طوفان فکری شماره یک-چگونه هر فرد می تواند خطبه غدیر را نشر دهد؟

طوفان فکری شماره یک-چگونه هر فرد می تواند خطبه غدیر را نشر دهد؟ تذکرات راهکارهای نشر خطابه در اماکن عمومی راهکارهای تبلیغ خطبه غدیر در فضای مجازی راهکارهای تبلیغ خطبه غدیر به صورت فردی راهکارهای نشر خطبه غدیر به صورت گروهی بسم اللّه الرّحمن الرّحیم الحمد لله ربّ العالمین و […]

طوفان فکری فاطمیه یک ، طوفان فکری فاطمیه سوم ، طوفان فکری فاطمیه دوم

طوفان فکری فاطمیه سوم – محصولات فاطمیه ۱۳۹۵

طوفان فکری فاطمیه سوم -گزارش همایش محصولات فاطمیه ۱۳۹۵ به شرح زیر: ﻫﻤﺎﯾﺶ طوفان فکری فاطمیه سوم – اﯾﺪه ﭘﺮدازی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺎﻃﻤﯿه در ﺟﻤﻌه ۹۵/۹/۵ ﺳﺎﻋﺖ ۱۶ تا ۱۹ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ۸۴ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ. که ۳۱ نفر در اراﺋﻪ اﯾﺪه ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ. ﺧﻼﺻﻪ اﯾﺪه ﻫﺎی طوفان فکری فاطمیه سوم ﺑﻪ […]

طوفان فکری فاطمیه یک ، طوفان فکری فاطمیه سوم ، طوفان فکری فاطمیه دوم

طوفان فکری فاطمیه دوم – تعظیم شعائر فاطمی در فضای مجازی

خلاصه گزارش طوفان فکری فاطمیه دوم – تعظیم شعائر فاطمی در فضای مجازی همایش طوفان فکری فاطمیه دوم – تعظیم شعائر فاطمی در فضای مجازی در جمعه ۰۶/۱۰/۹۵ ساعت ۱۸ تا ۲۱ برگزار شد . خلاصه ایده ها به صورت زیر ارائه میشود: طوفان فکری فاطمیه دوم – تلگرام: تهیه کلیپ […]

طوفان فکری فاطمیه یک ، طوفان فکری فاطمیه سوم ، طوفان فکری فاطمیه دوم

طوفان فکری فاطمیه یک – ایستگاه صلواتی

ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺰارش ﻫﻤﺎﯾﺶ طوفان فکری فاطمیه یک – اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺻﻠﻮاﺗﯽ ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ طوفان فکری فاطمیه یک – ایستگاه صلواتی در ﺟﻤﻌﻪ ۹۵/۱۰/۱۰ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۸ تا ۲۱  با حضور ۵۶ نفر برگزار شد . ﺧﻼﺻﻪ اﯾﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد: طوفان فکری فاطمیه یک – ایستگاه صلواتی ﻣﺤﺘﻮا : بنظرم […]

طوفان فکری دوازدهم- چگونه مراسم سه روزه غدیر را ترسیم کنیم؟

بسم اللّه الرحمن الرحیم چگونه مراسم سه روزه غدیر را ترسیم کنیم؟ برای ترسیم مراسم سه روزه ابتدا باید یک نقشه ی کلی از واقعه ی غدیر و نکات مهم آن در ذهن داشته باشیم، تا بتوانیم در مورد ترسیم آن ایده پردازی کنیم. برای بیان مراسم سه روزه می […]

طوفان فکری یازدهم- مهم ترین وظیفه ما در برابر یگانه وارث غدیر در برنامه های تبلیغی غدیر چیست و چگونه می توان اجرا کرد؟

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم مهم ترین وظیفه ما در برابر یگانه وارث غدیر در برنامه­ های تبلیغی غدیر چیست و چگونه می­ توان اجرا کرد؟ از مراسم و فرصت عید غدیر می­ توان به خوبی برای معرفی تنها بازمانده غدیر استفاده کرد. بخش هشت خطبه غدیر، بهترین مرجع برای پرداختن […]

طوفان فکری دهم: چگونه می توان از فرصت تقارن جشن ولایت و جشن بازگشایی مدارس برای تبلیغ غدیر استفاده کرد؟

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم چگونه می توان از فرصت تقارن جشن ولایت و جشن بازگشایی مدارس برای تبلیغ غدیر استفاده کرد؟ جشن غدیری ○ جشن شکوفه ها و بازگشایی مدارس، فرصت خوبی هست برای متذکر شدن دانش آموزان و خانواده هایشان. ○ اجرای برنامه شروع سال در قالب جشن غدیر […]

طوفان فکری نهم: تبلیغ غدیر در جوامع غیر شیعی (داخل و خارج از ایران)

تبلیغ غدیر در جوامع غیر شیعی برای تبلیغ غدیر در این زمانه، بهترین تبلیغ به صورت نمایشی و در قالب فیلم و تئاتر است. درحال حاضر و در این دوران، مردم بیشترین تاثیر را از طریق رسانه­ها می­گیرند. متاسفانه در رسانه­ها تبلیغات برای تشیع و مخصوصا غدیر خیلی کمرنگ است. […]

طوفان فکری هشتم: روشهای برقراری ارتباط با مخاطبان در فضای عمومی به منظور تبلیغ غدیر

روشهای برقراری ارتباط با مخاطبان در فضای عمومی به منظور تبلیغ غدیر نکته حائز اهمیت در تمام روشهای تبلیغ رو در رو، این است که اجرای طرحها، باید با روی گشاده و خندان باشد و خدای نکرده در اجرای این طرحها در فضای عمومی، برای کسی مزاحمت ایجاد نشود. به طور […]

طوفان فکری هفتم: چگونه می توانیم از امکانات فضای مجازی برای تبلیغ غدیر استفاده کنیم؟

  می­توان پیام­هایی درباره غدیر در فضای مجازی و در کانال­ها فرستاد و با یادآوری این نکته که باید غدیر و وقایع آن را تبلیغ کنیم، از دیگران خواست انتشار دهند. ارسال پیغام­های دنباله ­دار و روزانه می­تواند مخاطب را با خود همراه کند.   پیشنهادات کلی درباره محتوای پیام­های […]