خادم موکب

ساقی العطاشا – متن برگزیده
برگزیده ها

ساقی العطاشا – متن برگزیده

ساقی العطاشا – دستی نداری تا خدمت کنی، اما دستی داری که بدان ذکر مصیبت کنی زوار را متن برگزیده…
دکمه بازگشت به بالا