جشن سحر نیمه شعبان- بخش زیر صدا و Vocal

این بخش شامل ۶ فایل صوتی زیر صدا می باشد.

فایل صوتی اول :

لینک دانلود

فایل صوتی دوم :

لینک دانلود

فایل صوتی سوم :

لینک دانلود

فایل صوتی چهارم :

لینک دانلود

فایل صوتی پنجم :

لینک دانلود

فایل صوتی ششم :

لینک دانلود


دیدگاهی دارید؟