داستان مصور مباهله

داستان مصور مباهله – (راهکارهای تبلیغ مباهله)

داستان مصور مباهله برگرفته از کتاب اسرار مباهله آقای انصاری می باشد. که ماجرای عظیم مباهله را با تصاویری زیبا بیان می کند. و در بخش دوم به راهکارهای تبلیغی برای مباهله پرداخته است.

بخش اول: داستان مباهله را برای دیگران بازگو کنیم.


داستان مصور مباهله 

 

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر داستان مصور مباهله کلیک نمایید. برای دانلود تصویر داستان مصور مباهله انگلیسی کلیک نمایید.


داستان مصور مباهله – دعوت ساکنین نجران

 

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر داستان مصور مباهله 1 کلیک نمایید. برای دانلود تصویر داستان مصور مباهله (انگلیسی) 1 کلیک نمایید.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به موازات مکاتبه با سران جهان و مراکز مذهبی نامه ای به اُسقف نجران نوشتند و طی آن نامه ساکنان نجران را به آئین اسلام دعوت نمودند.


داستان مصور مباهله – پیامبر موعود

 

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر داستان مصور مباهله 2 کلیک نمایید. برای دانلود تصویر داستان مصور مباهله (انگلیسی) 2 کلیک نمایید.

بزرگان نجران بر اساس آموزه های مسیحیت بر این باور بودند که به احتمال زیاد نبی اکرم اسلام همان پیامبر موعودی هستند که در تورات و انجیل به ایشان مژده داده شده.


داستان مصور مباهله – آماده شدن نجرانیان

 

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر داستان مصور مباهله 3 کلیک نمایید. برای دانلود تصویر داستان مصور مباهله (انگلیسی) 3 کلیک نمایید.

از این رو شصت تن از زبده ترین و داناترین مردم نجران که در راس آنها سه پیشوای مذهبی بزرگ بودند انتخاب شدند تا برای تحقیق  در این باره به مدینه عازم شوند.


داستان مصور مباهله – نمایندگان نجران

 

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر داستان مصور مباهله 4 کلیک نمایید. برای دانلود تصویر داستان مصور مباهله (انگلیسی) 4 کلیک نمایید.

نمایندگان نجران در مدینه به محضر پیامبر صلی الله علیه و آله رسیدند و در مورد موضوعات اعتقادی گوناگون از جمله باورهای مسیحیان سوالاتی پرسیدند و پیامبر نیز پاسخ پرسش های آنان را فرمودند.


داستان مصور مباهله – حقانیت اسلام

 

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر داستان مصور مباهله 5 کلیک نمایید. برای دانلود تصویر داستان مصور مباهله (انگلیسی) 5 کلیک نمایید.

با آنکه حقانیت اسلام در برابر مسیحیت برای ایشان اثبات شده بود، اما حاضر به پذیرش اسلام نشدند. در این هنگام به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وحی شد که با مسیحیان نجران مباهله کنند.


داستان مصور مباهله – آیه 61 سوره آل عمران

 

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر داستان مصور مباهله 6 کلیک نمایید. برای دانلود تصویر داستان مصور مباهله (انگلیسی) 6 کلیک نمایید.

خداوند در آیه 61 سوره آل عمران به پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: پس هر کس با تو درباره عیسی در مقام مجادله برآید بعد از آنکه به احوال او آگاهی یافتی، بگو: بیایید ما و شما فرزندان و زنان و کسانی را که به منزله جان ما هستند به همراه بیاوریم، سپس به مباهله برخیزیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.


داستان مصور مباهله – آغاز مباهله

 

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر داستان مصور مباهله 7 کلیک نمایید. برای دانلود تصویر داستان مصور مباهله (انگلیسی) 7 کلیک نمایید.

در آن زمان مباهله رسمی قدیمی بود. به این صورت که دو گروه که هر دو خود را بر حق می دانستند برای اثبات حقانیتشان در محیطی بیرون از شهر گرد می آمدند و دست به نفرین برمی داشتند و از خدا می خواستند که گروه دروغگو را عذاب و حقیقت را آشکار سازد.


داستان مصور مباهله – حاضر شدن نجرانیان

 

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر داستان مصور مباهله 8 کلیک نمایید. برای دانلود تصویر داستان مصور مباهله (انگلیسی) 8 کلیک نمایید.

مسیحیان نیز پذیرفتند و در روز مشخص شده به همراه بزرگانشان در حالی که لباس های فاخر برتن داشتند و صلیب های بزرگی را پیش روی خود حمل می کردند، بیرون مدینه حاضر شدند.


داستان مصور مباهله – اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله

 

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر داستان مصور مباهله 9 کلیک نمایید. برای دانلود تصویر داستان مصور مباهله (انگلیسی) 9 کلیک نمایید.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز بر اساس دستور خدا، حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام را به عنوان “جان خود”، حضرت زهرا علیهاالسلام را به عنوان”بانوی برگزیده” و امام حسن و امام حسین علیهماالسلام را به عنوان”فرزندان خود” به همراه آوردند.


داستان مصور مباهله – انوار مقدس

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر داستان مباهله 10 کلیک نمایید. برای دانلود تصویر داستان مباهله (انگلیسی) 10 کلیک نمایید.

هنگامی که مسیحیان با این انوار مقدس و شخصیت های بی نظیر رو به رو شدند لرزه بر اندامشان افتاد و بزرگ آنان گفت: من چهره هایی را می بینم که اگر دست به نفرین علیه ما بردارند، خداوند یک نفر از ما را زنده نخواهد گذاشت.


داستان مصور مباهله – مسلمان شدن مسیحیان

 

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر داستان مباهله 11 کلیک نمایید. برای دانلود تصویر داستان مباهله (انگلیسی) 11 کلیک نمایید.

پس مسیحیان به نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رفتند، طلب بخشش کرده و از مباهله دست کشیدند، در پی این واقعه بزرگ و آشکار شدن حقانیت اهل بیت علیهم السلام عده ای از مسیحیان مسلمان شدند.


داستان مصور مباهله – ندای جبرئیل

 

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر داستان مباهله 12 کلیک نمایید. برای دانلود تصویر داستان مباهله (انگلیسی) 12 کلیک نمایید.

پس از این رخ داد جبرئیل نازل شد و گفت: یا رسول الله! حق تعالی به شما سلام می رساند و می فرماید: به جلالت خودم قسم می خورم که اگر تو به همراه این چهار تن در یک سو و تمام اهل زمین در سوی دیگر می بودند که با شما مباهله کنند، بی تردید خدا به نفرین شما آسمان ها را پاره پاره و کوه ها را ریز ریز می کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب اسرار مباهله مراجعه نمایید.

بخش دوم: به دیگران بگویید چرا مباهله را جشن می‌گیریم


مجموعه استوری مباهله – راهکارهای تبلیغی 1

داستان مصور مباهله - jpg mobaheleh estori tablegh 01

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر مجموعه استوری مباهله 1 کلیک نمایید.


مجموعه استوری مباهله – راهکارهای تبلیغی 2

داستان مصور مباهله - jpg mobaheleh estori tablegh 02

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر مجموعه استوری مباهله 2 کلیک نمایید.


مجموعه استوری مباهله – راهکارهای تبلیغی 3

داستان مصور مباهله - jpg mobaheleh estori tablegh 03

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر مجموعه استوری مباهله 3 کلیک نمایید.


مجموعه استوری مباهله – راهکارهای تبلیغی 4

داستان مصور مباهله - jpg mobaheleh estori tablegh 04

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر مجموعه استوری مباهله 4 کلیک نمایید.


مجموعه استوری مباهله – راهکارهای تبلیغی 5

داستان مصور مباهله - jpg mobaheleh estori tablegh 05

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر مجموعه استوری مباهله 5 کلیک نمایید.


مجموعه استوری مباهله – راهکارهای تبلیغی 6

داستان مصور مباهله - jpg mobaheleh estori tablegh 06

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر مجموعه استوری مباهله 6 کلیک نمایید.


مجموعه استوری مباهله – راهکارهای تبلیغی 7

داستان مصور مباهله - jpg mobaheleh estori tablegh 07

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر مجموعه استوری مباهله 7 کلیک نمایید.


مجموعه استوری مباهله – راهکارهای تبلیغی 8

داستان مصور مباهله - jpg mobaheleh estori tablegh 08

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر مجموعه استوری مباهله 8 کلیک نمایید.


مجموعه استوری مباهله – راهکارهای تبلیغی 9

داستان مصور مباهله - jpg mobaheleh estori tablegh 09

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر مجموعه استوری مباهله 9 کلیک نمایید.


مجموعه استوری مباهله – راهکارهای تبلیغی 10

داستان مصور مباهله - jpg mobaheleh estori tablegh 10

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر مجموعه استوری مباهله 10 کلیک نمایید.


مجموعه استوری مباهله – راهکارهای تبلیغی 11

داستان مصور مباهله - jpg mobaheleh estori tablegh 11

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر مجموعه استوری مباهله 11 کلیک نمایید.


مجموعه استوری مباهله – راهکارهای تبلیغی 12

داستان مصور مباهله - jpg mobaheleh estori tablegh 12

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر مجموعه استوری مباهله 12 کلیک نمایید.


مجموعه استوری مباهله – راهکارهای تبلیغی 13

داستان مصور مباهله

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر مجموعه استوری مباهله 13 کلیک نمایید.


مجموعه استوری مباهله – راهکارهای تبلیغی 14

داستان مصور مباهله

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر مجموعه استوری مباهله 14 کلیک نمایید.


مجموعه استوری مباهله – راهکارهای تبلیغی 15

داستان مصور مباهله

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر مجموعه استوری مباهله 15 کلیک نمایید.


دسترسی سریع و آسان به راهکار و محتوا برای مناسبت‌های نیمه شعبان، غدیر، محرم و فاطمیه
برای مطالعه و مشاهده مطالب خدمتگزاران میتوانید به فهرست مطالب در زیر مراجعه نمایید.

فهرست مطالب محرم فهرست مطالب فاطمیه فهرست مطالب نیمه‌شعبان فهرست مطالب غدیر کتابخانه خدمتگزاران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا