تکنیک رسانه

فانوس – پنج تکنیک رسانه در یک برنامه
تکنیک‌های عملیات روانی در رسانه‌ها

فانوس – پنج تکنیک رسانه در یک برنامه

پنج تکنیک رسانه در یک برنامه برنامه رادیویی فانوس قسمت هفتم تکنیک‌ های عملیات روانی در رسانه‌ ها با عنوان…
فانوس – تکنیک های شرطی سازی
تکنیک‌های عملیات روانی در رسانه‌ها

فانوس – تکنیک های شرطی سازی

تکنیک های شرطی سازی و القای ناامیدی برنامه رادیویی فانوس قسمت ششم تکنیک‌ های عملیات روانی در رسانه‌ ها با…
ویژه برنامه رادیویی فانوس – برجسته سازی
فانوس

ویژه برنامه رادیویی فانوس – برجسته سازی

برنامه رادیویی – تکنیک های عملیات روانی در رسانه (برجسته سازی) برجسته سازی در تکنیک های عملیات روانی در رسانه…
ویژه برنامه رادیویی فانوس – دو قطبی سازی
فانوس

ویژه برنامه رادیویی فانوس – دو قطبی سازی

برنامه رادیویی – تکنیک های عملیات روانی در رسانه (دو قطبی سازی) دو قطبی سازی در تکنیک های عملیات روانی…
فانوس – هراس افکنی رسانه ها
فانوس

فانوس – هراس افکنی رسانه ها

برنامه رادیویی – هراس افکنی رسانه ها ویژه برنامه فانوس با عنوان هراس افکنی رسانه ها از کانال رادیو پخش…
فانوس – چرا شایعه؟
فانوس

فانوس – چرا شایعه؟

برنامه رادیویی – چرا شایعه؟   ویژه برنامه فانوس با عنوان چرا شایعه؟ قسمت دوم برنامه ی تکنیک های عملیات…
فانوس – تکنیک های عملیات روانی
فانوس

فانوس – تکنیک های عملیات روانی

برنامه رادیویی – تکنیک های عملیات روانی ویژه برنامه فانوس  با عنوان تکنیک های عملیات روانی در رسانه ها از…
دکمه بازگشت به بالا