سوگواره اربعین 4،سوگواره اربعین 3 ،سوگواره اربعین 2 ،سوگواره اربعین 1

سوگواره اربعین ۳

سوگواره اربعین ۳ – متروفرکانس سوگواره اربعین ۳ ، در مورد زیارت اربعین و محبت سیدالشهدا علیه السلام صحبت کرده است.و یک مقایسه ای بین زائران اربعین با زائران خانه ی خدا و حادثه ی منا انجام داده، که چگونه با تمام امکاناتی که عربستان داشته این اتفاق به وقوع […]

سوگواره اربعین 4،سوگواره اربعین 3 ،سوگواره اربعین 2 ،سوگواره اربعین 1

سوگواره اربعین ۲

سوگواره اربعین ۲ – متروفرکانس سوگواره اربعین ۲ ، درباره زیارت امام حسین علیه السلام و شوق زیارت مردمان صحبت کرده است که چگونه با داشتن محبت حضرت در دلشان از جان خود گذشتند و دستشان را  در راه ایشان فدا کردند.برای شنیدن مطالب به فایل صوتی زیر مراجعه نمایید. […]

سوگواره اربعین 4،سوگواره اربعین 3 ،سوگواره اربعین 2 ،سوگواره اربعین 1

سوگواره اربعین ۱

سوگواره اربعین ۱ – متروفرکانس سوگواره اربعین ۱ ، در مورد امام حسن مجتبی علیه السلام و ظلمی که به ایشان وارد شده در قالب متروفرکانس برای استفاده شما خدمتگزاران امام عصر علیه السلام در ایام شهادت حضرت است.برای شنیدن مطالب به فایل صوتی زیر مراجعه نمایید. سوگواره اربعین ۱ […]

نجوا 8

نجوا ۸ – سوگواره محرم

نجوا ۸ – نجواهایی در مورد ماه محرم 📌 نجوا ۸ مجموعه ای که پیش رو دارید نجواهایی در مورد ماه محرم و عزاداری سیدالشهدا علیه السلام است. امام رضا علیه السلام فرمودند: هر گاه ماه محرم فرا می‌‏رسید، پدرم (موسی بن‏ جعفر علیه السلام) دیگر خندان دیده نمی‏‌شد و […]

نجوا 7

نجوا ۷ – سوگواره محرم

نجوا ۷ – نجواهایی در مورد ماه محرم 📌 نجوا ۷ مجموعه ای که پیش رو دارید نجواهایی در مورد ماه محرم و عزاداری سیدالشهدا علیه السلام است. امام رضا علیه السلام فرمودند: هر گاه ماه محرم فرا می‌‏رسید، پدرم (موسی بن‏ جعفر علیه السلام) دیگر خندان دیده نمی‏‌شد و […]

نجوا 6

نجوا ۶ – سوگواره محرم

نجوا ۶ – نجواهایی در مورد ماه محرم 📌 نجوا ۶ مجموعه ای که پیش رو دارید نجواهایی در مورد ماه محرم و عزاداری سیدالشهدا علیه السلام است. امام رضا علیه السلام فرمودند: هر گاه ماه محرم فرا می‌‏رسید، پدرم (موسی بن‏ جعفر علیه السلام) دیگر خندان دیده نمی‏‌شد و […]

نجوا 5

نجوا ۵ – سوگواره محرم

نجوا ۵ – نجواهایی در مورد ماه محرم 📌 نجوا ۵ مجموعه ای که پیش رو دارید نجواهایی در مورد ماه محرم و عزاداری سیدالشهدا علیه السلام است. امام رضا علیه السلام فرمودند: هر گاه ماه محرم فرا می‌‏رسید، پدرم (موسی بن‏ جعفر علیه السلام) دیگر خندان دیده نمی‏‌شد و […]

نجوا 4

نجوا ۴ – سوگواره محرم

نجوا ۴ – نجواهایی در مورد ماه محرم 📌 نجوا ۴ مجموعه ای که پیش رو دارید نجواهایی در مورد ماه محرم و عزاداری سیدالشهدا علیه السلام است. امام رضا علیه السلام فرمودند: هر گاه ماه محرم فرا می‌‏رسید، پدرم (موسی بن‏ جعفر علیه السلام) دیگر خندان دیده نمی‏‌شد و […]

نجوا 3

نجوا ۳ – سوگواره محرم

نجوا ۳ – نجواهایی در مورد ماه محرم 📌 نجوا ۳ مجموعه ای که پیش رو دارید نجواهایی در مورد ماه محرم و عزاداری سیدالشهدا علیه السلام است. امام رضا علیه السلام فرمودند: هر گاه ماه محرم فرا می‌‏رسید، پدرم (موسی بن‏ جعفر علیه السلام) دیگر خندان دیده نمی‏‌شد و […]

نجوا 2

نجوا ۲ – سوگواره محرم

نجوا ۲ – نجواهایی در مورد ماه محرم 📌 نجوا ۲ مجموعه ای که پیش رو دارید نجواهایی در مورد ماه محرم و عزاداری سیدالشهدا علیه السلام است. امام رضا علیه السلام فرمودند: هر گاه ماه محرم فرا می‌‏رسید، پدرم (موسی بن‏ جعفر علیه السلام) دیگر خندان دیده نمی‏‌شد و […]