بزرگسالروزشمار نیمه شعبانفایل تصویریمخاطبیننوجواننوع محتوانیمه شعبانویژه نیمه شعبان خدمتگزاران

روز شمار تصویری نیمه شعبان – 40 روز تا نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان 40 روز قدم به قدم در کنار شماست

برای احیای نیمه شعبان و یاد و نام امام عصر علیه السلام در فضای مجازی ما برای شما روز شمار تصویری نیمه شعبان را از چهل روز مانده به میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی علیه السلام با یک حدیث کوتاه و پیشنهاد تبلیغی آماده کرده ایم تا بتوانید از آنها استفاده نمایید و مبلغ نیمه شعبان باشید.

امام عصر علیه السلام در توقیعی (نامه) خطاب به جناب عثمان بن سعید فرمودند: از مخالفت با خدا بپرهیزید و تسلیم ما باشید و امر را به ما واگذار کنید. ( الاحتجاج جلد 2 صفحه 467 )

امام عصر علیه السلام در توقیعی (نامه) خطاب به شیخ مفید فرمودند: هر یک از شما باید به آنچه که به وسیله دوستی ما به آن تقرب می جست به آن عمل کنید و از آنچه مقام او را پست می گرداند و خوش آیند ما نیست اجتناب نماید زیرا امر ما به طور ناگهانی می رسد (الاحتجاج جلد 2 صفحه 498)


40روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 40روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی: از امروز تا روز میلاد پدر مهربان مجالس صبحگاهی قرائت دعای عهد برگزار کنیم و برای خدمتگزاری های خالصانه عهد و پیمان جدید ببندیم.


39روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 39روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی: تصمیم به ترک یک گناه که مانعی میان من و پدر مهربانم شده و قلب رئوف ایشان را به درد می آورد.


38روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 38روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی: ⁣با نشر این روزشمار از همین امروز به استقبال جشن نیمه شعبان برویم.


37روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام  با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 37روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی: تلاش برای معرفی پدر مهربان در سراسر جهان و نشاندن بذر امید به ظهور منجی در دلهای مردم


36روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 36روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی: حمایت و دستگیری از ایتام به نیابت از پدر مهربان و متذکر شدن ایتام به برقراری ارتباط با پدر معنویشان


35روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 35روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی: تذکر به وجود مبارک پدر مهربان در مکالمات روزانه با عبارتهایی مانند “در پناه صاحب الزمان” یا “چشمتان روشن به جمال صاحب الزمان”


34روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 34روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی: هرفرد می تواند با هدیه دادن کتاب و سی دی مرتبط با نیمه شعبان، گامی در جهت تذکر به وجود پدر مهربان بردارد


33روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 33روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی: همه كاسبان می توانند با پذیرایی از مشتریان و ارائه تخفيف ويژه به مناسبت نیمه شعبان گامی را در جهت بزرگداشت این عید


32روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 32روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی: همه ما می توانیم ⁣با دادن گل و شيريني به همسايه ها و در محل كار، میلاد مهربان ترین پدر را به اطرافيان تبريك بگوييم.


31روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 31روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی: هرکس می تواند با نصب یک پوستر یا یک پیام تبریک نیمه شعبان در آسانسور محل زندگی یا کار برای میلاد منجی دل ها تبلیغ کند


30روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 30روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی: يك معلم مي تواند با كمك بچه های كلاس خود، یک نمایش کوتاه مرتبط با نیمه شعبان را در مدرسه اجرا نمايد.


29روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 29روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی: يك نويسنده می تواند با بيان بخشهایی از زندگی امام عصر علیه السلام به زبان كودكان، نسل آينده را از كودكی با ایشان آشنا سازد.


28روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 28روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی: ⁣یک راننده تاکسی یا اتوبوس می تواند با پذیرایی شکلات ⁣ یا نصب یک پوستر در ماشینش میلاد مهربان ترین پدر را یادآور شود.


27روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 27روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی: یک گرافیست می تواند با طراحی استیکر، لوگو یا یک بنر پیرامون نیمه شعبان، مبلغ میلاد منجی دل ها باشد.


26روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 26روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی: ⁣⁣⁣يك پزشك ميتواند در این ایام بیماران خود را متذكر كند كه بهترين زمان جهت توسل به وجود نازنين امام عصر علیه السلام است.


25روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 25روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی: هرفرد میتواند چند روز مانده به نیمه شعبان با نصب تعدادی پرچم و روشن كردن ريسه در محله اين ایام را به اطرافيان يادآوری كند.


24روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 24روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی:⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ يك روحانی میتواند با سفر به روستاهای اطراف علاوه بر تبلیغ امام عصرعلیه السلام به پرسش ها وشبهه های ⁣افراد پاسخ گويد.


23روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 23روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی: يك دانش آموز می تواند با تهيه يك روزنامه ديواری و ارائه آن در تمامی كلاس های مدرسه، یادآور میلاد منجی دل ها باشد.


22روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 22روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی: هر فرد میتواند با کمک مالی به برگزارکنندگان جشن ها و فعالان عرصه نیمه شعبان در گرامیداشت میلاد مهربان ترین پدر سهیم باشد.


21روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 21روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی: يك خلبان می تواند قبل از پرواز با تبريك ايّام نیمه شعبان به مسافران پرواز خود، عده ای را نسبت به اين ايام متذكر نمايد.


20روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

  جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 20روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی:⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ هر فرد میتواند با کمک مالی و رسیدگی به زندگی مستمندان در ایام نیمه شعبان، این عید را در کام آنان شیرین کند.


19روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 19روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی:⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ هر فرد میتواند با هدیه دادن کتاب های مرتبط به دوستان خود برای معرفی و گسترش نام حضرت تلاش کند.


18روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 18روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی:⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ هر فروشگاه میتواند با چاپ پیام تبریک برروی بسته بندی یا قبض یادآور میلاد منجی دلها باشد.


17روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 17روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی: ⁣سخنران میتواند با بيان این نکته که ⁣تنها خداوند ⁣منصب امامت را تعيين می نماید، جايگاه امامت را تبیین کند.


16روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 16روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی: ⁣⁣⁣⁣يك فروشگاه کتاب میتواند در این ایام با دادن تخفيف ويژه كتابهای با موضوع نیمه شعبان مردم را به مطالعه اين كتب تشويق نمايد.


15روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 15روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی: ⁣⁣⁣⁣يك فروشگاه کتاب میتواند در این ایام با دادن تخفيف ويژه كتابهای با موضوع نیمه شعبان مردم را به مطالعه اين كتب تشويق نمايد.


14روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 14روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی:⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ بچه های مسجد محله میتوانند چند روز قبل از نیمه شعبان با نصب پرچم روی ستون های خيابان اصلی، افراد زیادی را به اين ایام متذكر كنند.


13روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 13روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی: یک پدر يا مادر میتواند با دادن گل و شيرينی به همسايگان، علاوه برتبريك میلاد پدر مهربان اين كار را از كودكی به فرزندان خود بیاموزد.


12روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 12روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی:⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ نوجوانان یک محله می توانند با برپایی ایستگاه های شربت در روز نیمه شعبان، این عید را در کام دیگران شیرین کنند.


11روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 11روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی: ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣هرفرد میتواند چندروز مانده به نیمه شعبان با نصب تعدادی پرچم و روشن كردن ريسه درمحله اين ایام را به اطرافيان يادآوری كند.


10روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 10روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی: یک مادر می تواند با درست کردن کیک و غذای مورد علاقه فرزندانش در روز میلاد منجی دلها، شیرین کننده یاد این عید در خاطرشان باشد.


9روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 9روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی: ⁣جوانان می توانند با دیدار از سالمندان و اهداﺀ هدیه به ایشان، عید میلاد مهربان ترین پدر را به ایشان یادآوری کنند.


8روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 8روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی: هر فرد میتواند با ارسال پیام تبریک نیمه شعبان بر روی گروه ها و شبکه های اجتماعی در فضای مجازی میلاد منجی دلها را یادآوری کند.


7روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 7روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی: هر فرد می تواند با پذیرایی از نمازگزاران در مسجد محل، میلاد مهربان ترین پدر را یادآوری کند.


6روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 6روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی: ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣هر فرد می تواند با ترویج فرهنگ جشن گرفتن در روز نیمه شعبان، مروج میلاد منجی دل ها باشد.


5روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 5روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی: جوانان ميتوانند با مراجعه به بیمارستان و عیادت از بیماران بهترین زمان جهت توسل به وجود نازنين پدر مهربان را متذکر شوند.


4روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 4روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی: قربانی کردن در روز نیمه شعبان به نیت سلامتی مولود نیمه شعبان و توزیع گوشت میان محرومان


3روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 3روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی: ارائه خدمات ساده درمانی به صورت رایگان در روز میلاد پدر مهربان در ایستگاه های خیابانی یا درمانگاه و مطب پزشکان


2روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 2روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی: اجرای مراسم کیک بری در مراکز بهزیستی برای کودکان بی سرپرست


1روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار 1روز تا میلاد حضرت مهدی علیه السلام

پیشنهاد تبلیغی:⁣ خواندن نماز استغاثه به امام زمان علیه السلام در مجلس سحرنیمه شعبان به نیت از بین رفتن موانع ظهور و تعجیل در فرج پدرمهربان


میلاد حضرت مهدی علیه السلام با روز شمار تصویری نیمه شعبان

روزشمار تصویری نیمه شعبان

جهت مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
دانلود روزشمار میلاد حضرت مهدی علیه السلام

میلاد حضرت مهدی علیه السلام مبارک باد.


دسترسی سریع و آسان به راهکار و محتوا برای مناسبت‌های نیمه شعبان، غدیر، محرم و فاطمیه
برای مطالعه و مشاهده مطالب خدمتگزاران میتوانید به فهرست مطالب در زیر مراجعه نمایید.

فهرست مطالب محرم فهرست مطالب فاطمیه فهرست مطالب نیمه‌شعبان فهرست مطالب غدیر کتابخانه خدمتگزاران

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا