعار نیمه شعبان – آخر بهاری

اندیشه از سرما نکن، سر می شود دوران دیشب را سحر باشد ز پی، آخر بهاری می رسد

اشعار نیمه شعبان – مژده دیدار

ماییم و همین آرزوی یار و دیگر هیچقاصد ! برسان مژده دیدار و دیگر هیچ

اشعار نیمه شعبان – مژه بر هم نزدم

مژه بر هم نزدم آینه سان در همه عمربس که در دیده من ذوق تماشای تو بود

اشعار نیمه شعبان – دلم بی قرار توست

بازآی دلبرا که دلم بی قرار توستوین جان به لب آمده در انتظار توست

اشعار نیمه شعبان – ای صبح مهر

ای صبح مهر بخش دل از مشرق امیدبنمای رخ! که طالعم از شب سیه تر است

اشعار نیمه شعبان – کشتی عشق

کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشقبیا که یاد تو آرامشی است طوفانی

اشعار نیمه شعبان – نقش نگین خورشید

گل از پرده روزی به در خواهد آمدبیا که نام تو نقش نگین خورشید است

اشعار نیمه شعبان – چشم انتظار

دهید مژده به یاران که یار می آیدقرار گیتی چشم انتظار می آید

اشعار نیمه شعبان – صدای خوب تو

صدای خوب تو صدای بودن‌ ستتمام لحظه‌های من در انتظار لحظه سرودنست

اشعار نیمه شعبان – کسی ز راه می رسد

صدای آه از زمین به گوش ماه می رسدنوشته روی جاده ها: کسی ز راه می رسد

از تو حرف می زند

ابر وقتی از تو حرف می زندبید زرد سبز رنگ می شود

اشعار نیمه شعبان – غروب غم انگیز

در این غروب غم انگیز در غربت پاییزکی می رسد دست هامان بر شال سبز بهاران

اشعار نیمه شعبان – شاید آید

بس نویسم نام او بر ماسه مرطوب ساحلاز فراز موج هم چون مرغ دریا شاید آید

برای خرید کتاب شعر مهدوی از سایت فروشگاه خدمتگزاران کلیک نمایید.

دسترسی سریع و آسان به راهکار و محتوا برای مناسبت‌های نیمه شعبان، غدیر، محرم و فاطمیه
برای مطالعه و مشاهده مطالب خدمتگزاران میتوانید به فهرست مطالب در زیر مراجعه نمایید.

فهرست مطالب محرم فهرست مطالب فاطمیه فهرست مطالب نیمه‌شعبان فهرست مطالب غدیر کتابخانه خدمتگزاران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا