رحیل اربعین – تنها ۱۲ روز تا باشکوه ترین اجتماع شیعیان جهان، اربعین حسینی، باقی است…

امام صادق علیه السلام فرمود: ♦️ من زارَ الحُسَینَ‏ علیه السلام مِن شیعَتِنا یُکتَب لَهُ بِکُلِّ خُطوَهٍ خَطاها اَلفُ حَسَنَهٍ وَ مُحِىَ عَنهُ اَلفُ سَیِّئَهٍ وَ یُرفَع لَهُ اَلفُ دَرَجَهٍ.♦️ هر کس از شیعیان ما امام حسین‏ علیه السلام را زیارت کند، به هر قدمى که بر می دارد هزار […]

نجوا 8

سوگواره محرم – نجوا ۸

نجوا ۸ 📌 نجوا ۸ مجموعه ای که پیش رو دارید نجواهایی در مورد ماه محرم و عزاداری سیدالشهدا علیه السلام است.امام رضا علیه السلام فرمودند : هر گاه ماه محرم فرا می‌‏رسید، پدرم (موسی بن‏ جعفر علیه السلام) دیگر خندان دیده نمی‏‌شد و غم و افسردگی و اندوه بر […]

نجوا 7

سوگواره محرم – نجوا ۷

نجوا ۷ 📌 نجوا ۷ مجموعه ای که پیش رو دارید نجواهایی در مورد ماه محرم و عزاداری سیدالشهدا علیه السلام است.امام رضا علیه السلام فرمودند : هر گاه ماه محرم فرا می‌‏رسید، پدرم (موسی بن‏ جعفر علیه السلام) دیگر خندان دیده نمی‏‌شد و غم و افسردگی و اندوه بر […]

نجوا 6

سوگواره محرم – نجوا ۶

نجوا ۶ 📌 نجوا ۶ مجموعه ای که پیش رو دارید نجواهایی در مورد ماه محرم و عزاداری سیدالشهدا علیه السلام است.امام رضا علیه السلام فرمودند : هر گاه ماه محرم فرا می‌‏رسید، پدرم (موسی بن‏ جعفر علیه السلام) دیگر خندان دیده نمی‏‌شد و غم و افسردگی و اندوه بر […]

نجوا 5

سوگواره محرم – نجوا ۵

نجوا ۵ 📌 نجوا ۵ مجموعه ای که پیش رو دارید نجواهایی در مورد ماه محرم و عزاداری سیدالشهدا علیه السلام است.امام رضا علیه السلام فرمودند : هر گاه ماه محرم فرا می‌‏رسید، پدرم (موسی بن‏ جعفر علیه السلام) دیگر خندان دیده نمی‏‌شد و غم و افسردگی و اندوه بر […]

نجوا 4

سوگواره محرم – نجوا ۴

نجوا ۴ 📌 نجوا ۴ مجموعه ای که پیش رو دارید نجواهایی در مورد ماه محرم و عزاداری سیدالشهدا علیه السلام است.امام رضا علیه السلام فرمودند : هر گاه ماه محرم فرا می‌‏رسید، پدرم (موسی بن‏ جعفر علیه السلام) دیگر خندان دیده نمی‏‌شد و غم و افسردگی و اندوه بر […]