سلسله مطالب واقعه و خطبه غدير

سلسله مطالب واقعه و خطبه غدیر

سلسله مطالب واقعه و خطبه غدیر – “چرا غدیر”به جهات اهمیت «واقعه و خطبه‏ ى غدیر» خواهد پرداخت. از مهم ترین جهات اهمیت سلسله مطالب واقعه و خطبه غدیر ،مقاصد والاى حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله از این واقعه است.این سلسله مطالب در ۳ شماره و چند گزینه […]

یگانه وارث غدیر

یگانه وارث غدیر – طوفان فکری غدیر

یگانه وارث غدیر – معرفی امام عصر علیه السلام در خطبه غدیر یگانه وارث غدیر، عنوان طوفان فکری، در مورد امام عصر علیه السلام صحبت کرده، که چگونه می توان از این جشن های غدیر برای تبلیغ و تذکری به ایشان استفاده کرد. مهم ترین وظیفه ما در برابر یگانه […]