آثار نوشتاری و اجرایی دیگر مناسبت هابزرگسالدیگر مناسبت هافایل صوتیمتنیمخاطبیننوع محتوا

رمضان ماه قرآن

طرح ختم قرآن به نيت سلامتی امام زمان عليه السلام در رمضان ماه قرآن

از ابتدای ماه مبارک رمضان طرح ختم قرآن با تلاوت یک جز در هر روز به نیت سلامتی امام عصر علیه السلام است. ثواب این ختم به ساحت مقدس مادر بزرگوارشان، حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها تقدیم می شود و چشم امید به دعای خیر مولايمان برای توفیق خدمتگزاری بیشتر در غدیر داریم.

رمضان ماه قرآن است. همانطور که پيامبر صلی الله علیه و آله در خطبه شعبانيه مفصل درباره فضيلت ماه مبارک رمضان فرموده اند: ای مردم! به درستی که ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به شما رو کرده است، ماهی که نزد خدا بهترین ماهها، روزهایش بهترین روزها، شبهایش بهترین شب‌ ها و ساعاتش بهترین ساعات است ماهی که در آن به ضیافت خدا خوانده و از اهل کرامت خدا قرار داده شده‌اید. هر کس در این ماه تلاوت آیه ای از قرآن کند، ثواب ختم قرآن در ماه‌ های دیگر را دارد.

حضرت امام رضا علیه السلام می‌فرمایند: هرکس در ماه رمضان یک آیه از کتاب خدای عزّوجل بخواند، مثل کسی است که در غیر آن، ختم قرآن کرده باشد. (بحارالانوار، ج 96، ص 340 – 341.)

امام باقر علیه السلام  فرمود: هر چیزى را بهارى است و بهار قرآن ماه رمضان است. (بحارالانوار، ج 96، ص386 )

چه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا شنیدن… *** به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن…


رمضان ماه قرآن – متن و صوت تند خوانی جزء اول قرآن

روز اول ماه مبارک رمضان صوت تند خوانی جزء اول قرآن

 

[googlepdf url=”https://khedmatgozaran.com/wp-content/uploads/2016/07/Joz1.pdf”   width=”100%” height=”600″]

برای دانلود جزء اول قرآن کریم کلیک نمایید.


رمضان ماه قرآن – متن و صوت تند خوانی جزء دوم قرآن

روز دوم ماه مبارک رمضان صوت تند خوانی جزء دوم قرآن

 

[googlepdf url=”https://khedmatgozaran.com/wp-content/uploads/2016/07/Joz2.pdf”  width=”100%” height=”600 “]

برای دانلود جزء دوم قرآن کریم کلیک نمایید.


رمضان ماه قرآن – متن و صوت تند خوانی جزء سوم قرآن

روز سوم ماه مبارک رمضان صوت تند خوانی جزء سوم قرآن

 

[googlepdf url=”https://khedmatgozaran.com/wp-content/uploads/2016/07/Joz3.pdf”   width=”100%” height=”600″]

برای دانلود جزء سوم قرآن کریم کلیک نمایید.


رمضان ماه قرآن – متن و صوت تند خوانی جزء چهارم قرآن

روز چهارم ماه مبارک رمضان صوت تند خوانی جزء چهارم قرآن

 

[googlepdf url=”https://khedmatgozaran.com/wp-content/uploads/2016/07/joz4.pdf”  width=”100%” height=”600″]

برای دانلود جزء چهارم قرآن کریم کلیک نمایید.


رمضان ماه قرآن – متن و صوت تند خوانی جزء پنجم قرآن

روز پنجم ماه مبارک رمضان صوت تند خوانی جزء پنجم قرآن

 

[googlepdf url=”https://khedmatgozaran.com/wp-content/uploads/2016/07/joz5.pdf”   width=”100%” height=”600″]

برای دانلود جزء پنجم قرآن کریم کلیک نمایید.


رمضان ماه قرآن – متن و صوت تند خوانی جزء ششم قرآن

روز ششم ماه مبارک رمضان صوت تند خوانی جزء ششم قرآن

 

[googlepdf url=”https://khedmatgozaran.com/wp-content/uploads/2016/07/joz6.pdf”  width=”100%” height=”600″]

برای دانلود جزء ششم قرآن کریم کلیک نمایید.


رمضان ماه قرآن – متن و صوت تند خوانی جزء هفتم قرآن

روز هفتم ماه مبارک رمضان صوت تند خوانی جزء هفتم قرآن

 

[googlepdf url=”https://khedmatgozaran.com/wp-content/uploads/2016/07/joz7.pdf”  width=”100%” height=”600 “]

برای دانلود جزء هفتم قرآن کریم کلیک نمایید.


رمضان ماه قرآن – متن و صوت تند خوانی جزء هشتم قرآن

روز هشتم ماه مبارک رمضان صوت تند خوانی جزء هشتم قرآن

 

[googlepdf url=”https://khedmatgozaran.com/wp-content/uploads/2016/07/joz8.pdf”  width=”100%” height=”600 “]

برای دانلود جزء هشتم قرآن کریم کلیک نمایید.


رمضان ماه قرآن – متن و صوت تند خوانی جزء نهم قرآن

روز نهم ماه مبارک رمضان صوت تند خوانی جزء نهم قرآن

 

[googlepdf url=”https://khedmatgozaran.com/wp-content/uploads/2016/07/joz9.pdf”  width=”100%” height=”600 “]

برای دانلود جزء نهم قرآن کریم کلیک نمایید.


رمضان ماه قرآن – متن و صوت تند خوانی جزء دهم قرآن

روز دهم ماه مبارک رمضان صوت تند خوانی جزء دهم قرآن

 

[googlepdf url=”https://khedmatgozaran.com/wp-content/uploads/2016/07/joz10.pdf”   width=”100%” height=”600″]

برای دانلود جزء دهم قرآن کریم کلیک نمایید.


رمضان ماه قرآن – متن و صوت تند خوانی جزء یازدهم قرآن

روز یادزهم ماه مبارک رمضان صوت تند خوانی جزء یازدهم قرآن

 

[googlepdf url=”https://khedmatgozaran.com/wp-content/uploads/2016/07/Joz11.pdf”  width=”100%” height=”600″]

برای دانلود جزء یازدهم قرآن کریم کلیک نمایید.


رمضان ماه قرآن – متن و صوت تند خوانی جزء دوازدهم قرآن

روز دوازدهم ماه مبارک رمضان صوت تند خوانی جزء دوازدهم قرآن

 

[googlepdf url=”https://khedmatgozaran.com/wp-content/uploads/2016/07/Joz12.pdf”  width=”100%” height=”600 “]

برای دانلود جزء دوازدهم قرآن کریم کلیک نمایید.


رمضان ماه قرآن – متن و صوت تند خوانی جزء سیزدهم قرآن

روز سیزدهم ماه مبارک رمضان صوت تند خوانی جزء سیزدهم قرآن

 

[googlepdf url=”https://khedmatgozaran.com/wp-content/uploads/2016/07/Joz13.pdf”  width=”100%” height=”600″]

برای دانلود جزء سیزدهم قرآن کریم کلیک نمایید.


رمضان ماه قرآن – متن و صوت تند خوانی جزء چهاردهم قرآن

روز چهاردهم ماه مبارک رمضان صوت تند خوانی جزء چهاردهم قرآن

 

[googlepdf url=”https://khedmatgozaran.com/wp-content/uploads/2016/07/Joz14.pdf”  width=”100%” height=”600″]

برای دانلود جزء چهاردهم قرآن کریم کلیک نمایید.


رمضان ماه قرآن – متن و صوت تند خوانی جزء پانزدهم قرآن

روز پانزدهم ماه مبارک رمضان صوت تند خوانی جزء پانزدهم قرآن

 

[googlepdf url=”https://khedmatgozaran.com/wp-content/uploads/2016/07/Joz15.pdf”  width=”100%” height=”600″]

برای دانلود جزء پانزدهم قرآن کریم کلیک نمایید.


رمضان ماه قرآن – متن و صوت تند خوانی جزء شانزدهم قرآن

روز شانزدهم ماه مبارک رمضان صوت تند خوانی جزء شانزدهم قرآن

 

[googlepdf url=”https://khedmatgozaran.com/wp-content/uploads/2016/07/Joz16.pdf”  width=”100%” height=”600″]

برای دانلود جزء شانزدهم قرآن کریم کلیک نمایید.


رمضان ماه قرآن – متن و صوت تند خوانی جزء هفدهم قرآن

روز هفدهم ماه مبارک رمضان صوت تند خوانی جزء هفدهم قرآن

 

[googlepdf url=”https://khedmatgozaran.com/wp-content/uploads/2016/07/Joz17.pdf”  width=”100%” height=”600 “]

برای دانلود جزء هفدهم قرآن کریم کلیک نمایید.


رمضان ماه قرآن – متن و صوت تند خوانی جزء هجدهم قرآن

روز هجدهم ماه مبارک رمضان صوت تند خوانی جزء هجدهم قرآن

 

[googlepdf url=”https://khedmatgozaran.com/wp-content/uploads/2016/07/Joz18.pdf”  width=”100%” height=”600″]

برای دانلود جزء هجدهم قرآن کریم کلیک نمایید.


رمضان ماه قرآن – متن و صوت تند خوانی جزء نوزدهم قرآن

روز نوزدهم ماه مبارک رمضان صوت تند خوانی جزء نوزدهم قرآن

 

[googlepdf url=”https://khedmatgozaran.com/wp-content/uploads/2016/07/Joz19.pdf”  width=”100%” height=”600″]

برای دانلود جزء نوزدهم قرآن کریم کلیک نمایید.


رمضان ماه قرآن – متن و صوت تند خوانی جزء بیستم قرآن

روز بیستم ماه مبارک رمضان صوت تند خوانی جزء بیستم قرآن

 

[googlepdf url=”https://khedmatgozaran.com/wp-content/uploads/2016/07/Joz20.pdf”  width=”100%” height=”600″]

برای دانلود جزء بیستم قرآن کریم کلیک نمایید.


رمضان ماه قرآن – متن و صوت تند خوانی جزء بیستم و یکم قرآن

روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان صوت تند خوانی جزء بیستم و یکم قرآن

 

[googlepdf url=”https://khedmatgozaran.com/wp-content/uploads/2016/07/Joz21.pdf”  width=”100%” height=”600″]

برای دانلود جزء بیست و یکم قرآن کریم کلیک نمایید.


رمضان ماه قرآن – متن و صوت تند خوانی جزء بیستم و دوم قرآن

روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان صوت تند خوانی جزء بیستم و دوم قرآن

 

[googlepdf url=”https://khedmatgozaran.com/wp-content/uploads/2016/07/Joz22.pdf”  width=”100%” height=”600″]

برای دانلود جزء بیست و دوم قرآن کریم کلیک نمایید.


رمضان ماه قرآن – متن و صوت تند خوانی جزء بیستم و سوم قرآن

روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان صوت تند خوانی جزء بیستم و سوم قرآن

 

[googlepdf url=”https://khedmatgozaran.com/wp-content/uploads/2016/07/Joz23.pdf”  width=”100%” height=”600″]

برای دانلود جزء بیست و سوم قرآن کریم کلیک نمایید.


رمضان ماه قرآن – متن و صوت تند خوانی جزء بیستم و چهارم قرآن

روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان صوت تند خوانی جزء بیستم و چهارم قرآن

 

[googlepdf url=”https://khedmatgozaran.com/wp-content/uploads/2016/07/Joz24.pdf”  width=”100%” height=”600″]

برای دانلود جزء بیست و چهارم قرآن کریم کلیک نمایید.


رمضان ماه قرآن – متن و صوت تند خوانی جزء بیستم و پنجم قرآن

روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان صوت تند خوانی جزء بیستم و پنجم قرآن

 

[googlepdf url=”https://khedmatgozaran.com/wp-content/uploads/2016/07/Joz25.pdf” ” width=”100%” height=”600 “]

برای دانلود جزء بیست و پنجم قرآن کریم کلیک نمایید.


رمضان ماه قرآن – متن و صوت تند خوانی جزء بیستم و ششم قرآن

روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان صوت تند خوانی جزء بیستم و ششم قرآن

 

[googlepdf url=”https://khedmatgozaran.com/wp-content/uploads/2016/07/Joz26.pdf”  width=”100%” height=”600 “]

برای دانلود جزء بیست و ششم قرآن کریم کلیک نمایید.


رمضان ماه قرآن – متن و صوت تند خوانی جزء بیستم و هفتم قرآن

روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان صوت تند خوانی جزء بیستم و هفتم قرآن

 

[googlepdf url=”https://khedmatgozaran.com/wp-content/uploads/2016/07/Joz27.pdf”  width=”100%” height=”600″]

برای دانلود جزء بیست و هفتم قرآن کریم کلیک نمایید.


رمضان ماه قرآن – متن و صوت تند خوانی جزء بیستم و هشتم قرآن

روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان صوت تند خوانی جزء بیستم و هشتم قرآن

 

[googlepdf url=”https://khedmatgozaran.com/wp-content/uploads/2016/07/Joz28.pdf”  width=”100%” height=”600″]

برای دانلود جزء بیست و هشتم قرآن کریم کلیک نمایید.


رمضان ماه قرآن – متن و صوت تند خوانی جزء بیستم و نهم قرآن

روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان صوت تند خوانی جزء بیستم و نهم قرآن

 

[googlepdf url=”https://khedmatgozaran.com/wp-content/uploads/2016/07/Joz29.pdf”  width=”100%” height=”600″]

برای دانلود جزء بیست و نهم قرآن کریم کلیک نمایید.


رمضان ماه قرآن – متن و صوت تند خوانی جزء سی ام قرآن

روز سی ام ماه مبارک رمضان صوت تند خوانی جزء سی ام قرآن

 

[googlepdf url=”https://khedmatgozaran.com/wp-content/uploads/2016/07/Joz30.pdf”  width=”100%” height=”600 “]

برای دانلود جزء سی ام قرآن کریم کلیک نمایید.


دسترسی سریع و آسان به راهکار و محتوا برای مناسبت‌های نیمه شعبان، غدیر، محرم و فاطمیه
برای مطالعه و مشاهده مطالب خدمتگزاران میتوانید به فهرست مطالب در زیر مراجعه نمایید.

فهرست مطالب محرم فهرست مطالب فاطمیه فهرست مطالب نیمه‌شعبان فهرست مطالب غدیر کتابخانه خدمتگزاران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا