چگونه هر فرد می تواند خطبه غدیر را نشر دهد؟

طوفان فکری غدیر – راهکارهای نشر خطبه غدیر

 راهکارهای نشر خطبه غدیر ” راهکارهای نشر خطبه غدیر ” جهت تبلیغ غدیر لازم است که فرد خطابه غدیر را بخواند و بر ماجرای واقعه تاریخی اتفاق افتاده در آن روز را کاملاً مسلط باشد. از بسیاری از کلمات و جملات و مفهومهای خطابه غدیر میتوان برای شروع استفاده کرد. […]

طوفان فکری فاطمیه یک ، طوفان فکری فاطمیه سوم ، طوفان فکری فاطمیه دوم

طوفان فکری فاطمیه سوم – محصولات فاطمیه ۱۳۹۵

طوفان فکری فاطمیه سوم -گزارش همایش محصولات فاطمیه ۱۳۹۵ به شرح زیر: ﻫﻤﺎﯾﺶ طوفان فکری فاطمیه سوم – اﯾﺪه ﭘﺮدازی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺎﻃﻤﯿه در ﺟﻤﻌه ۹۵/۹/۵ ﺳﺎﻋﺖ ۱۶ تا ۱۹ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ۸۴ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ. که ۳۱ نفر در اراﺋﻪ اﯾﺪه ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ. ﺧﻼﺻﻪ اﯾﺪه ﻫﺎی طوفان فکری فاطمیه سوم ﺑﻪ […]

طوفان فکری فاطمیه یک ، طوفان فکری فاطمیه سوم ، طوفان فکری فاطمیه دوم

طوفان فکری فاطمیه دوم – تعظیم شعائر فاطمی در فضای مجازی

خلاصه گزارش طوفان فکری فاطمیه دوم – تعظیم شعائر فاطمی در فضای مجازی همایش طوفان فکری فاطمیه دوم – تعظیم شعائر فاطمی در فضای مجازی در جمعه ۰۶/۱۰/۹۵ ساعت ۱۸ تا ۲۱ برگزار شد . خلاصه ایده ها به صورت زیر ارائه میشود: طوفان فکری فاطمیه دوم – تلگرام: تهیه کلیپ […]

طوفان فکری فاطمیه یک ، طوفان فکری فاطمیه سوم ، طوفان فکری فاطمیه دوم

طوفان فکری فاطمیه یک – ایستگاه صلواتی

ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺰارش ﻫﻤﺎﯾﺶ طوفان فکری فاطمیه یک – اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺻﻠﻮاﺗﯽ ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ طوفان فکری فاطمیه یک – ایستگاه صلواتی در ﺟﻤﻌﻪ ۹۵/۱۰/۱۰ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۸ تا ۲۱  با حضور ۵۶ نفر برگزار شد . ﺧﻼﺻﻪ اﯾﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد: طوفان فکری فاطمیه یک – ایستگاه صلواتی ﻣﺤﺘﻮا : بنظرم […]

مراسم سه روزه غدیر

مراسم سه روزه غدیر – طوفان فکری غدیر

مراسم سه روزه غدیر – شرح واقعه غدیرخم مراسم سه روزه غدیر عنوان طوفان فکری، که واقعه غدیرخم را بیان کرده است و به شما کمک میکند که ماجرای سه روزه غدیر را چگونه شرح دهید، که برای مخاطب جالب و جذاب باشد و مطالب شما را با اشتیاق دنبال […]

یگانه وارث غدیر

یگانه وارث غدیر – طوفان فکری غدیر

یگانه وارث غدیر – معرفی امام عصر علیه السلام در خطبه غدیر یگانه وارث غدیر، عنوان طوفان فکری، در مورد امام عصر علیه السلام صحبت کرده، که چگونه می توان از این جشن های غدیر برای تبلیغ و تذکری به ایشان استفاده کرد. مهم ترین وظیفه ما در برابر یگانه […]

تبلیغ غدیر در مدارس

تبلیغ غدیر در مدارس – طوفان فکری غدیر

تبلیغ غدیر در مدارس  – راهکارهای تبلیغ به روشهای متفاوت تبلیغ غدیر در مدارس باید به گونه ای طراحی شود که دانش آموزان جذب شوند و در مرحله اول به صورت داستانی شروع  و کم کم ماجرای غدیر بازگو شود. در این طوفان فکری راهکارهای پیش روی شما قرار داده […]

تبلیغ غدیر در جوامع غیر شیعی

تبلیغ غدیر در جوامع غیر شیعی – طوفان فکری غدیر

تبلیغ غدیر در جوامع غیر شیعی برای تبلیغ غدیر در جوامع غیر شیعی در این زمانه، بهترین تبلیغ به صورت نمایشی و در قالب فیلم و تئاتر است. درحال حاضر و در این دوران، مردم بیشترین تاثیر را از طریق رسانه­ ها می­گیرند. متاسفانه در رسانه­ ها تبلیغات برای تشیع […]

تبلیغ غدیر در فضای عمومی

تبلیغ غدیر در فضای عمومی – طوفان فکری غدیر

تبلیغ غدیر در فضای عمومی – پیشنهادات ویژه تبلیغ غدیر در فضای عمومی می تواند خیلی ساده انجام شود. در این طوفان فکری چند تبلیغ غدیر در فضای عمومی را برای شما بزرگوران آمده کرده ایم تا ان شاءالله مورد استفاده شما قرار گیرد و مبلغ غدیر شوید. روشهای برقراری […]

تبلیغ غدیر در فضای مجازی

تبلیغ غدیر در فضای مجازی – طوفان فکری غدیر

تبلیغ غدیر در فضای مجازی – نکته های کوتاه وقایع غدیر تبلیغ غدیر در فضای مجازی میتواند به گونه ی جذاب باشد تا مخاطب را جذب کند. به صورت نکته های کوتاه وقایع غدیر را به پست هایی تبدیل کنید و در فضای مجازی منتشر کنید تا شما هم مبلغ […]