تصاویر پس زمینه غدیر

تصاویر پس زمینه غدیر (مناسب تصویر پس زمینه و پروفایل)

تصاویر پس زمینه غدیر را می توانید برای نشر و تبلیغ غدیر در فضای مجازی و یا مکان های مختلف استفاده نمایید. تا پیام غدیر به گوش همگان برسد. بعضی از این تصاویر در قالب برچسب و لیبل غدیر و بعضی دیگر در قالب پوستر غدیر نیز تهیه شده است که از فروشگاه خدمتگزاران قابل سفارش است.

پوستر غدیر – متمسکین به ولایت علی (علیه السلام)

پوستر غدیر

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – ولایت علی (علیه السلام)

پوستر غدیر

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر کلیک کنید.


تصاویر گرافیکی – من کنت مولا

پوستر غدیر

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر کلیک کنید.


تصاویر گرافیکی – یا علی ولی الله

پوستر غدیر

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر کلیک کنید.


تصاویر گرافیکی – امیرالمومنین علیه السلام

پوستر غدیر

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر کلیک کنید.


تصاویر گرافیکی – علی بن ابی طالب علیه السلام

پوستر غدیر

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر کلیک کنید.


تصاویر گرافیکی – علی حبه جُنه

پوستر غدیر

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر کلیک کنید.


تصاویر گرافیکی – عید ولایت مبارک

پوستر غدیر

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر کلیک کنید.


تصاویر گرافیکی – جان ها به فدای تو علی

پوستر غدیر

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر کلیک کنید.


تصاویر گرافیکی – عید سعید غدیرخم

پوستر غدیر

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر کلیک کنید.


تصاویر گرافیکی – من کنت مولا فهذا علی مولا

پوستر غدیر

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر کلیک کنید.


تصاویر گرافیکی – مهر دوستی علی علیه السلام

پوستر غدیر

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – من قطره ام مولا تویی

پوستر غدیر

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – علی بن ابی طالب علیه السلام

پوستر غدیر

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – افضل اعیاد امتی

پوستر غدیر برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – ولایت علی علیه السلام

پوستر غدیر

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – من کنت مولا فهذا علی مولا

پوستر غدیر

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – در پناه علی علیه السلام

پوستر غدیر

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – ماجرای غدیر

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.
برای دانلود تصویر شماره 1 کلیک کنید. برای دانلود تصویر شماره 2 کلیک کنید.


پوستر غدیر – پوستر دعوت به جشن

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir poster 67

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – علی ولی الله

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir poster 68 2

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر –  الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایته علی ابن ابی طالب

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop1

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – مرتضی علی

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop19

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – من کنت مولا

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop18

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر -من کنت مولا

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop17

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – دل اگر خداشناسی

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop16

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – من کنت مولا

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop15

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – عید غدیر خم

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop14

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – ولایت

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop13

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – علی ولی الله

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop12

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – علی علیه السلام

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop11

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – غدیری ام

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop10

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – من غدیری ام 

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop9

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – غدیری ام

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop8

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – علی  امام من است 

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop7

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – فقط حیدر امیرالمومنین است

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop6

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – آغاز مسلمانی ما غدیر است

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop5

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – غلام حیدرم

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop4

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – علی علیه السلام

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop3

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – غدیری ام

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop2

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – علی علیه السلام

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop0

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – علی علیه السلام

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop2 1

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – امیرالمومنین علیه السلام

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop3 1

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – علی مع الحق

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop4 1

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – علی علیه السلام

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop5 1

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – عید غدیر

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop6 1

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – همه تکیه بر علی علیه السلام داریم

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop7 1

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – من کنت مولا

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop8 1

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – همه شیدای مولاییم

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop10 1

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – همه بر سفره علی مهمانیم

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop11 1

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – همه در پناه مولاییم

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop12 1

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – من کنت مولا

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop13 1

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – عید غدیر

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop14 1

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – علی علیه السلام

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop15 1

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – عید سعید غدیر خم

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop16 1

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – من کنت مولا

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop17 1

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – من کنت مولا

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop18 1

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – من کنت مولا

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop19 1

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – علی ولی الله

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop20

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – روز اکمال دین

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop21

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – امیرالمومنین

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop22

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – غدیر خم

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop23

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – فرا رسیدن عید غدیر خم

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop25

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – عید سعید غدیر خم

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop26

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – عید غدیر

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop27

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – عید سعید غدیر خم

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop28

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – عید سعید غدیر خم

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop29

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – علی ولی الله

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop30

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – مَن کُنتُ مَولاه فَهذا عَلىٌّ مَولاه

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop31

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – من کنت مولا

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop32

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – علی ولی الله

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop33

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – علی ولی الله

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop34

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – مثل او 

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop35

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – یا امیرالمومنین علیه السلام

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop36

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – علی علیه السلام باب حکمت

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop37

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – من کنت مولا

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop38

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – علی علیه السلام

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop39

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – وصی پیامبر صلی الله علیه و آله

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop40

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – علی ولی الله

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop41

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – من کنت مولا

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop42

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – امام اولین

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop43

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – یا علی مرتضی علیه السلام

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop44

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – یا علی علیه السلام

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop45

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – علی ولی خدا 

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop46

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – یا علی علیه السلام

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop48

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – عید سعید غدیر

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop49

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – فرازی از خطبه غدیر

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop50

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – یا امام علی علیه السلام

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop52

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – علی ابن ابی طالب

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop53

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – من کنت مولا

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop54

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – علی ولی الله

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop56

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – من کنت مولا

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop57

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – اکمال دین

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop58

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر -من کنت مولا

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop61

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – یا علی علیه السلام

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop63

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – علی ولی الله

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop64

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – دعوت نامه 

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop66

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – هر که من مولای اویم

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop67

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – غدیرخم

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop69

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – علی مولا

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop70

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – اشهد ان علی ولی الله

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop71

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – علی ولی الله

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop72

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – من کنت مولا

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop74

 برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید. برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – علی وصی رسول الله

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop75

 برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – وحدت غدیر

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop76

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – هم علی حق است هم حق با علی است 

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop77

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – علی ابن ابی طالب

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop78

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – حرم

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop79

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.


پوستر غدیر – تبریک عید غدیر 

تصاویر پس زمینه غدیر - jpg ghadir desktop80

برای مشاهده تصویر در اندازه کامل روی تصویر کلیک نمایید.

برای دانلود تصویر کلیک کنید.

دسترسی سریع و آسان به راهکار و محتوا برای مناسبت‌های نیمه شعبان، غدیر، محرم و فاطمیه
برای مطالعه و مشاهده مطالب خدمتگزاران میتوانید به فهرست مطالب در زیر مراجعه نمایید.

فهرست مطالب محرم فهرست مطالب فاطمیه فهرست مطالب نیمه‌شعبان فهرست مطالب غدیر کتابخانه خدمتگزاران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا