سند خطابه ى حضرت زهرا سلام الله علیها

خطابه اى که حضرت زهرا علیهاالسلام در مسجد پیامبر صلى الله علیه و آله ایراد فرمودند مخاطبان و شنوندگان بسیارى داشت و جا داشت آن اتمام حجت رَسا را حاضران مجلس به آنان که حضور نداشتند و به فرزندان خود و نسلهاى آینده منتقل مى کردند. آیا اگر دختر پیامبرِ […]