دو قطب مغناطیسی

متن برگزیده – دو قطب مغناطیسی
متن برگزیده

متن برگزیده – دو قطب مغناطیسی

بین الحرمین مثل قرار گرفتن بین دو قطب مغناطیسی برای من بین الحرمین مثل قرار گرفتن بین دو قطب مغناطیسی…
دکمه بازگشت به بالا