حجت السلام ماندگاری

قرار همدلی – غروب مدینه ،شب های بقیع
قرار همدلی سایر مناسبت ها

قرار همدلی – غروب مدینه ،شب های بقیع

برنامه رادیویی – غروب مدینه ، شب های بقیع   بمیرم برا غربت شما الهی مثل مشهد الرضا…‌   خیلی…
قرار همدلی – ما غائبیم… او منتظر ماست
قرار همدلی سایر مناسبت ها

قرار همدلی – ما غائبیم… او منتظر ماست

برنامه رادیویی – ما غائبیم… او منتظر ماست   هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست…   سلام…
دکمه بازگشت به بالا