رنگ آمیزی غدیر – عید غدیر کودک

رنگ آمیزی غدیر (مدل های نقاشی برای سرگرمی کودکان)

مدل های نقاشی طرح عید غدیر را برای رنگ آمیزی و سرگرمی کودکان، در خدمت شما بزرگواران قرار داده ایم تا بتوانید با این رنگ آمیزی غدیر ، ماجرای غدیر و اعمال عید غدیر را به صورت رنگ آمیزی برای کودکان تعریف کنید.


 رنگ آمیزی غدیر – راه علی راه خدا

رنگ آمیزی غدیربرای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید
برای دانلود طرح رنگ آمیزی راه علی راه خدا کلیک کنید.

راه علی خدا خدا، شیعه شدیم شکر خدا


 رنگ آمیزی غدیر – شیعه شدیم شکر خدا 

رنگ آمیزی غدیربرای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید
برای دانلود طرح رنگ آمیزی شیعه شدیم شکر خدا کلیک کنید.

شیعه شدیم شکر خدا


 رنگ آمیزی غدیر – امام زمان مهربان

رنگ آمیزی غدیربرای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید
برای دانلود طرح رنگ آمیزی امام زمان مهربان کلیک کنید.

امام زمان مهربان، دوست تمام کودکان


 رنگ آمیزی غدیر – هدیه روز غدیر

رنگ آمیزی غدیربرای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید
برای دانلود طرح رنگ آمیزی هدیه روز غدیر کلیک کنید.

یکی از رسم های زیبای عید غدیر، دادن هدیه توسط سادات به دیگران است.


 رنگ آمیزی غدیر – دیدار با سادات

رنگ آمیزی غدیر - عید غدیر کودک - rangamizi 1برای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید
برای دانلود طرح رنگ آمیزی دیدار با سادات کلیک کنید.

یکی از رسم های زیبای عید غدیر، دیدار با سادات و تبریک عید به ایشان است.


 رنگ آمیزی غدیر – آراستگی برای غدیر

رنگ آمیزی غدیربرای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید
برای دانلود طرح رنگ آمیزی لباس غدیر کلیک کنید.

عید غدیر، عید شادی و آراستگی است. پس در این روز لباس نو و یا مرتب می پوشیم.


 رنگ آمیزی غدیر – تبریک غدیر

رنگ آمیزی غدیربرای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید
برای دانلود طرح رنگ آمیزی تبریک غدیر کلیک کنید.

عید غدیر، عید شادی و خوشحالی است. پس این روز مهم را به یکدیگر تبریک بگوییم.


 رنگ آمیزی غدیر – عید شادی و بخشش

رنگ آمیزی غدیربرای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید
برای دانلود طرح رنگ آمیزی عید شادی و بخشش کلیک کنید.

عید غدیر، عید شادی و بخشش است. پس در این روز از یکدیگر دلجویی کنیم. و همدیگر را ببخشیم.


 رنگ آمیزی غدیر – عید غدیر مبارک

برای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید
برای دانلود تصویر رنگی عید غدیر مبارک کلیک کنید.   برای دانلود طرح رنگ آمیزی عید غدیر مبارک کلیک کنید.

عید غدیر مبارک


 رنگ آمیزی غدیر – من شیعه ی علی مرتضایم

رنگ آمیزی غدیربرای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید
برای دانلود طرح رنگ آمیزی من شیعه ی علی مرتضایم کلیک کنید.

من شیعه ی علی مرتضایم


 رنگ آمیزی غدیر – خاتم بخشی

رنگ آمیزی غدیربرای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید
برای دانلود طرح رنگ آمیزی خاتم بخشی کلیک کنید.

پیامبر اکرم که درود خدا بر ایشان باد. در خطابه ی غدیر فرمودند: بعد از خدا و پیامبرش امام شما کسی است که هنگام نماز خواندن نیز به نیازمندان کمک می کند.


 رنگ آمیزی غدیر – روز غدیر

رنگ آمیزی غدیر
برای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید
برای دانلود طرح رنگ آمیزی روز غدیر کلیک کنید.


 رنگ آمیزی غدیر – علی ولی الله

رنگ آمیزی غدیر
برای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید
برای دانلود طرح رنگ آمیزی علی ولی الله کلیک کنید.


 رنگ آمیزی غدیر – عید غدیر مبارک باد


رنگ آمیزی غدیربرای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید
برای دانلود طرح رنگ آمیزی عید غدیر مبارک باد کلیک کنید.


 رنگ آمیزی غدیر – شعر غدیر


رنگ آمیزی غدیربرای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید
برای دانلود طرح رنگ آمیزی شعر غدیر کلیک کنید.

شیعه اون میمونیم

روزی پیامبر ما

گفت به همه آدما

بزرگ و رهبر او

امام و سرور او

امام ما مومن ها

تا باشد دنیا دنیا

اینو همه میدونیم

یه جا به نام غدیر

هرکسی من بوده ام

از این به بعد علی هست

از اون به بعد علی شد

عید می گیریم اون روزو

علی امام ما هست

ما علی رو دوست داریم

شیعه اون میمونیم


 رنگ آمیزی غدیر – عید غدیر مبارک


رنگ آمیزی غدیربرای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید
  برای دانلود طرح رنگ آمیزی عید غدیر مبارک کلیک کنید.


 رنگ آمیزی غدیر – در روز عید غدیر، بر ما علی شد امیر


رنگ آمیزی غدیر

برای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید
برای دانلود طرح رنگ آمیزی در روز عید غدیر کلیک کنید.

در روز عید غدیر بر ما علی شد امیر

 


رنگ آمیزی غدیر – سراسر وجود من، فدای توست یا علی


رنگ آمیزی غدیربرای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید
برای دانلود طرح رنگ آمیزی سراسر وجود من کلیک کنید.

سراسر وجود من فدای توست یا علی

 رنگ آمیزی غدیر – امروز همون روزیه که عید بزرگ خداست


رنگ آمیزی غدیربرای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید
برای دانلود طرح رنگ آمیزی ⁣امروز همون روزیه که عید بزرگ خداست کلیک کنید.

امروزهمون روزیه که
دلا همه بهاریه
عید بزرگ خداست
جشن همه شیعه هاست

 رنگ آمیزی غدیر – هست و بوده مرتضی، اولین امام من


رنگ آمیزی غدیربرای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید
برای دانلود طرح رنگ آمیزی اولین امام من کلیک کنید.

هست و بوده مرتضی
بر علی و آل او
اولین امام من
روز و شب سلام من

 


 رنگ آمیزی غدیر – غدیر یعنی ولایت، نبوت، امامت


رنگ آمیزی غدیربرای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید
برای دانلود طرح رنگ آمیزی غدیر یعنی ولایت کلیک کنید.

غدیر یعنی ولایت، نبوت، امامت


 رنگ آمیزی غدیر – ما شیعه علی امیرمومنانیم


رنگ آمیزی غدیربرای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید
برای دانلود طرح رنگ آمیزی ما شیعه علی امیرمومنانیم کلیک کنید.

ما شیعه علی امیر مومنانیم

ما بچه های ایران از نسل سلمانیم


  رنگ آمیزی غدیر – شکر خدای مهربون، علی شده امام مون

برای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید
برای دانلود طرح رنگ آمیزی شکر خدای مهربون کلیک کنید.   برای دانلود طرح رنگ آمیزی دستامون را بالا کنیم کلیک کنید. برای دانلود طرح رنگ آمیزی چون که علی شد امام کلیک کنید.   برای دانلود طرح رنگ آمیزی زنده می کند مهر مرتضی کلیک کنید.

شکر خدای مهربون علی شده امام مون

***

چونکه علی شد امام نعمت حق شد تمام

***

زنده میکند مهر مرتضی زندگی و هر دشت مرده را 

 رنگ آمیزی غدیر – من شیعه ی علی مرتضایم

برای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید
برای دانلود طرح رنگ آمیزی من شیعه ی علی مرتضایم کلیک کنید.   برای دانلود طرح رنگ آمیزی شیعه ی علی کلیک کنید.

من شیعه علی مرتضایم


 رنگ آمیزی غدیر – جشن غدیر

رنگ آمیزی غدیر

برای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید
برای دانلود طرح رنگ آمیزی جشن غدیر کلیک کنید.


 رنگ آمیزی غدیر – مهربان تر از پدر

رنگ آمیزی غدیر - عید غدیر کودک - jpg ghadir ragamizi kodak 2

برای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید
برای دانلود طرح رنگ آمیزی مهربان تر از پدر کلیک کنید.


 رنگ آمیزی غدیر – عید غدیر مبارک

 رنگ آمیزی غدیر

برای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید
برای دانلود طرح رنگ آمیزی عید غدیر مبارک کلیک کنید.


 رنگ آمیزی غدیر – طرح رنگ آمیزی آل عبا

رنگ آمیزی غدیر - عید غدیر کودک - jpg ghadir ragamizi kodak 4

برای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید
برای دانلود طرح رنگ آمیزی آل عبا کلیک کنید.


 رنگ آمیزی غدیر – علی مولا

رنگ آمیزی غدیر - عید غدیر کودک - jpg ghadir kodak rangamizi 5

برای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید
برای دانلود طرح رنگ آمیزی علی مولا کلیک کنید.


 رنگ آمیزی غدیر – عید سعید غدیر مبارک

رنگ آمیزی غدیر - عید غدیر کودک - jpg ghadir kodak rangamizi 6

برای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید
برای دانلود طرح رنگ آمیزی عید سعید غدیر مبارک کلیک کنید.برای مشاهده و خرید مدل های نقاشی در سایت فروشگاه خدمتگزاران کلیک نمایید.

دسترسی سریع و آسان به راهکار و محتوا برای مناسبت‌های نیمه شعبان، غدیر، محرم و فاطمیه
برای مطالعه و مشاهده مطالب خدمتگزاران میتوانید به فهرست مطالب در زیر مراجعه نمایید.

فهرست مطالب محرم فهرست مطالب فاطمیه فهرست مطالب نیمه‌شعبان فهرست مطالب غدیر کتابخانه خدمتگزاران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا

خرید اینترنتی جدیدترین محصولات عید غدیر

 

+ هدیه: پوستر رایگان

 

محصولات غدیر