متن کارت دعوت-با محوریت غدیر

یک فایل wordشامل متون ادبی برای کارت دعوت جشن غدیر خدمت بزرگواران قرار گرفته است. ای غدیر! تو دیگر یک برکه‌ی خاموش نیستی، تو مادر اقیانوس‌هایی. تک درخت کناره‌ی آبگیر! سایه‌ات را بگستران! ما آمده‌ایم بیعت کنیم. که امروز هم دیر نیست … اکنون به شکرانه‌ی پیوند غدیر با قلب‌هایمان، […]

متن کارت دعوت

شکوفه نرگس بر دامان عطرآگین نرجس شکفت, و آشیان دل هایمان را به شبنم نگاهش بر افروخت. و گلبرگ خشکیده جانهایمان را به نسیم کلامش به بهار کشید. کنون با دل هایی آکنده از شور و شعف میلاد آن خورشید پنهان, و در  هاله ای از  غم انتظار شاخه های […]