20روز تا میلاد موعود ،7روز تا میلاد موعود ، 8روز تا میلاد موعود ، 2روز تا میلاد موعود ، 18روز تا میلاد موعود ، 16روز تا میلاد موعود ، 18روز تا میلاد موعود ، 17روز تا میلاد موعود ، 28 روز تا میلاد موعود ، 29 روز تا ميلاد موعود ، 30روز تا میلاد موعود ، 31روز تا میلاد موعود ، 33روز تا میلاد موعود ، 34روز تا ميلاد موعود ، 36روز تا ميلاد موعود ، 37روز تا ميلاد موعود ، 38روز تا ميلاد موعود ، 35روز تا میلاد موعود ، 45روز تا میلاد موعود ، 44روز تا میلاد موعود ، 39روز تا میلاد موعود ، 40روز تا میلاد موعود ، 41روز تا میلاد موعود ، 42روز تا میلاد موعود ، 43روز تا میلاد موعود ، 40روز تا میلاد موعود ، 47روز تا میلاد موعود ، 46روز تا میلاد موعود ،21روز تا میلاد موعود ، 22روز تا میلاد موعود ، 23روز تا میلاد موعود ، 24روز تا میلاد موعود.25روز تا میلاد موعود ، 26روز تا میلاد موعود ،27روز تا میلاد موعود، 28روز تا میلاد موعود ، 29روز تا میلاد موعود ، 48روز تا میلاد موعود ، 13روز تا میلاد موعود ، 14روز تا میلاد موعود ، 11روز تا میلاد موعود ، 5روز تا میلاد موعود ، 6روز تا میلاد موعود ، 4روز تا میلاد موعود

طرح پنجاه روز تا نیمه شعبان – ۴۸روز تا میلاد موعود

۴۸روز تا میلاد موعود

دوشنبه ۱۶ام فروردین۱۳۹۵
۴۸روز تا میلاد موعود مولایمان حضرت صاحب الزمان علیه السلام باقی مانده است…
برای بزرگداشت یاد حضرتش در ایام نزدیک به نیمه شعبان چه می توانم کرد؟؟

یک مادر :
می تواند با پخش سرودهای شاد نیمه شعبان در منزل مبلغ نیمه شعبان باشد

فرد از جامعه :
می توانم با هدیه ی کتاب و CD مرتبط با نیمه شعبان به فامیل و دوستان مبلغ نیمه شعبان باشد.

یک کاسب :
می تواند با تزیین مغازه و پیاده رو با پارچه های مهدوی مبلغ نیمه شعبان باشد

بر سر آنم که گر ز دست بر آید…
دست به کاری زنم که غصه سر آید…

فایل تصویری :

دلادعای فرج بخوان که می دانم دعای زنده دلان مستجاب خواهد شد..
موضوع فایل :متن ادبی در رابطه با بی معرفتی ما نسبت به امام عصر علیه السلام

لیست مقالات طرح پنجاه روز تا نیمه شعبان :


برچسب‌ها:

دیدگاه خود را بیان کنید

20 − پنج =