پيام غدیر

سلسله مطالب واقعه و خطبه غدیر

سلسله مطالب واقعه و خطبه غدیر

سلسله مطالب واقعه و خطبه غدیر – “چرا غدیر”به جهات اهمیت «واقعه و خطبه‏ ى غدیر» خواهد پرداخت. از مهم…
۳۰ روز تا عید الله الاکبر – روز شمار غدیر

۳۰ روز تا عید الله الاکبر – روز شمار غدیر

۳۰ روز تا عید الله الاکبر – فرازهایی از خطبه غدیر ۳۰ روز تا عید الله الاکبر ، عید ولایت…
۳۲ روز تا عید الله الاکبر – روز شمار غدیر

۳۲ روز تا عید الله الاکبر – روز شمار غدیر

۳۲ روز تا عید الله الاکبر – فرازهایی از خطبه غدیر ۳۲ روز تا عید الله الاکبر ، عید ولایت…
۳۳ روز تا عید الله الاکبر – روز شمار غدیر

۳۳ روز تا عید الله الاکبر – روز شمار غدیر

۳۳ روز تا عید الله الاکبر – فرازهایی از خطبه غدیر ۳۳ روز تا عید الله الاکبر ، عید ولایت…
۳۶ روز تا عید الله الاکبر – روز شمار غدیر

۳۶ روز تا عید الله الاکبر – روز شمار غدیر

۳۶ روز تا عید الله الاکبر – فرازهایی از خطبه غدیر ۳۶ روز تا عید الله الاکبر ، عید ولایت…
۳۸ روز تا عید الله الاکبر – روز شمار غدیر

۳۸ روز تا عید الله الاکبر – روز شمار غدیر

۳۸ روز تا عید الله الاکبر – فرازهایی از خطبه غدیر ۳۸ روز تا عید الله الاکبر ، عید ولایت…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن