سلسله مطالب واقعه و خطبه غدير

سلسله مطالب واقعه و خطبه غدیر

سلسله مطالب واقعه و خطبه غدیر – “چرا غدیر”به جهات اهمیت «واقعه و خطبه‏ ى غدیر» خواهد پرداخت. از مهم ترین جهات اهمیت سلسله مطالب واقعه و خطبه غدیر ،مقاصد والاى حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله از این واقعه است.این سلسله مطالب در ۳ شماره و چند گزینه […]

کتاب روی دست آسمان

کتاب روی دست آسمان – معرفی کتاب غدیر

کتاب روی دست آسمان – خاطرات غدیر خم(حوادث آخرین سال زندگی پیامبرصلی الله علیه و آله) کتاب روی دست آسمان قصد دارد تصویری واضح از غدیرخم در ذهن خوانندگان ایجاد کند و آن‎ها را با حوادث سال آخر زندگانی پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) آشنا سازد. نگارنده از […]