تا کجا غفلت و خواب

تا کجا غفلت و خواب – متن برگزیده
برگزیده ها

تا کجا غفلت و خواب – متن برگزیده

در مسیر حق و ظهور تا کجا غفلت و خواب می خواهد ادامه داشته باشد؟ آیا زمان بیدار شدن و…
دکمه بازگشت به بالا