یادمان باشد

یادآوری وجود امام عصر – یادمان باشد

یادمان باشد وظایف نیمه شعبان یادمان باشد با ابنکار یادآوری وجود مبارک حضرت و وظایف و تکالیف ما نسبت به آن بزرگوار محدود به این ایام و برگزاری جشن های نیمه نمی شود. به این منظور تصمیم گرفتیم حالا که به یمن خدمتگزاری اینجا دور هم جمع شده ایم،هر هفته […]