آثار نوشتاری و اجرایی فاطمیهبزرگسالفاطمیهفایل تصویریمتنیمخاطبینمعرفی کتاب فاطمیهنوع محتوا

کتاب حقایق پنهان – معرفی کتاب فاطمیه

کتاب حقایق پنهان – تاملی کوتاه در تحریف اسناد فاطمیه

کتاب حقایق پنهان با استناد به برخی متون شیعه و اهل تسنن، تحریفات اسناد فاطمیه را بررسی می نماید. نوسینده برای این امر سه موضوع حذف و سانسور حقایق، تحریف و جا‌به‌ جایی حقایق و توجیه با هدف کتمان حقایق را مطرح می‌سازد.

برای مطالعه کتاب به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید.

مشخصات کتاب:

  • نام : حقایق پنهان – تاملی کوتاه در تحریف اسناد فاطمیه
  • ناشر: مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر
  • به‌اهتمام: علی لباف , عدنان درخشان
  • موضوع: شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها – نظر اهل سنت – دفاعیه‌ها و ردیه‌ها

کتاب حقایق پنهان

 مقدمه کتاب:

ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﺻﻠّﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ، دو ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ: اﺳﻼم واﻗﻌﯽ و ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ( =ﺗﺸﯿﻊ)، ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم. اﺳﻼم ﻇﺎﻫﺮی، ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﺪرت و ﺣﻔﻆ ﻣﻘﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ اﺋﻤﻪ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ( =اﺳﻼم ﺧﻠﻔﺎ 2)

اوﻟﯿﻦ ﻣﺪاﻓﻊ اﺳﻼم واﻗﻌﯽ و راﺳﺘﯿﻦ، ﺣﻀﺮت ﺻﺪﯾﻘﻪ ﮐﺒﺮی ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا ﻋﻠﯿﻬﺎاﻟﺴﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم دﻓﺎع از ﺣﺮﯾﻢ اﻣﺎﻣﺖ اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﺪا سرداد…… نگارنده در کتاب سعی دارد با استناد به برخی متون شیعه و اهل تسنن، تحریفات اسناد فاطمیه را بررسی نماید. وی برای این امر سه موضوع حذف و سانسور حقایق، تحریف و جا‌به‌ جایی حقایق و توجیه با هدف کتمان حقایق را مطرح می‌سازد.

بخشی از کتاب:

آنچه امروز مطرح میشود و یا نوشته میشود مورد قبول ما نیست و طبق عقیده ما حضرت فاطمه (رضی اﷲ عنها ) در بستر خویش وفات نموده و کسی ایشان را به شهادت نرسانده است!

به راستی، اگر میتوان به واسطه بیماری زینب، مرگ او را به هجرتش در شش سالِ قبل وصل کرد و درگذشت. او را (شهادت) دانست؛ بی شک، در منطق صحابه، میتوان از درگذشت. حضرت زهرا علیهاالسلام نیز که به واکنش خدا پسندانهاش بر حاکمانِ وقت اتّصالی کامل داشت ـبا عنوانِ (شهادت) یاد کرد. (فرازی از خطبه های نمازجمعه مولوی عبدالحمید،امام جمعه اهل تسنن زاهدان)

جهت مطالعه تمام مقالات بخش کتاب های فاطمیه، به لینک زیر مراجعه کنید:

کتابخانه خدمتگزاران

برای مطالعه و مشاهده مطالب خدمتگزاران میتوانید به فهرست مطالب در زیر مراجعه نمایید.
فهرست مطالب نیمه‌شعبان فهرست مطالب غدیر فهرست مطالب فاطمیه فهرست مطالب محرم کتابخانه خدمتگزاران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا