سيد ابوالحسن اصفهانی

سید ابوالحسن اصفهانی و ماجرای بزرگ مردیش – او یک خدمتگزار بود شماره ۵۷

سید ابوالحسن اصفهانی از بزرگ مردان در عصر غیبت امام عصر علیه السلام است. آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا. با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود…. او یک خدمتگزار بود […]

زندگینامه میر حامد حسین هندی

زندگینامه میر حامد حسین هندی – او یک خدمتگزار بود شماره ۵۶

زندگینامه میر حامد حسین هندی در او یک خدمتگزار بود شماره ۵۶ به طور کامل بیان شده است. آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا. با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود…. […]

صعصعه بن صوحان

صعصعه بن صوحان و ماجرای خدمتگزاریش – او یک خدمتگزار بود شماره ۵۵

صعصعه بن صوحان از صحابی امیر المومنین علیه السلام می‌باشد. ما در “او یک خدمتگزار بود شماره ۵۵″ او را معرفی کرده ایم. آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا. با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت […]

سید بن طاووس

سید بن طاووس و فضیلت دعا – او یک خدمتگزار بود شماره ۵۴

سید بن طاووس فضیلت دعا برای امام عصر علیه السلام را در کتاب فلاح السائل بیان کرده است. آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا. با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود…. […]

مالک اشتر نخعی

مالک اشتر نخعی بهترین خدمتگزار – او یک خدمتگزار بود شماره ۵۳

مالک اشتر نخعی بهترین خدمتگزار در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام بود. آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا. با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود…. او یک خدمتگزار بود شماره ۵۳ در […]

سرگذشت شیخ حسن عراقی

سرگذشت شیخ حسن عراقی – او یک خدمتگزار بود شماره ۵۲

سرگذشت شیخ حسن عراقی  و ماجرای تشرف امام عصر علیه السلام آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا. با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود…. او یک خدمتگزار بود شماره ۵۲ در […]

آیت الله میلانی

آیت الله میلانی و مسلمان شدن مسیحی – او یک خدمتگزار بود شماره ۵۰ و ۵۱

آیت الله میلانی و ماجرای مسلمان شدن پروفسور برلون، و ارادت ایشان به سیدالشهدا علیه السلام را در او یک خدمتگزار بود مطالعه نمایید. آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا. با ما همراه باشید در مجموعه ی […]

شیخ عبدالحسین امینی

شیخ عبدالحسین امینی و شرح حال زندگیش – او یک خدمتگزار بود شماره ۴۸ و ۴۹

شیخ عبدالحسین امینی صاحب کتاب الغدیر شرح حال زندگیش در او یک خدمتگزار بود آمده است. آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا. با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود…. او یک […]

شرح حال شیخ صدوق

شرح حال شیخ صدوق – او یک خدمتگزار بود شماره۴۷

شرح حال شیخ صدوق در دیدار با امام عصر علیه السلام در کنار خانه کعبه آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا. با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود…. او یک خدمتگزار […]

ابو عمرو عثمان بن سعید عمرى

روایت ابو عمرو عثمان بن سعید عمرى – او یک خدمتگزار بود شماره ۲۵

او یک خدمتگزار بود شماره ۲۵ درباره ابو عمرو عثمان بن سعید عمرى است. آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا. با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود…. این روایت درباره ابو […]