مسابقه منجی دلها

مسابقه منجی دلها نیمه شعبان

مسابقه منجی دلها حاوی بیست و دو سوال از منابع مختلف برای آشنایی با امام عصر علیه السلام مسابقه منجی دلها حاوی بیست و دو سوال می باشد برای آشنایی بیشتر متن زیر را مطالعه بفرمایید. در این عصر غیبت که دین رنگ دیگری به خود گرفته،و اصل آن گم […]