نمایشنامه یک شعر ناتمام ، نمایشنامه یک انتظار خسته ، نمایشنامه پاساژ ، نمایشنامه آشنای غریب ، نمایشنامه ادب حضور ، نمایشنامه دادگاه ، نمایشنامه گمارده

نمایشنامه نیمه شعبان – نمایشنامه گمارده

نمایشنامه گمارده نمایشنامه گمارده  سعی دارد که افراد غافل را از وجود مبارک و پر برکت مولایمان آگاه کند و این پیام را برساند که هنگام ظهور و وجود آقا چه اتفاقاتی رخ می دهد و مومنان چقدر از عدالت از تمام کمبود هایشان بی نیاز میشوند … الهم عجل […]

نمایشنامه یک شعر ناتمام ، نمایشنامه یک انتظار خسته ، نمایشنامه پاساژ ، نمایشنامه آشنای غریب ، نمایشنامه ادب حضور ، نمایشنامه دادگاه ، نمایشنامه گمارده

نمایشنامه طنز نیمه شعبان – نمایشنامه دادگاه

نمایشنامه دادگاه نمایشنامه  دادگاه  ،در رابطه با امام عصر (عج) است و بیانگر اینست که او همچون خورشید پشت ابر است و فواید خورشید را دارد ،منتها در پس پرده غیبت است و ابرهای غیب او را کمرنگتر کرده اند . او واسطه ی فیض است بین ما و خدا […]

نمایشنامه باران رحمت ، نمایشنامه خورشید و ابر ، نمایشنامه آرزوی بزرگ

نمایشنامه کودک نیمه شعبان – نمایشنامه آرزوی بزرگ

نمایشنامه آرزوی بزرگ نمایشنامه آرزوی بزرگ  بیانگر دعا برای ظهور  آقا امام زمان  و نعمت وجود ایشان برای همگان به زبان کودکانه از زبان پروانه و قاصدک برای کودکان شیرینتان است . جهت دانلود فایل pdf  به انتهای مقاله مراجعه کنید . متن نمایشنامه : قاصدک با سرعت زیاد همراه […]

نمایشنامه یک شعر ناتمام ، نمایشنامه یک انتظار خسته ، نمایشنامه پاساژ ، نمایشنامه آشنای غریب ، نمایشنامه ادب حضور ، نمایشنامه دادگاه ، نمایشنامه گمارده

نمایشنامه نیمه شعبان – نمایشنامه ادب حضور

نمایشنامه ادب حضور نمایشنامه ادب حضور بیانگر رفتار ما و کردار ما و هماهنگی این دو  باهم است و می خواهد به بیننده این موضوع را برساند برای دیدار با امام عصر خود را همه جوره آراسته کنیم در رفتار و کردار … انشاالله.. صحنه ی اول (اتاق و حجره […]

او یک خدمتگزار بود شماره 50او یک خدمتگزار بود شماره 49او یک خدمتگزار بود شماره 35او یک خدمتگزار بود شماره 35او یک خدمتگزار بود شماره 47او یک خدمتگزار بود شماره او یک خدمتگزار بود شمارهاو یک خدمتگزار بود شماره 34او یک خدمتگزار بود شماره34او یک خدمتگزار بود شمارهشماره34او یک خدمتگزار بود شماره 30او یک خدمتگزار بود شماره 48او یک خدمتگزار بود شماره 24او یک خدمتگزار بود شماره 27او یک خدمتگزار بود شماره3 او یک خدمتگزار بود شماره25 او یک خدمتگزار بود شماره43 او یک خدمتگزار بود شماره 44او یک خدمتگزار بود شماره44او یک خدمتگزار بود شماره26

او یک خدمتگزار بود شماره۵۰

او یک خدمتگزار بود شماره۵۰ آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا. با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود…. او یک خدمتگزار بود شماره۵۰ به بهانه تولد ارباب است. به بهانه تولد […]

او یک خدمتگزار بود شماره 50او یک خدمتگزار بود شماره 49او یک خدمتگزار بود شماره 35او یک خدمتگزار بود شماره 35او یک خدمتگزار بود شماره 47او یک خدمتگزار بود شماره او یک خدمتگزار بود شمارهاو یک خدمتگزار بود شماره 34او یک خدمتگزار بود شماره34او یک خدمتگزار بود شمارهشماره34او یک خدمتگزار بود شماره 30او یک خدمتگزار بود شماره 48او یک خدمتگزار بود شماره 24او یک خدمتگزار بود شماره 27او یک خدمتگزار بود شماره3 او یک خدمتگزار بود شماره25 او یک خدمتگزار بود شماره43 او یک خدمتگزار بود شماره 44او یک خدمتگزار بود شماره44او یک خدمتگزار بود شماره26

او یک خدمتگزار بود شماره۴۹

او یک خدمتگزار بود شماره۴۹ آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا. با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود…. او یک خدمتگزار بود شماره۴۹ درباره شیخ عبدالحسین امینی است. شیخ عبدالحسین امینی […]

او یک خدمتگزار بود شماره 50او یک خدمتگزار بود شماره 49او یک خدمتگزار بود شماره 35او یک خدمتگزار بود شماره 35او یک خدمتگزار بود شماره 47او یک خدمتگزار بود شماره او یک خدمتگزار بود شمارهاو یک خدمتگزار بود شماره 34او یک خدمتگزار بود شماره34او یک خدمتگزار بود شمارهشماره34او یک خدمتگزار بود شماره 30او یک خدمتگزار بود شماره 48او یک خدمتگزار بود شماره 24او یک خدمتگزار بود شماره 27او یک خدمتگزار بود شماره3 او یک خدمتگزار بود شماره25 او یک خدمتگزار بود شماره43 او یک خدمتگزار بود شماره 44او یک خدمتگزار بود شماره44او یک خدمتگزار بود شماره26

او یک خدمتگزار بود شماره۴۸

او یک خدمتگزار بود شماره۴۸ آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا. با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود…. او یک خدمتگزار بود شماره۴۸ درباره شیخ عبدالحسین امینی است. شیخ عبدالحسین امینی […]

او یک خدمتگزار بود شماره 50او یک خدمتگزار بود شماره 49او یک خدمتگزار بود شماره 35او یک خدمتگزار بود شماره 35او یک خدمتگزار بود شماره 47او یک خدمتگزار بود شماره او یک خدمتگزار بود شمارهاو یک خدمتگزار بود شماره 34او یک خدمتگزار بود شماره34او یک خدمتگزار بود شمارهشماره34او یک خدمتگزار بود شماره 30او یک خدمتگزار بود شماره 48او یک خدمتگزار بود شماره 24او یک خدمتگزار بود شماره 27او یک خدمتگزار بود شماره3 او یک خدمتگزار بود شماره25 او یک خدمتگزار بود شماره43 او یک خدمتگزار بود شماره 44او یک خدمتگزار بود شماره44او یک خدمتگزار بود شماره26

او یک خدمتگزار بود شماره۴۷

او یک خدمتگزار بود شماره۴۷ آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا. با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود…. او یک خدمتگزار بود شماره۴۷ درباره شیخ صدوق است. شیخ صدوق نوشتن از […]

نمایشنامه یک شعر ناتمام ، نمایشنامه یک انتظار خسته ، نمایشنامه پاساژ ، نمایشنامه آشنای غریب ، نمایشنامه ادب حضور ، نمایشنامه دادگاه ، نمایشنامه گمارده

نمایشنامه نیمه شعبان-نمایشنامه یک انتظار خسته

نمایشنامه یک انتظار خسته نمایشنامه یک انتظار خسته یک درد و دلی با مولایمان صاحب الزمان علیه السلام،که نشان میدهد دیگر هیچ چیز دنیا او را خوشحال نمیکند ومنتظر یک معجزه ای میگردد.گم شده ای دارد که در جستجوی اوست،صبرش تمام شده و لب به سخن گشوده تا کمی خود […]

نمایشنامه یک شعر ناتمام ، نمایشنامه یک انتظار خسته ، نمایشنامه پاساژ ، نمایشنامه آشنای غریب ، نمایشنامه ادب حضور ، نمایشنامه دادگاه ، نمایشنامه گمارده

نمایشنامه نیمه شعبان-نمایشنامه یک شعر ناتمام

نمایشنامه یک شعر ناتمام نمایشنامه یک شعر ناتمام به موضوع فراموشی انسان ها ،در زمان های مختلف پرداخته است.که چگونه آنها قول یا حرفی میزدند و آن را فراموش میکردند.حتی ما هم به فراموشی سپردیم که امامی داریم حی و زنده که از احوالات ما باخبر است.  مجری از گروه […]