دکتر رجبی دوانی

قرار همدلی – پدرش فدای او باد!
قرار همدلی

قرار همدلی – پدرش فدای او باد!

برنامه رادیویی – پدرش فدای او باد! برنامه قرار همدلی مصادف شده با دهه کرامت، تولد کریمه ی اهل بیت…
دکمه بازگشت به بالا