آثار نوشتاری و اجرایی محرمبزرگسالمتن ادبی و دکلمه محرممتنیمحرممخاطبیننوع محتوا

گناه تو چیست – متن ادبی محرم

گناه تو چیست

گناه تو چیست عنوان مقاله ای است که در مورد غم و غربت امام عصر علیه السلام و رحمت و برکتی که به واسطه ی حضرت به ما می رسد به صورت متنی ساده بیان شده است.

گناه تو چيست ؟!

 • آخر به كدامين گناه صبح‌هايت همه حسرت است و شبهايت همه آه؟!
 • اين همه سال، اين همه انتظار، اين همه چشم به ‌راهي… به من بگو چه مي‌كني با اين قلبِ پر درد؟!
 • چه مي‌كني با آه، چه مي‌كني با درد؟!
 • چه مي‌كني با سوز، چه مي‌كني با مرورِ اين خاطرات تلخ؟!…
 • خاطرة در …
 • خاطرة ديوار…
 • خاطرة گل‌ميخ…
 • خاطرة مادر…
 • خاطرة مسجد…
 • خاطرة محراب…
 • خاطرة فرق شكافته…
 • خاطرة پدر…
 • خاطرة زهر…
 • خاطرة زندان…
 • خاطرة زنجير…
 • خاطرة تشنگي…
 • خاطرة تنهايي…
 • خاطرة طفل شيرخوار،
 • عمود آهن، كَمرِ شكسته،
 • پيشاني سنگ خورده
 • ، تير سه‌شعبه،
 • گلوي بريده…
 • آه… خداي من…
 • چه مي‌كني با اين همه درد،
 • چه مي‌كني با اين همه آه
 •  چه مي‌كني با اين همه سوز؟!
 • چه بوده است زندگي تو؟
 • هر لحظه با درد،
 • هر لحظه با غم،
 • هر لحظه با غربت..
 •  آه… غربت، غربت، غربت…

يا صاحب الزمان !

تو با غربت جدّت بيش از رنج‌هاي ديگرش آشنايي… تو درد غربت را مي‌شناسي، با غريبي آشنايي… با رنج خيانت مردمان خو گرفته‌اي… و مي‌داني كه درد و رنج و غم چيزي است و احساس تنها بودن و تنها ماندن چيز ديگر… آه پدر… تو نيز تنها مانده‌اي … تو نيز غريب مانده‌اي… باور مي‌كني پدر؟!

گذر ايام تو را از ياد مردمان برد… گذر ايام تنها نام تو را لقلقة زبانشان كرد… مي‌فهمي پدر؟! لقلقة زبان و ديگر هيچ… و به يقين تو در شگفتي، از آنان كه گريه مي‌كنند بر غربت امام شهيدشان و نمي‌گريند بر غريبي امام زندة خويش… آه پدر… به كدامين گناه تنها مانده‌اي… چه بوده است كه نكرده‌اي در حق مردمان؟! چه بسيار سفره‌هاشان كه دعا كردي و خداوند بركت داد… چه بسيار نمازها كه خواندي و خداوند باران داد…

چه بسيار ناله‌ها كه كردي و خداوند رحمت فرستاد… و چه بسيار صورت‌ كه بر خاك گذاشتي تا خداوند درگذرد از ايشان… آه پدر… تك تكشان را در ياد نگاه مي‌داري… و يكايكشان را در نظر داري… و فراموششان نمي‌كني…

پس چگونه است كه ايشان فراموشت كرده‌اند؟! چگونه است كه دم مي‌زنند از اين كه اگر در كربلا بودند هرگز امامشان را تنها نمي‌گذاشتند و نمي‌بينند امروز را كه چگونه تنهايت گذارده‌اند…

و تو خوب با بهانه‌هاشان آشنايي… خو گرفته‌اي… مي‌نالند از غم نان واينكه فرصتي ندارند تا آنچنان كه بايد به امامشان بپردازند و به ياد مي‌آورم گفتار آنان را كه به بهانه‌هايي چون اين، چگونه جدّت حسين† را تنها گذاردند…

دنيا فرقي نكرده است پدر… دنيا فرقي نكرده است… و اي كاش مي‌يافتند كه نه حسين† را در كربلا احتياجي به آنان بود و نه تو را در اين زمان… اي كاش %8


برای مطالعه و مشاهده بیشتر در مورد امام حسین علیه السلام، محرم می توانید به  فهرست مطالب محرم در لینک زیر مراجعه نمایید.

فهرست محرم

برای مطالعه و مشاهده مطالب خدمتگزاران میتوانید به فهرست مطالب در زیر مراجعه نمایید.
فهرست مطالب نیمه‌شعبان فهرست مطالب غدیر فهرست مطالب فاطمیه فهرست مطالب محرم کتابخانه خدمتگزاران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا