آثار نوشتاری و اجرایی غدیربزرگسالغدیرمتنیمخاطبیننمایشگاه غدیرنوجواننوع محتوا

نمایشگاه واقعه غدیر – نمایشگاه غرفه ای غدیر

نمایشگاه واقعه غدیر با تلفیق نور و صدا

نمایشگاه واقعه غدیر در سبک و سیاقی متفاوت واقعه غدیرخم را بیان کرده است. که می توانید از آن در جشن های غدیر استفاده نمایید.

نمایشگاه واقعه غدیر

[صدای باد، قافله ،زنگ کاروان+وکال آرام]

راوی اول: بر فراز منبری، بس رفیع، چون کوه نور
راوی دوم: در کنار برکه ای، بس وسیع، چون بحر نور
راوی سوم: زیر سایه سار نخلی، بس منیع، چون سروی صبور

[تغییر افکت به ضرب آهنگ تندتر]

از قول حق اعلاء فضل و فهم و امر و نهی و عدل و علم و رحم و حلم علی را رسول الله (صلی الله علیه و آله) می سرود. از سوی حی ودود صبر و سلم و مهر و عفو قدَر و قُرب و حب و بغض و علی را رسول الله می ستود.

گوش تا گوش صحرا، سراپا گوش، احمد و حیدر دوشادوش، یکی اندر خروش سروش و یکی خاموش خاموش. یک نفس ، دو تن …. یک روح ، دو کالبد …. یک جان، دو جسم ….

دریاها از تب و تاب ایستاده بودند و رودها از جوش و خروش افتاده. آونگ زمان ها هماهنگ عتاب و خطاب ختم رسل بودند و ضرباهنگ های گام های زمین همراه و حماسه خوان خاتم انبیاء (صلی الله علیه و آله)

ای همه ی مردان بیدار دل ای زنان روشن ضمیر همه فرزندان حق جوی من؛ ای تا انتهای خلقت؛ ای همه نسل ها، ای تولدها، پاییزها و بهارها، ای همه فصل ها اینک بلند بلند، روشن روشن، ساده ساده، کامل کامل می گویمتان:

تنها راه سعادت، اطاعت از علی است و یگانه مسیر نجات، اجتناب از نهی اوست. صراط هدایت را راهبر هموست. و طریق رهایی به دست علی است.

رُستن و رَستن؛ گسستن و پیوستن؛ رشد و اوج در پرتو آفتاب علم اوست و رهایی به دستگیری و تفضل او … هشدارتان می دهم، چند باره و بند به بند و مو به مو تا نکند لرزش و لغزش زمانه ها بی تفاوتتان کند.

من حامل امر و نهی پروردگارم؛ بیان حلال و حرام، ثواب و عقاب، قبول و باطل با من است. پاسبان حدود شرع و پاسدار خطوط دیانت کاملم.

تأویل و تفسیر آیات نور به دست من است به امر خدا. و اینک من به فرمان پروردگارم همه این دانش ها را، همه این رمز و رازها، همه ی حد و مرزها را نزد علی نهادم. مفتاح گنج عاقبت به خیری به اشاره علی است که می چرخد و قفل جهالت ها به اشارت او گشوده می شود.

زنهارتان می دهم؛ علی تنها راه مستقیم است و یگانه صراط عبودیت. امرش راهتان را می گشاید به سوی ملکوت. و نهی اش شما را می رهاند از هبوط. زوزه های گرگ های درنده اعتقاد وسوسه های سوداگرانه ابلیس به مسیرهای گونه گونه نکشاندتان …

تنها  گوش به دستور او دهید که تنها راه پیروز، راهی است که علی به شما امر می کند و بیراهه همان است که علی از آن بازتان می دارد …. سعید است سعادتمند، هر که علی است سید و سالار او و نگون بخت است هر که روی گرداند از علی … و صد هزار حاجی، حیران علی ، تازه مسلمان ها مبهوت ایمان علی …

[ ترکیب وکال ها و الله الله ]

« ای رسول، ای فرستاده، ای حبیب؛ حب علی و آلش بگو، شرح حسن خصالش بگو. وصف جمالش را بگو، قدر و کمالش را بگو. ای همه تسلیم شدگان به شعور، ای همه عالم از نار و نور، این علی بعد من امیرالمؤمنین است و بس. او وصی من، جانشین من، برادر من است، او صاحب اختیارتان بعد من است. رایت هدایت پس از من بر دوش آیت عظمی حق، این علی مرتضی است ….

راه اوست و پناه اوست فقط، امرش ببرید و نهی اش را بشنوید.

[ سرود شاد یا مناسب فضا در مورد ولایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) ]

نمایشگاه واقعه غدیر – روایت غدیر

راوی سوم: اما در این میان بشنوید از قصه ی یک دل زنانه! گشتیم و دیدیم چشم خوش رنگ شهبانوی بهشت، انسیه حوراء خیره بر چشمان پر شرم علی مرتضی است. وه چه شوق دل انگیزی موج می زند، دریای دل فاطمه را؟!

[ در صورت امکان وکال حماسی و با ریتم تند ]

راوی دوم: آن طرف روی منبر، ایستاده رعنا قامتی بالا بلند ، مه رخی سیمینه روی ، در اوج جمال اما پر خشوع .

راوی اول: این طرف گل اندامی ، مه پاره فام ، یاس بانو زهره ای پوشیده روی ، غرق سرور اما با وقار .

راوی سوم: آن طرف دست علی جانش بر دست رسول الله .

راوی دوم: رسول الله دمادم در مدح علی ولی الله .

راوی اول: این طرف ذکر لب زهرا، ماشاءالله؛ لا حول و لا قوه الا بالله .

راوی سوم: آن طرف شوهرش، تاج سرش؛ حیدر  امیرالمومنین ابوتراب بود .

راوی دوم: این طرف همسری، همدمی، یاوری ناب در التهاب بود .

راوی اول: آن طرف شیر خدا، علم و ایمان، میر خلائق …

راوی سوم: این طرف عصمت الله، تَرگلی چون برگ شقایق …

راوی دوم: مردمان ! من علی را برتری دادم بر همه

جان شما، جان تنها دخترم فاطمه …

[ با سرود مناسبی پایان … ]

دسترسی سریع و آسان به راهکار و محتوا برای مناسبت‌های نیمه شعبان، غدیر، محرم و فاطمیه
برای مطالعه و مشاهده مطالب خدمتگزاران میتوانید به فهرست مطالب در زیر مراجعه نمایید.

فهرست مطالب محرم فهرست مطالب فاطمیه فهرست مطالب نیمه‌شعبان فهرست مطالب غدیر کتابخانه خدمتگزاران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا