نمایشنامه یک شعر ناتمام ، نمایشنامه یک انتظار خسته ، نمایشنامه پاساژ ، نمایشنامه آشنای غریب ، نمایشنامه ادب حضور ، نمایشنامه دادگاه ، نمایشنامه گمارده ، نمایشنامه میثاق با منتظر ، نمایشنامه معلم ، نمایشنامه ملاقات محبوب ، نمایشنامه گمگشته ، نمایشنامه قلعه محکم الهی ، نمایشنامه سایه ای در کمین ، نمایشنامه غیبت حضرت یونس ، نمایشنامه تحقیق دانشگاه ، نمايشنامه سرود دلها ،

نمایشنامه نیمه شعبان – نمایشنامه سرود دلها

نمایشنامه سرود دلها نمایشنامه سرود دلها سعی در بیان این دارد که امام زمان (ع) چه کسی است و اینکه بعضی از مردم در رابطه با ایشان چه می دانند. ما مردم باید به یاد ایشان باشیم و برای فرج هر چه زودتر این ستاره الهی غافل نشویم . متن […]

نمایشنامه یک شعر ناتمام ، نمایشنامه یک انتظار خسته ، نمایشنامه پاساژ ، نمایشنامه آشنای غریب ، نمایشنامه ادب حضور ، نمایشنامه دادگاه ، نمایشنامه گمارده ، نمایشنامه میثاق با منتظر ، نمایشنامه معلم ، نمایشنامه ملاقات محبوب ، نمایشنامه گمگشته ، نمایشنامه قلعه محکم الهی ، نمایشنامه سایه ای در کمین ، نمایشنامه غیبت حضرت یونس ، نمایشنامه تحقیق دانشگاه ، نمايشنامه سرود دلها ،

نمایشنامه نیمه شعبان – نمایشنامه تحقیق دانشگاه

نمایشنامه تحقیق دانشگاه نمایشنامه تحقیق دانشگاه سعی دارد که در باب یک تحقیق دانشجویی این را به بیننده اعلام کند که امام زمان خود را فراموش نکنند و همیشه و همه جا از ایشان یاد کنند تا ایشان هر چه سریعتر ظهور کنند … متن نمایشنامه نیمه شب بود که […]

نمایشنامه یک شعر ناتمام ، نمایشنامه یک انتظار خسته ، نمایشنامه پاساژ ، نمایشنامه آشنای غریب ، نمایشنامه ادب حضور ، نمایشنامه دادگاه ، نمایشنامه گمارده ، نمایشنامه میثاق با منتظر ، نمایشنامه معلم ، نمایشنامه ملاقات محبوب ، نمایشنامه گمگشته ، نمایشنامه قلعه محکم الهی ، نمایشنامه سایه ای در کمین ، نمایشنامه غیبت حضرت یونس ، نمایشنامه تحقیق دانشگاه ، نمايشنامه سرود دلها ،

نمایشنامه نیمه شعبان – نمایشنامه غیبت حضرت یونس

نمایشنامه غیبت حضرت یونس (ع) نمایشنامه غیبت حضرت یونس سعی در بیان این دارد که حضرت یونس  پس از غیبت در قیافه جوانی در سن پیری به سوی قوم خویش باز می گردد و این بیان کننده شباهت غیبت ایشان با امام زمان (عج) است . متن نمایشنامه : آدمها […]

نمایشنامه یک شعر ناتمام ، نمایشنامه یک انتظار خسته ، نمایشنامه پاساژ ، نمایشنامه آشنای غریب ، نمایشنامه ادب حضور ، نمایشنامه دادگاه ، نمایشنامه گمارده ، نمایشنامه میثاق با منتظر ، نمایشنامه معلم ، نمایشنامه ملاقات محبوب ، نمایشنامه گمگشته ، نمایشنامه قلعه محکم الهی ، نمایشنامه سایه ای در کمین ، نمایشنامه غیبت حضرت یونس ، نمایشنامه تحقیق دانشگاه ، نمايشنامه سرود دلها ،

نمایشنامه نیمه شعبان – نمایشنامه سایه ای در کمین

نمایشنامه سایه ای در کمین نمایشنامه سایه ای در کمین سعی در بیان این دارد که : آن روز خواهد رسیدکه نابودیت را ببینیم و برای همیشه شرت را از سر ما کم کنی ، تو دوست نداری که منجی عالم بشریت ظهور کند چون خوب می دانی که آن […]

نمایشنامه یک شعر ناتمام ، نمایشنامه یک انتظار خسته ، نمایشنامه پاساژ ، نمایشنامه آشنای غریب ، نمایشنامه ادب حضور ، نمایشنامه دادگاه ، نمایشنامه گمارده ، نمایشنامه میثاق با منتظر ، نمایشنامه معلم ، نمایشنامه ملاقات محبوب ، نمایشنامه گمگشته ، نمایشنامه قلعه محکم الهی ، نمایشنامه سایه ای در کمین ، نمایشنامه غیبت حضرت یونس ، نمایشنامه تحقیق دانشگاه ، نمايشنامه سرود دلها ،

نمایشنامه نیمه شعبان – نمایشنامه قلعه محکم الهی

نمایشنامه قلعه محکم الهی نمایشنامه قلعه محکم الهی سعی در بیان این دارد کسی که یاور مظلومان و ستمدیده هاست پهلوان،پهلوان هاست اگر من بخواهم و از ته دل حضرت رو صدا بزنم ایشان حتما تشریف می اورند و کمک یار من هستن.ایشان همیشه به یاد ما ومراقب و همراه […]

نمایشنامه یک شعر ناتمام ، نمایشنامه یک انتظار خسته ، نمایشنامه پاساژ ، نمایشنامه آشنای غریب ، نمایشنامه ادب حضور ، نمایشنامه دادگاه ، نمایشنامه گمارده ، نمایشنامه میثاق با منتظر ، نمایشنامه معلم ، نمایشنامه ملاقات محبوب ، نمایشنامه گمگشته ، نمایشنامه قلعه محکم الهی ، نمایشنامه سایه ای در کمین ، نمایشنامه غیبت حضرت یونس ، نمایشنامه تحقیق دانشگاه ، نمايشنامه سرود دلها ،

نمایشنامه نیمه شعبان – نمایشنامه گمگشته

نمایشنامه گمگشته نمایشنامه گمگشته سعی در بیان این موضوع دارد که حواصمان به اعمالمان باشد که هنگام بازگشت منجی عالم ( زمان ظهور ایشان)  شرمسار و بی توشه  وگناهکار به پیشواز ایشان نرویم … پرده اول: راوی روی صحنه می آید و سلام می کند و بعد شبهه ای را […]

نمایشنامه یک شعر ناتمام ، نمایشنامه یک انتظار خسته ، نمایشنامه پاساژ ، نمایشنامه آشنای غریب ، نمایشنامه ادب حضور ، نمایشنامه دادگاه ، نمایشنامه گمارده ، نمایشنامه میثاق با منتظر ، نمایشنامه معلم ، نمایشنامه ملاقات محبوب ، نمایشنامه گمگشته ، نمایشنامه قلعه محکم الهی ، نمایشنامه سایه ای در کمین ، نمایشنامه غیبت حضرت یونس ، نمایشنامه تحقیق دانشگاه ، نمايشنامه سرود دلها ،

نمایشنامه نیمه شعبان – نمایشنامه ملاقات محبوب

نمایشنامه ملاقات محبوب نمایشنامه ملاقات محبوب تعداد بازیگران : هفت نفر صحنه کل : یک طرف از خانه کعبه نمایان است با پوششی با رنگ روشن که هنگام خطبه زمینه تصویر باشد.  صحنه اول ( ابتدا مجری که می تواند یکی از بازیگران نمایش باشد، جلوی صحنه، روبه مهمانان می […]

نمایشنامه یک شعر ناتمام ، نمایشنامه یک انتظار خسته ، نمایشنامه پاساژ ، نمایشنامه آشنای غریب ، نمایشنامه ادب حضور ، نمایشنامه دادگاه ، نمایشنامه گمارده ، نمایشنامه میثاق با منتظر ، نمایشنامه معلم ، نمایشنامه ملاقات محبوب ، نمایشنامه گمگشته ، نمایشنامه قلعه محکم الهی ، نمایشنامه سایه ای در کمین ، نمایشنامه غیبت حضرت یونس ، نمایشنامه تحقیق دانشگاه ، نمايشنامه سرود دلها ،

نمایشنامه نیمه شعبان – نمایشنامه معلم

نمایشنامه معلم نمایشنامه معلم در رابطه با نبوت و  چشم انتظاری  منتظران حضرت مهدی (ع) و انجام اصول دین و  دینداری است و این را به بیننده می رساند که دست از نا فرمانی بردارید اگر مشتاق ظهور منجی عالم هستید .. متن نمایشنامه قصه گو : یکی بود یکی […]

نمایشنامه یک شعر ناتمام ، نمایشنامه یک انتظار خسته ، نمایشنامه پاساژ ، نمایشنامه آشنای غریب ، نمایشنامه ادب حضور ، نمایشنامه دادگاه ، نمایشنامه گمارده ، نمایشنامه میثاق با منتظر ، نمایشنامه معلم ، نمایشنامه ملاقات محبوب ، نمایشنامه گمگشته ، نمایشنامه قلعه محکم الهی ، نمایشنامه سایه ای در کمین ، نمایشنامه غیبت حضرت یونس ، نمایشنامه تحقیق دانشگاه ، نمايشنامه سرود دلها ،

نمایشنامه نیمه شعبان – نمایشنامه میثاق با منتظر

نمایشنامه میثاق با منتظر نمایشنامه میثاق با منتظر بیانگر این موضوع است که دعا های ما  و خواسته هایمان هر چند کوچکند و لایق پاسخ به این بزرگی از طرف بزرگترین منجی عالم نیستند اما ایسان با بزرگواری ما و حرف هایمان را میشنوند و ما را به خواسته دلمان […]

نمایشنامه یک شعر ناتمام ، نمایشنامه یک انتظار خسته ، نمایشنامه پاساژ ، نمایشنامه آشنای غریب ، نمایشنامه ادب حضور ، نمایشنامه دادگاه ، نمایشنامه گمارده ، نمایشنامه میثاق با منتظر ، نمایشنامه معلم ، نمایشنامه ملاقات محبوب ، نمایشنامه گمگشته ، نمایشنامه قلعه محکم الهی ، نمایشنامه سایه ای در کمین ، نمایشنامه غیبت حضرت یونس ، نمایشنامه تحقیق دانشگاه ، نمايشنامه سرود دلها ،

نمایشنامه نیمه شعبان – نمایشنامه گمارده

نمایشنامه گمارده نمایشنامه گمارده  سعی دارد که افراد غافل را از وجود مبارک و پر برکت مولایمان آگاه کند و این پیام را برساند که هنگام ظهور و وجود آقا چه اتفاقاتی رخ می دهد و مومنان چقدر از عدالت از تمام کمبود هایشان بی نیاز میشوند … الهم عجل […]