طرح جشن میز-غدیر

بسم الله الرحمن الرحیم پیرو درخواست شما یک طرح جشن میزها که بازشناسی واقعه غدیر را در پرسش و پاسخ بررسی می کند با نام ” به احترام غدیر” شامل فایل متنی اجرا و فایل پاورپوینت اجرا ارسال می شود.           به احترام غدیر  بازشناسی غدیر […]