مجموعه اشکواره فاطمیه۶

۳۸-اشکواره۳۸ لینک دانلود   ۳۹-اشکواره ۳۹ لینک دانلود   ۴۰-اشکواره ۴۰ لینک دانلود   ۴۱-اشکواره ۴۱ لینک دانلود   ۴۲-اشکواره ۴۲ لینک دانلود   ۴۳-اشکواره۴۳ لینک دانلود   ۴۴-اشکواره ۴۴ لینک دانلود   ۴۵- اشکواره۴۵ لینک دانلود    

مجموعه اشکواره فاطمیه۵

۳۰-اشکواره ۳۰ لینک دانلود   ۳۱-اشکواره ۳۱ لینک دانلود   ۳۲-اشکواره۳۲ لینک دانلود   ۳۳-اشکواره۳۳ لینک دانلود   ۳۴-اشکواره۳۴ لینک دانلود   ۳۵-اشکواره۳۵ لینک دانلود   ۳۶-اشکواره ۳۶ لینک دانلود   ۳۷-اشکواره۳۷ لینک دانلود    

مجموعه اشکواره فاطمیه۴

۲۳-اشکواره ۲۳ لینک دانلود    ۲۴-اشکواره ۲۴ لینک دانلود    ۲۵-اشکواره ۲۵ لینک دانلود    ۲۶-اشکواره ۲۶ لینک دانلود   ۲۷-اشکواره ۲۷ لینک دانلود   ۲۸-اشکواره ۲۸ لینک دانلود   ۲۹-اشکواره۲۹ لینک دانلود  

مجموعه اشکواره فاطمیه۳

۱۶-اشکواره ۱۶ لینک دانلود    ۱۷-اشکواره ۱۷ لینک دانلود    ۱۸- اشکواره ۱۸ لینک دانلود    ۱۹- اشکواره ۱۹ لینک دانلود    ۲۰- اشکواره ۲۰ لینک دانلود    ۲۱-اشکواره ۲۱ لینک دانلود    ۲۲-اشکواره ۲۲  لینک دانلود     

مجموعه اشکواره فاطمیه۲

۸- اشکواره ۸ لینک دانلود   ۹- اشکواره ۹  لینک دانلود   ۱۰- اشکواره ۱۰ لینک دانلود    ۱۱- اشکواره ۱۱ لینک دانلود    ۱۲- اشکواره  ۱۲ لینک دانلود    ۱۳- اشکواره ۱۳ لینک دانلود   ۱۴- اشکواره ۱۴ لینک دانلود    ۱۵- اشکواره ۱۵ لینک دانلود   

اشکواره

اباعبدالله الحسین (صلوات الله علیه ): من کشته ی اشک ها هستم. کشته غم هستم، و خدا را سزاوار است که هر که غصه دار و غمگین است، و مرا زیارت کند، غم از او زایل و خوشحال به خانواده اش برگردد. وسایل الشیعه طرح اشکواره ارائه تذکرات ناب در سوگواری […]

اشکواره-۲

یا اباعبدالله الحسین علیه السلام با سیل اشک تا که به دریای خون روم شب تا به صبح، دیده گریانم آرزوست پاداش گریه های همه عمر بر حسین یک نوشخند از آن لب عطشانم آرزوست…