کودکآثار گرافیکی نیمه شعبانآثار نوشتاری و اجرایی نیمه شعبانبروشور و کارت دعوت نیمه شعبانفایل تصویریمتن شعر ، سرود نیمه شعبانمتنیمخاطبیننوجواننوع محتوانیمه شعبان

اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان

13 سری برگه اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان

جهت دیدن عکس ها اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان در اندازه واقعی بر بروی آنها کلیک کنید .

 • اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان – ای بچه های دنیا

ای بچه های این جــــهان! دوستهای صاحب الزمـان !
بیائد که قول بدهیم به هم پایان بدهیم به ظلم وغـم !
توی این دنیای بـــــزرگ بگیم که  شیعه ها کمـک !
یه وقت نرید سمت گـناه حتی خطـــــــا واشتـــباه !
علـــت غیــــبـــــت آقا هستـــــــــش فقط گناه ما !
ایــــن آخـــــرین کـلام پیـــــــــــــــــــام اون امام
اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان
لینک دانلود فایل word لینک دانلود فایل pdf
 • انتظار

می دانم این را عاقبت،یک روز غوغا می شود عدل وامید ودوستی ،چون گل شکوفا می شــود
از کعبه بانگی آشنا ،تــا آسمـــانـــها می رسـد عدل وامید ودوستی ،چون گل شکوفا می شـود
می دانم این را عاقبت   ،یک روز غوغا می شود عدل وامید ودوستی ،چون گل شکوفا می شــود
آن روز فریاد همه ،الله اکـــــبر مـــــــی شود مهدی می آید ،بعد از او ،دنیا دگرگون می شود
اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان - خدمتگزاراناشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان
لینک دانلود فایل word لینک دانلود فایل pdf
 • اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان – آقا جون منتظریم

یازده امـــام معصوم شهید شدند چه مظلوم
ولـــی بـــه امـر خدا امــــــــام آخــر مــا
از چشم مـــردم بــد غائب شد ونیـــامـــد
هـــزار وچـــند ساله شیــعه در انتـــظـــار
بـــالاخـــره یه روزی می شه وقت پیـروزی
مهدی ظـهور می کـنه دشمن رو دور می کـنه
جهان می شه پر از گل نرگس ویاس وسنبل
ما بچه هـــای شیعـــه دعا کنیـــم همیشــه
با هم بگیم خدا یا بیار امام مارا
اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان
لینک دانلود فایل word لینک دانلود فایل pdf
 • بچه ها اگه گفتید وقتی حضرت مهدی بیایند دنیا چی می شه ؟

بچه ها شاد می شــــــــن باغــــا آبـــــاد می شـن
دلا  مهربون می شـــــــن کیـــنه ها بیرون می شـن
تو دلا شادی مــــــــی آد صلــــح و آزادی مـی آد
دیگه نه گرســــــــنه ای نه دل شکــــــــــسته ای
بچه ها دعا کنیـــــــــــم حضــــــرت مهدی بیـاید
حالا که با هم جمع شدیم گل وپروانه وشمع شدیـم
بیاید با هم دعا کنیــــــم دست به سوی خدا کنـیـم
که ای خدای مهربـــــون مـــــــهدی ما را برسـون
اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان
لینک دانلود فایل word لینک دانلود فایل pdf
 • اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان – تولد خورشید

چراغان گشته از شـــــادی زمین وآسمان امـــــــــــشب
زنـــــــــــو تابیده نور حق به قلب شیعیان  امـــــــــشب
ز عطر غنچه نــــــــرگس مشام دین معــــــــــــطر شد
ز خورشید  نــــــــــگاه او دل عالم منـــــــــــــــور شد
امام عسکری ، بـــــــر لب مناجـــــــــــــات ودعا دارد
که در آغوش خود اینـــک  گل ســـــــــــــرخ خدا دارد
زشهر سامـــــــــره نوری به سوی عرش جاری شــــــد
برای جذب آن پرتـــــــو بهشت آیینه کاری شـــــــــد
هیــــــــاهوی پری ها   از دیاری دور می آیـــــــــــــد
صدای شادی آنهــــــــــا زشهر نور می آیـــــــــــــــد
مبارک باد می گویـــــــد خدا بـــــــــــر صالحان امشب
بدنیا آمده مهــــدی (عج) امام مـــــــــــــهربان  امشب
اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان
لینک دانلود فایل word لینک دانلود فایل pdf
 • دعا

حالاکه با هم جمع شــدیم گل وپروانه وشمع شــــــــدیم
که ای خدای مهدبــــــون مهدی ما را برســــــــــــــون
حالاکه با هم جمع شــدیم گل وپروانه وشمع شــــــــدی
اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان
لینک دانلود فایل word لینک دانلود فایل pdf
 • اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان – دعای عهد

آی آدم های دنـــــــــیا  هر کسی از شــــماه
می خواد که رجعت کنـه یاری حضرت کـــــنه
چهل تا صبح تو خـــونه دعای عهــــــد بخونه
اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان
لینک دانلود فایل word لینک دانلود فایل pdf
 • روز میلاد

سامره غرق نـــــــور  غرق شور و سرور
از عرش کــــــــبریا تا آنجا خیـــل حور
در بیت عسکـری (ع)  دسته دســـته پری
مست از روی رخـت و ز عطـــر حیدری
روز میلاد تو ((مولا)) تکرار یاد  تو ((مولا))
در قلب عاشقان(( مولا)) شوق امداد تو ((مولا))
مولا ، مولا، بیا مهدی (عج) مولا ، مولا، بیا مهدی (عج)
بر نرجس (ع ) تهنیت بر زهرا(ع ) تهـــنیت
بر باباش عسگری (ع )
یک دنیا تهنیت
تبریک ما بود بر چهارده ولـــــی (ع )
بر جد و جده اش  هم بر آل علی (ع )
بر جد تو درود ((مولا)) کین ره  بر ما گشود ((مولا))
لعنت بر دشمنت ((مولا)) در عالم هر که بود ((مولا))
مولا،مولا، بیا((مهدی))(عج) مولا ، مولا، بیا(( مهدی))(عج)
اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان
لینک دانلود فایل word لینک دانلود فایل pdf
 • اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان – گل زهرا

گل زهرا  بیا (2) گل زهرا  بیا (2)
می رسد آن پیک شادی با بهاران با بهاران
می تراود از نگاهـــــش بوی شبنم ،بوی باران
گل زهرا  بیا (2) گل زهرا  بیا (2)
آن که نورش می نوردد باغ ودشت وکوه وصحرا
می برد با خود به هر جا  بو ی جان بخش خدا را
می رسد آن روز زیـــبا روز خوب آفتابی
می دمد از شاخه گـــل غنچه های سرخ وآبی
گل زهرا  بیا (2) گل زهرا  بیا (2)
اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان
لینک دانلود فایل word لینک دانلود فایل pdf
 • مهدی صاحب زمان

مثل آبی ،نه ،مثل خورشیـــدی نه، از آن بهتری ،تو امیــــــــدی
آب هستی ،برای تشنه لبــــان نور هستی، برای شب زدگــــــان
نور امید خسته ها هســـــــتی داور دل شکسته ها هســــــــــتی
روزی از راه کعبه می آیـــــی تا که در های بسته بگشــــــــایی
بهتر از حرف این و آن هستی مهدی صاحب الزمان ((ع)) هستی
اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان
لینک دانلود فایل word لینک دانلود فایل pdf
 • مهمان گلها

یک روز هنگام ســـــحر گلها شکوفا می شــــــود
خون در رگ گلـبرگ ها آن روز جاری می شــــود
آن روز این دنیا پــــر از عطر بهاری می شـــــــود
فریاد شادی مــــــی رود از شوق او بر آسمــــــان
آن روز او ،می آیـــــد او مهدی، همان صاحب زمان
اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان
لینک دانلود فایل word لینک دانلود فایل pdf
 • وقتی شب ها روز بشه

وقتی که شب ها روز بشــــه خورشید وماه پیدا بشــــــــه
ما گلها از خواب پا  می شیـم کنار هم صف می کشیـــــــم
قناری ها شاد وجــــــــــوان پر می زنند تو آسمــــــــون
پرنده های رنگارنـــــــــگ می خونن این شعر قشنـــگ
هر کی تو را دوست نــــداره هیچی تو دنیا نـــــــــــداره
خورشید خوب ومهـــــــربان تو کی می آی به آسمـــــان
ابر های تیره وسیـــــــــــاه پس کی میرن از پیشمـــــان
تا همــــــــــــه غصه هامون ریز ریز بشن تو دلامـــــون
آن وقـــــت توی دل های ما نور محبت بکـــــــــــــاری
از هر چی زشتـــــــی و بدی تو ما ها رو باز بـــــــــداری
بعدا تموم آن دلــــــــــــــا باز بخوانند به یک صـــــــدا
هر کی تو را دوســــت نداره هیچی تــــــــــــو دنیا نداره
اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان
لینک دانلود فایل word لینک دانلود فایل pdf
 •  همه جا به یاد شما

وقتی میرم کربلا (2)  آقا شما را دعا می کنم (2)
وقتی میرم خانه خدا (2)  آقا شما را دعا می کنم (2)
به نیابت از شما (2) وقتی میرم زیارت امام رضا
توی اون صحن وسرا پیش گنبد طلا ، هم نوای کبوترا
آقا شما را دعا می کنم (2) آقا شما را دعا می کنم (2)
ماه رمضان ماه خدا (2) شب قدر شــب دعـــا (2)
آقا شما را دعا می کنم آقا شما را دعا می کنم
محرما   محرما  بعد تموم گریه ها (2)
آقا شما را دعا می کنم (2) آقا شما را دعا می کنم (2)
اشعار کودکانه و نقاشی نیمه شعبان
لینک دانلود فایل word لینک دانلود فایل pdf
لیست مقالات مرتبط با مقاله اتاق کودک نیمه شعبان :
طرح های زیر مخصوص کودکان و نوجوانان دسته بندی و طراحی شده اند .

برای مطالعه و مشاهده مطالب خدمتگزاران میتوانید به فهرست مطالب در زیر مراجعه نمایید.
فهرست مطالب نیمه‌شعبان فهرست مطالب غدیر فهرست مطالب فاطمیه فهرست مطالب محرم کتابخانه خدمتگزاران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا