سوال شماره 13 مسابقه سفره کرامت حسینی ( مسابقه پایانی )

برای ورود به مسابقه سفره کرامت حسینی شماره 13 و مطالعه شرایط شرکت در مسابقه بر روی عنوان یا تصویر کلیک کنید.