جشن سحر نیمه شعبان-بخش اذان

این بخش شامل ۵ فایل صوتی اذان است.

صوت اول :

لینک دانلود

صوت دوم:

لینک دانلود

صوت سوم:

لینک دانلود

صوت چهارم:

لینک دانلود

صوت پنجم:

لینک دانلود


دیدگاهی دارید؟