او یک خدمتگزار بود شماره 50او یک خدمتگزار بود شماره 49او یک خدمتگزار بود شماره 35او یک خدمتگزار بود شماره 35او یک خدمتگزار بود شماره 47او یک خدمتگزار بود شماره او یک خدمتگزار بود شمارهاو یک خدمتگزار بود شماره 34او یک خدمتگزار بود شماره34او یک خدمتگزار بود شمارهشماره34او یک خدمتگزار بود شماره 30او یک خدمتگزار بود شماره 48او یک خدمتگزار بود شماره 24او یک خدمتگزار بود شماره 27او یک خدمتگزار بود شماره3 او یک خدمتگزار بود شماره25 او یک خدمتگزار بود شماره43 او یک خدمتگزار بود شماره 44او یک خدمتگزار بود شماره44او یک خدمتگزار بود شماره26

او یک خدمتگزار بود شماره ۴۴

او یک خدمتگزار بود شماره ۴۴

آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا.
با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود….
او یک خدمتگزار بود شماره ۴۴ درباره شیخ مفید است.

شیخ مفید

همه ی ما او را با نامه های پرمهری که از سمت امام عصر، برایش به نگارش در آمده، میشناسیم. همان گونه که امام او، وی را خطاب قرار داد: ” الاخ السدید و ولی الرشید الشیخ المفید، به برادر استوار و پیروی هدایت شده، شیخ مفید “

شرح توقیعات حضرت به وی چنین است ؛ توقیع بیست سوم ذیحجه:درود خدا بر تو ای یاری رسان حق! و آن که با گفتار راستین مردم را به حق می خوانی.

در ادامه شیخ را از محل سکونتشان در غیبت کبری مطلع می سازند و دلیل را چنین می فرمایند: تا به این وسیله در جریان باشی که به خاطر کارهای شایسته ات نزد ما مقرب هستی، و برای اطمینان خاطر شیعیانشان می فرمایند:ما به تو اطمینان می دهیم که هرکس از برادرانت تقوا پیشه کند و حق را به صاحبانش برساند از فتنه های آخر زمان، در امان خواهد بود.

و وی را تا آنجا به خود نزدیک می بینند که می فرمایند: و نشانه ی حرکت و خروج ما رخداد مهمی است که در مکه از سوی پلیدان رخ خواهد داد؛ اما به هدف خویش دست نخواهند یافت چرا که ما با دعا به درگاه خدا پشتیبان اهل توحید هستیم و آنان را حفاظت خواهیم کرد. پس دلهای شیعیان به دعای ما آسوده باشد و مطمئن باشند که ما برایشان کافی هستیم.

و دلایل تاخیر دیدارشان از شیعیان را بیان می کنند: و دیدار ما از شیعیان، به تاخیر نمی افتد مگر به سبب اعمال خودشان، که به گوش و نظر ما می رسد وخاطر مارا از آن ها مکدّر می کند.

ادامه دارد…

مقالات مرتبط با او یک خدمتگزار بود :

او یک خدمتگزار بود شماره۲۴

او یک خدمتگزار بود شماره۲۶

او یک خدمتگزار بود شماره۲۸

او یک خدمتگزار بود شماره۳۰

او یک خدمتگزار بود شماره۳۳

او یک خدمتگزار بود شماره۳۵

او یک خدمتگزار بود شماره ۴۳

او یک خدمتگزار بود شماره۲۵

او یک خدمتگزار بود شماره۲۷

او یک خدمتگزار بود شماره۲۹

او یک خدمتگزار بود شماره۳۱

او یک خدمتگزار بود شماره۳۴

او یک خدمتگزار بود شماره۳۶

او یک خدمتگزار بود شماره ۴۴


دیدگاه خود را بیان کنید

سه + هفت =