معرفی کتاب فاطمیهآثار نوشتاری و اجرایی فاطمیهبزرگسالفاطمیهمتنیمخاطبیننوجواننوع محتوا

کتاب حقایق پنهان – معرفی کتاب فاطمیه

کتاب حقایق پنهان – تاملی کوتاه در تحریف اسناد فاطمیه

کتاب حقایق پنهان با استناد به برخی متون شیعه و اهل تسنن، تحریفات اسناد فاطمیه را بررسی می نماید. نوسینده برای این امر سه موضوع حذف و سانسور حقایق، تحریف و جا‌به‌ جایی حقایق و توجیه با هدف کتمان حقایق را مطرح می‌سازد.

برای مطالعه کتاب به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید.

مشخصات کتاب

نام کتاب: کتاب حقایق پنهان – تاملی کوتاه در تحریف اسناد فاطمیه
به‌اهتمام: علی لباف، عدنان درخشان
موضوع: شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها – نظر اهل سنت – دفاعیه‌ ها و ردیه‌ ها
ناشر:مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر


کتاب حقایق پنهان


بخشی از کتاب حقایق پنهان

ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﺻﻠّﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ، دو ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ: اﺳﻼم واﻗﻌﯽ و ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ( =ﺗﺸﯿﻊ)، ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم. اﺳﻼم ﻇﺎﻫﺮی، ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﺪرت و ﺣﻔﻆ ﻣﻘﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ اﺋﻤﻪ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ( =اﺳﻼم ﺧﻠﻔﺎ 2)

اوﻟﯿﻦ ﻣﺪاﻓﻊ اﺳﻼم واﻗﻌﯽ و راﺳﺘﯿﻦ، ﺣﻀﺮت ﺻﺪﯾﻘﻪ ﮐﺒﺮی ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا ﻋﻠﯿﻬﺎاﻟﺴﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم دﻓﺎع از ﺣﺮﯾﻢ اﻣﺎﻣﺖ اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﺪا سرداد…… نگارنده در کتاب سعی دارد با استناد به برخی متون شیعه و اهل تسنن، تحریفات اسناد فاطمیه را بررسی نماید. وی برای این امر سه موضوع حذف و سانسور حقایق، تحریف و جا‌به‌ جایی حقایق و توجیه با هدف کتمان حقایق را مطرح می‌سازد.

آنچه امروز مطرح میشود و یا نوشته میشود مورد قبول ما نیست و طبق عقیده ما حضرت فاطمه (رضی اﷲ عنها) در بستر خویش وفات نموده و کسی ایشان را به شهادت نرسانده است!

به راستی، اگر می توان به واسطه بیماری زینب، مرگ او را به هجرتش در شش سالِ قبل وصل کرد و درگذشت. او را (شهادت) دانست؛ بی شک، در منطق صحابه، می توان از درگذشت. حضرت زهرا علیهاالسلام نیز که به واکنش خدا پسندانهاش بر حاکمانِ وقت اتّصالی کامل داشت با عنوانِ (شهادت) یاد کرد. (فرازی از خطبه های نمازجمعه مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل تسنن زاهدان)

برای مطالعه و دانلود کتاب حقایق پنهان به pdf زیر مراجعه نمایید.

[googlepdf url=”https://khedmatgozaran.com/wp-content/uploads/2018/01/haghayegh-penhan.pdf”  width=”100%” height=”600″]

دانلود کتاب حقایق پنهان


دسترسی سریع و آسان به راهکار و محتوا برای مناسبت‌های نیمه شعبان، غدیر، محرم و فاطمیه
برای مطالعه و مشاهده مطالب خدمتگزاران میتوانید به فهرست مطالب در زیر مراجعه نمایید.

فهرست مطالب محرم فهرست مطالب فاطمیه فهرست مطالب نیمه‌شعبان فهرست مطالب غدیر کتابخانه خدمتگزاران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا