آثار نوشتاری و اجرایی نیمه شعبانبزرگسالمتن تاک شو نیمه شعبانمتنیمخاطبیننوع محتوانیمه شعبان

متن تاکشو نیمه شعبان قوانین الهی

متن تاکشو نیمه شعبان قوانین الهی

قوانین الهی در دو اجرای متفاوت برای شما عزیزان همراه با فایل های متن تاکشو نیمه شعبان قوانین الهی به صورت  word , پاور پوینت برای شما بزرگواران …

 قوانین الهی اجرای شماره یک :

نفر اول :

سلام عرض می کنم خدمت شما دوستان ارجمند و ممنون که چند دقیقه‌ای وقتتون رو به ما میدین  ،  و افتخار این را دارم که امروز لحظاتی رو در خدمت شما باشم .  قبل از هرچیز لازم میدونم که میلاد امیرالمومنین علی علیه السلام  رو بهتون تبریک بگم . عیدتون مبارک باشه .  آرزوی قلبی ما اینه که آخر برنامه همه با یه حس متفاوت و حال خوب از این سالن بیرون بریم.

نفر دوم :

منم خدمتتون سلام عرض می کنم . من که خودم خیلی خوشحالم از اینکه اینجا و در کنار شما عزیزان هستم و امیدوارم که لحظات شاد و به یادماندنی را کنار هم داشته باشیم.

نفر اول :

من این نوید را به شما میدم که برنامه ما با برنامه هایی که تاحالا دیدید متفاوت و به همین خاطر ما دوتا درخواست از شما داریم ;  اولین درخواست ما همکاری شماست. توی این برنامه قرار نیست فقط من و دوستم صحبت کنیم ، ما قراه که یه گفت و گو با هم داشته باشیم و برنامه را با هم جلو ببریم لذا به همکاری شما نیاز داریم.

نفر دوم :

خواهش دوم اینکه ایا این در طول این برنامه خودمون باشیم و نقش بازی نکنیم . یعنی اینکه من فکر نکنم که الان رفیقم یا اعضای خانوادم کنار نشستن.  بیایم از شعارها و کلیشه ها فاصله بگیریم و برای چند ساعت خود واقعیمو ن باشیم .  اینجوری اگر من یه چیزی شنیدم که به دلم نشسته اون قبول می کنم و دست پر از برنامه بیرون میرم.

نفر اول :

* مجری از چی بچه تراول ۵۰ هزار تومانی در میاره و رو به جمعیت میگیره و میگه  :* کسی دوست داره یکی از اسکناس های توی جیبش رو با هر مبلغی که هست با این تراول ۵۰ تومانی عوض کنه؟ *مجری یکم مکث میکنه و منتظر واکنش حضار میشه.* فقط این تبادل پول بین من و شما یه قانونی داره. سه شماره آخر سریال تراول من عدد ۷۲۴ هست. من این را به کسی میدم که توی سریال اسکناس عدد ۷۲۴ باشه.

*اداره مجلس تا تعویض پول با یکی از حضار ، در فضای شاد و فان.*

این یه قانون بود که من و وضع کردم و شما عزیزان طبق قانون من شروع به گشتن بین اسکناس‌های تو جیبتون کردین و دوستمون با استفاده از این قانون تونست عرض چند دقیقه اسکناس را چند برابر کنه . همه ما توی دنیای پر از قوانین مختلف هستیم. مثلا :مجری خودکاری که توی دستش هست رو به طوری که جمع ببیند  از دستش رها می کند و به زمین می اندازد. دوستان به نظرتون چرا خودکار به زمین افتاد ؟ بله خیلی واضح و روشن هست به دلیل قانون جاذبه تمام افرادی که روی زمین زندگی میکنند چه قبول داشته باشند یا نداشته باشند یا این قانون را بشناسند یا از آن اطلاعی نداشته باشند تحت تاثیر این قانون هستند دنیای ما پر است از این قانون ها.

نفر دوم :

اﺳــﺘﻐﻔﺎر ﻳﻜــﻲ قوانین مختلف رو خدا توی این دنیا برای ما وضع کرده. یه سری از این قوانین رو همه شناختیم و داریم با این قوانین زندگی میکنیم . بعد از این قوانین را هم خیلی هامون هنوز نشناختی . در حالی که شناخت بعضی از این قوانین خیلی میتونه به نفععمون باشه .

کدام یک از شما دوستان تا حالا قانون ۷ ساعت رو شنیده ؟

یه قانون هست که میگه ما گناه و خطا سرزد خدا دستور داده تا ۷ ساعت اون رو توی پرونده اعمالمون ثبت نکنند. اگر ما تا قبل از ۷ ساعت از خدا طلب بخشش و استقبال کردیم که هیچ ، اگر طلب بخشش نکردیم خدا را توی پرونده اعمالمون ثبت میکنه هر وقت که توبه کردیم اون موقع میبخشه و پرونده اعمال مون رو پاک میکنه. قانون ۷ ساعت رو امام صادق علیه السلام به ما آموختند . اونی که از این قانون اطلاع داره سعی میکنه حداقل هر ۷ ساعت یک بار به درگاه خدا استقبال کنه و طلب آمرزش گناهان رو داشته باشه.

نفر اول:

استغفار یکی از قوانین خیلی خوب خدای مهربون ماست. زیر مجموعه خود این استغفار هم تبصره ها و شرایط جالب و متعدد دیگری وجود داره. مثلا اونی که مثل من گناه زیاد و نمیدونه که چطور میتونه با وجود نفس سرکش و شیطان که نمیزاره زمان زیادی رو صرف افطار و دعا کنه ، چه عملی باید انجام بده ؟

قوانین خدا بن‌بستی نداره! خدا گفته اگر بخواین دعاهاتون زودتر مستجاب بشه دسته جمعی دعا کنین ، توی روزهای خاصی که من گفتم من را بخوانین تا دعا تون را زودتر مستجاب کنم. یا فرموده دعای پدر و مادر هاتون در حق شما اثر بیشتری داره! اما یه راه خیلی میان برتر هم هست. راهی که قید زمان و مکان داره و همیشه این راه باز باز هست اون راه اینه که بهترین مردم زمان برامون دعا کنه. حجت خدا و خلق امام زمان حضرت حجت ابن الحسن المهدی که جون و روح هم همون فداش این دعا را حقمون کنند ( می توان در اینجا به داستان حضرت یعقوب و برادران حضرت یوسف اشاره نمود. ) متن تاکشو نیمه شعبان قوانین الهی

مجری دوم :

ﻳــﻪ ﺟــ ﻮوﻧﻲ ﺑــﻮد ﻛــﻪ ﻫــﺮ روز ﻣــﻲ اﻳﺴــﺘﺎد ﺳــﺮ ﭼﻬــﺎر راه ﻣﺪﻳﻨــﻪ . ﺗــﻮي ﻣﺴــﻴﺮي ﻛــﻪ اﻣــﺎم ﺻـــﺎدق ﻋﻠﻴـــﻪ اﻟﺴـــﻼم ﻫـــﺮ روز از اون ﻣﺴـــﻴﺮ ﻋﺒـــﻮر ﻣـــﻲ ﻛﺮدﻧـــﺪ . دﻟﺨﻮﺷـــﻴﺶ اﻳـــﻦ ﺑـــﻮد ﻛـــﻪ وﻗﺘـــﻲ ﺣﻀـــﺮت رو ﻣﻴﺒﻴﻨـــﻪ دﺳـــﺖ ﺑـــﺰاره روي ﺳـــﻴﻨﺶ و ﺑﮕـــﻪ اﻟﺴـــﻼم ﻋﻠﻴـــﻚ ﻳـــﺎﺑﻦ رﺳـــﻮل اﷲ . آﻗــﺎ ﻗﺮﺑﻮﻧﺘــﻮن ﺑــﺮم . ﻓــﺪاﺗﻮن ﺑﺸــﻢ . اﻳــﻦ ﻛــﺎر ﻫــﺮ ر وزش ﺷــﺪه ﺑــﻮد . ﻳــﻪ روز ﻣﺰﺗﻜــﺐ ﻳــﻪ ﮔﻨـــﺎﻫﻲ ﺷـــﺪه ﺑـــﻮد . روش ﻧﺸـــﺪ ﺑـــﻪ ﺣﻀـــﺮت ﺳـــﻼم ﻛﻨـــﻪ روش رو از ﺣﻀـــﺮت ﺑﺮﮔﺮدوﻧـــﺪ . از اﻣـــﺎم ﺻـــﺎدق ﺧﺠﺎﻟـــﺖ ﻛﺸـــﻴﺪ . ﺣﻀـــﺮت اﻳﺴـــﺘﺎدﻧﺪ زدﻧـــﺪ روي ﺷـــﻮﻧﺶ . ﺑﻬـــﺶ ﻓﺮﻣﻮدﻧـــﺪ اول اﻳﻨﻜــﻪ ﺟــﻮون ﭼــﺮا ﻳــﻪ ﻛــﺎري ﻣــﻲ ﻛﻨــﻲ روزي ﻳــﻪ ﺑــﺎر ﻫــﻢ ﻣــﻲ ﺧــﻮاي ﻣــﺎ رو ﺑﺒﻴﻨــﻲ ﻧﺘــﻮﻧﻲ . دوم اﻳﻨﻜـــﻪ ﺟـــﻮو . ن ﺗـــﻮي ﻫـــﺮ ﺣـــﺎﻟﺘﻲ ﻛـــﻪ ﻫﺴـــﺘﻲ روت رو از ﻣـــﺎ اﻫـــﻞ ﺑﻴـــﺖ ﺑـــﺮ ﻧﮕـــﺮدون ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺟﺰ ﻣﺎ ﻛﺴﻲ رو ﺗﻮي اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺪارﻳﻦ .

واي ﻛــﻪ ﭼﻘــﺪر ﺧــﺪاي ﻣــﺎ ﻣﻬﺮﺑــﻮن . ﺧــﺪاﻳﺎ ﻣﻤﻨــﻮن ﻛــﻪ اﻳــﻦ ﮔــﻮﻫﺮ ﻫــﺎي ﭘــﺎك رو ﺑــﻪ ﻣــﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدي .

مجری اول :

ﺣــﺎﻻ اﮔــﻪ ﻣــﺎﻫﻢ ﻣــﻲ ﺧــﻮاﻳﻢ از ﻗــﺎﻧﻮن زﻳﺒــﺎي اﻟﻬــﻲ اﺳــﺘﻐﻔﺎراﺳــﺘﻔﺎد ه ﻛﻨــﻴﻢ ﺑﺎﻳــﺪ ﭘﻨــﺪﻫﺎي اﻣــﺎم ﺻــﺎدق ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺴــﻼم ﺗــﻮي ﮔﻮﺷــﻤﻮن ﺑﺎﺷــﻪ . آﻗــﺎﻳﻮن ﺧــﺎﻧﻢ ﻫــﺎ در ﻫــﺮ ﺣــﺎﻟﻲ ﻫﺴــﺘﻴﻢ ﺣﻮاﺳـــﻤﻮن ﺑﺎﺷـــﻪ روﻣـــﻮن رو از اﻣـــﺎم زﻣـــﺎﻧﻤﻮن ﺑـــﺮ ﻧﮕـــﺮدوﻧﻴﻢ و ﺣﻮاﺳـــﻤﻮن ﺑﺎﺷـــﻪ ﻛـــﺎري ﻧﻜﻨــﻴﻢ ﻛــﻪ اﮔــﻪ ﻣــﻲ ﺧــﻮاﻳﻢ ﺑــﻪ ﺣﻀــﺮت ﺳــﻼم ﻛﻨــﻴﻢ ﺧﺠﺎﻟــﺖ ﺑﻜﺸــﻴﻢ . ﻳــﺎ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣــﺎن ﻣــ ﺎ دوﺳــﺘﺪاران ﺷــﻤﺎﻳﻴﻢ اﻣــﺮوز ﻫــﻢ روز ﺗﻮﻟــﺪ ﭘــﺪر ﺑﺰرﮔﻮارﺗــﻮن ﻫﺴــﺖ . ﻳــﺎ اﻳﻬــﺎ اﻟﻌﺰﻳــﺰ ﻣﺴــﻨﺎ و اﻫﻞ اﻟﻀﺮ و ﺟﺌﻨﺎ ﺑﺒﻀﺎﺋﻪ ﻣﺰﺟﺎه ﻓﺄوف ﻟﻨﺎ اﻟﻜﻴﻞ و ﺗﺼﺪق ﻋﻠﻴﻨﺎ . آﻗﺎﺟـــﺎن ﮔﺮﭼـــﻪ ﮔﻨﻬﻜـــﺎرﻳﻢ وﻟـــﻲ رو ﺑـــﻪ ﺳـــﻮي ﺷـــﻤﺎ در ﭘﻴﺸـــﮕﺎﻫﺘﻮن ﻣـــﻲ اﻳﺴـــﺘﻴﻢ و ﺣﺎﺟــﺎﺗﻤﻮن رو ﻋﺮﺿــﻪ ﻣــﻲ ﻛﻨــﻴﻢ ﻛــﻪ اﻣــﺎم ﻫــﺎدي ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺴــﻼم ﻓﺮﻣﻮدﻧــﺪ ﺷــﻤﺎ اﮔــﺮ ﻟﺒﺘــﺎن را ﺣﺮﻛﺖ دﻫﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻨﻮﻳﻢ.

97 آﻳﻪ ﺳﻮره ﻳﻮﺳﻒ : ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎ اﺑﺎﻧﺎ اﺳﺘﻐﻔﺮ ﻟﻨﺎ ذﻧﻮﺑﻨﺎ اﻧﺎ ﻛﻨﺎ

لینک دانلود فایل پاورپوینت  قوانین الهی اجرای شماره 1

 قوانین الهی اجرای شماره دو :

متن تاکشو نیمه شعبان قوانین الهی

متن بالا با کمی تغییر از لحاظ گفتاری و ظاهریست …

لینک دانلود فایل پاورپوینت  قوانین الهی اجرای شماره2

مقالات مرتبط با مقاله ی متن تاکشو نیمه شعبان قوانین الهی :

image_pdfدانلود PDF این صفحه
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن