یادمان باشد – یادآوری وجود امام عصر (علیه السلام)

یادمان باشد – 80 وظیفه و تکلیف ما نسبت به حضرت مهدی علیه السلام در عصر غیبت

وظایف یادمان باشد با ابتکار یادآوری وجود مبارک حضرت و وظایف و تکالیف ما نسبت به آن بزرگوار محدود به این ایام و برگزاری جشن های نیمه نمی شود. به این منظور تصمیم گرفتیم حالا که به یمن خدمتگزاری اینجا دور هم جمع شده ایم، هر هفته یکی از وظایفمان نسبت به آن حضرت را یاد آور شویم و کارهایی را که در طول هفته انجام میدهیم برای خود یادداشت کنیم.

بدون تردید مقصود از شناختی که امامان ما تحصیل آن را نسبت به امام زمانمان امر فرموده اند، مقصود شناختن آن حضرت است آن چنان که هست، به گونه ای که سبب سالم ماندنمان از شبهه های ملحدین گردد، و مایه نجاتمان از گمراه ساختن مفتریان گمراه کننده شود. و چنین شناختی جز به دو امر حاصل نمی گردد:

شناختن شخص امام علیه السلام به نام و نسب

شناخت صفات و ویژگی های حضرت

مکیال المکارم ج2 ص 162

برای خرید کتاب مکیال المکارم از سایت فروشگاه خدمتگزاران کلیک نمایید.


یادمان باشد – تحصیل شناخت صفات و آداب و ویژگی های آن حضرت

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 1 کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 1 کلیک نمایید.


یادمان باشد – رعایت ادب نسبت به یاد مولای مهربان

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 2 کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 2 کلیک نمایید.


یادمان باشد – اظهار محبت نسبت به آن حضرت به طور خاص

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 3 کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 3 کلیک نمایید.


یادمان باشد – محبوب نمودن حضرت در میان مردم

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 4 کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 4 کلیک نمایید.


یادمان باشد – انتظار فرج و ظهور آن امام منتظر

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 5 کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 5 کلیک نمایید.


یادمان باشد – اظهار اشتیاق به دیدار موعود منتظر

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 6 کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 6 کلیک نمایید.


یادمان باشد – ذکر مناقب و فضائل مولای غریبمان

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 7 کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 7 کلیک نمایید.


یادمان باشد – اندوهگین بودن مومن از فراق مولای عزیزمان

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 8 کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 8 کلیک نمایید.


یادمان باشد – حضور در مجالس ذکر مناقب و فضائل پدر مهربانمان

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 9 کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 9 کلیک نمایید.


یادمان باشد – تشکیل مجالس ذکر مناقب و فضائل مولای غریبمان

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 10 کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 10 کلیک نمایید.


یادمان باشد – سرودن و خواندن شعر در فضائل و مناقب مولای مهربانمان

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 11 و 12 کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 11 و 12 کلیک نمایید.


یادمان باشد – قیام، هنگام یاد شدن نام یا القاب مولای عزیزمان

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 13 کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 13 کلیک نمایید.


یادمان باشد – گریستن و گریانیدن و خود را شبیه به گریه کنندگان نمودن در فراق مولای غریبمان

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 14،15،16 کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 14،15،16 کلیک نمایید.


یادمان باشد – درخواست معرفت امام عصر علیه السلام از خدای عزوجل

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 17کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 17کلیک نمایید.


یادمان باشد – تداوم درخواست معرفت مولای غریبمان

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 18کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 18کلیک نمایید.


یادمان باشد – مداومت به خواندن دعای غریق

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 19کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 19کلیک نمایید.


یادمان باشد – دعا در زمان غیبت پدر مهربانمان

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 20کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 20کلیک نمایید.


یادمان باشد – تسلیم بودن و عجله نکردن

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 21کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 21کلیک نمایید.


یادمان باشد – صدقه دادن به نیابت پدر مهربانمان

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 22کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 22کلیک نمایید.


یادمان باشد – صدقه دادن به قصد سلامتی مولای مهربانمان

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 23کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 23کلیک نمایید.


یادمان باشد – رفتن به حج به نیابت و نایب فرستادن از طرف امام زمان علیه السلام

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 24 و25کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 24 و25کلیک نمایید.


یادمان باشد – طواف کعبه به نیابت و نایب شدن از طرف امام عصر علیه السلام

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 26و27کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 26و27کلیک نمایید.


یادمان باشد – زیارت مشاهد رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام به نیابت امام عصر علیه السلام

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 28کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 28کلیک نمایید.


یادمان باشد – استحباب اعزام نایب برای زیارت از سوی امام زمان علیه السلام

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 29کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 29کلیک نمایید.


یادمان باشد – سعی در خدمت کردن به امام علیه السلام

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 30کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 30کلیک نمایید.


یادمان باشد – اهتمام ورزیدن به یاری امام زمان علیه السلام

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 31کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 31کلیک نمایید.


یادمان باشد – تعمیم قلبی بر یاری کردن امام زمان علیه السلام در زمان حضور و ظهور ایشان

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 32کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 32کلیک نمایید.


یادمان باشد – تجدید بیعت با آن حضرت علیه السلام بعد از فرایض همه روزه و هر جمعه

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 33کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 33کلیک نمایید.


یادمان باشد – صله آن حضرت علیه السلام به وسیله مال

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 34کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 34کلیک نمایید.


یادمان باشد – صله شیعیان و دوستان صالح امامان علیهم السلام به وسیله مال

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 35کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 35کلیک نمایید.


یادمان باشد – خوشحال کردن مومنین

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 36کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 36کلیک نمایید.


یادمان باشد – اطاعت و خیرخواهی برای امام عصر علیه السلام

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 37کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 37کلیک نمایید.


یادمان باشد – زیارت کردن امام زمان علیه السلام

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 38کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 38کلیک نمایید.


یادمان باشد – دیدار مومنین صالح و سلام کردن بر آنان

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 39کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 39کلیک نمایید.


یادمان باشد – درود فرستادن بر امام عصر علیه السلام

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 40کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 40کلیک نمایید.


یادمان باشد – هدیه کردن ثواب نماز به امام زمان علیه السلام

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 41کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 41کلیک نمایید.


یادمان باشد – هدیه نماز مخصوص به امام عصر علیه السلام در وقت معین

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 42و43کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 42و43کلیک نمایید.


یادمان باشد – اهداء قرائت قرآن به امام زمان علیه السلام

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 44کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 44کلیک نمایید.


یادمان باشد – توسل و طلب شفاعت از خداوند به وسیله امام عصر علیه السلام

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 45کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 45کلیک نمایید.


یادمان باشد – دادخواهی و توجه نمودن و عرض حاجت به امام عصر علیه السلام

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 46کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 46کلیک نمایید.


یادمان باشد – دعوت کردن مردم به امام عصر علیه السلام

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 47کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 47کلیک نمایید.


یادمان باشد – رعایت حقوق و مواظبت بر ادای آنها و رعایت وظایف نسبت به امام عصر علیه السلام

جهت مشاهده تصاویر بر روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر یادمان باشد 48کلیک نمایید. برای دانلود تصویر تکلیف یادمان باشد 48کلیک نمایید.


دسترسی سریع و آسان به راهکار و محتوا برای مناسبت‌های نیمه شعبان، غدیر، محرم و فاطمیه
برای مطالعه و مشاهده مطالب خدمتگزاران میتوانید به فهرست مطالب در زیر مراجعه نمایید.

فهرست مطالب محرم فهرست مطالب فاطمیه فهرست مطالب نیمه‌شعبان فهرست مطالب غدیر کتابخانه خدمتگزاران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا