حکایت عشق

حکایت عشق – متن برگزیده
برگزیده ها

حکایت عشق – متن برگزیده

حکایت عشق را نتوان با عقل به رشته ی تحریر درآورد…. این متن برگزیده حکایت عشق ، است. عشق به…
دکمه بازگشت به بالا