آثار نوشتاری و اجرایی غدیربرگزاری جشن غدیرغدیرفایل تصویریکودکمتنیمخاطبیننوجواننوع محتوا

پیک ولایت و رهبری امیرالمومنین علیه السلام – عید غدیر کودک

پیک ولایت و رهبری امیرالمومنین علیه السلام

در پیک ولایت و رهبری امیرالمومنین علیه السلام سوالاتی همراه با تصاویر در مورد غدیر و امیرالمومنین علیه السلام قرار داده شده است که شما بزرگواران می توانید برای یادگیری به کودکان استفاده نمایید.

متن پیک ولایت و رهبری امیرالمومنین علیه السلام

دوستان! سلام علیكم اول هركار: «بسم الله الرحمن الرحیم» یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان خوب عزیزان! حال شما چطور است؟ معلوم است كه خوبِ خوب است، چون صدایتان خیلی بلند است و همه محله فهمیده‌اند كه عده‌ای از بچه‌های خوب آمده‌اند در كلاس تا مطالب سودمند یاد بگیرند.

در آغاز می‌خواهم از كارت‌های «كدام به كدام ربط دارد»، استفاده كنم. من این كارت‌ها را به تخته نصب می‌كنم، یكی از شما دانش‌آموزان بیاید و كارت مربوط را زیر كارت بالایی نصب كند[1].

ناخدا معلم مدیر مدرسه خلبان رئیس جمهور پیامبر
مبصر كلاس امام كمك ناخدا معاون رییس جمهور امام ناظم

 

معاون مدرسه

متشكرم از دوست خوبمان كه كارت‌ها را این گونه مرتب كرده است.

ناخدا معلم مدیر مدرسه خلبان رئیس جمهور پیامبر
كمك ناخدا مبصر كلاس ناظم كمك‌خلبان معاون رییس‌جمهور امام

 

اگر خلبان، ناخدا، مدیر مدرسه و رییس جمهور بدون جانشین باشند چه می‌شود؟ [2]

از دوستمان تشكر می‌كنیم. دوستان اگر روزی یك ناخدای كشتی كه از جای خیلی با صفا و خوب خبر دارد،‌ مردم را تشویق كند كه با او به سفر بیایند. در صورتی كه گفته‌های او در مردم تأثیر كند و آنان سوار كشتی او شوند تا به جای خوش آب و هوا برسند، امّا اگر بعد از حركت كشتی در تاریكی شب مقداری كه در دریا راه رفتند، كشتی توقف كند.

همه سراسیمه از كابین‌های خود بیرون می‌آیند و می‌پرسند كه چه شده است؟ آن‌گاه ناخدا بگوید كه مأموریتم تمام شده است و باید جای دیگری بروم و از این جا به بعد دیگر نمی‌توانم همراه شما باشم.

پیک ولایت و رهبری

سر و صدای مسافران بلند می‌شود و می‌گویند: برای چه ما را به این‌جا آورده‌ای؟ ‌تو كه نمی‌توانستی ما را به مقصد برسانی، چرا ما را تشویق به آمدن كردی؟‌ ما كه نمی‌توانیم خودمان كشتی برانیم. در نتیجه همه مسافران احساس سرگردانی خواهند كرد.

ولی دوستان! اگر ناخدا، ناخدای ماهر دیگری را جای خود بگذارد، این نگرانی پیش نخواهد آمد و مردم آسوده خاطر به سفر خود ادامه خواهند داد. اگر گفتید چرا؟ چون كار ناخدای اصلی را جانشین او ادامه خواهد داد.

حالا بگویید كه چرا پیامبر باید دارای جانشین باشد؟ چه كسی داوطلب است تا جواب بدهد؟ بله دوستان! پیامبر9 از روزی كه مبعوث شد و رهبری و هدایت مسلمان‌ها را به عهده گرفت، می‌دانست كه مثل همة آدم‌ها روزی از میان مردم خواهد رفت و باید شخصی به جای او باشد كه مثل پیامبر جامعه را به سوی خداوند هدایت كند.

اگر پیامبری بدون جانشین باشد، دین او از بین خواهد رفت و دستورهای او فراموش خواهد شد. برای همین بود كه خداوند به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله دستور داد تا در روزپیک ولایت و رهبریجانشین خود را معرفی كند. چه نوشتم؟‌ با چند خط معلوم می‌شود.پیک ولایت و رهبریپیامبر چه كسی را معرفی كرد؟ بله، حضرت علی علیه السلام مجموعاً پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله چند جانشین دارد؟بله[3]،

آیا اسم همه امام‌ها را بلدید؟‌با هم شعر زیر را می‌خوانیم. [4]

ای یــار بـا شهـامــت
امامـت در دیــن مــا
اول آن‌ها، عـلــی علیه السلام
امام دوم، حــسن علیه السلام
سوم، حسیـن شـهیـد
چهارم، زین‌العابدین
امــام پـنـجــــم مــا
مــحمــد بــاقر است
جعــفر صادق، ششم
امــام هشتـــم، رضا
نــهـم، مـحـمد تقـی
یــازدهـم پـیـــشـوا
امام حسن عســكری
دوازدهم غایب است
مهدی صاحب زمــان
ظــاهــر شـود زمانی
بــگــو تـو از امـامت
دارد دوازده پــیـشوا
آمــده بعــد از نــبی
فرزند آن صـف شكن
كه چــون ستاره تابید
فــخــر زمان و زمـین
امـــام دیـــن خــــدا
با دانش و طاهر اسـت
كــاظـم، امــام هفتــم
رضـا بــه حكــم قضــا
دهـــم، عـلــی النقــی
در ره دیــن خــــــدا
نـــمـــونــه رهبـــری
بهــر نبــی نایب است
اوسـت خدا را نـــشان
روشــن كنــد جهانــی

حالا كه معلوم شد جانشین‌های پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله چند نفرند و اسامی آنان را یاد گرفتید، به دایره‌هایی كه روی تابلو می‌كشم توجه كنید.

پیک ولایت و رهبری

اكنون در دایره‌ها حروف پراكنده قرار می‌دهم. چند لحظه وقت می‌دهم تا همه دقت كنند. كسانی كه كلمه‌ها را پیدا كردند، دست بلند كنند تا هر كدام را كه اشاره می‌كنم، بیان كنند.

دایره شماره 1 را یكی از دوستان بیان كند. بله، «‌داناترین» امامان ما از همه داناتر بودند و جواب همه سوال‌ها را می‌دانستند. ابوذر غفاری می‌گوید: روزی با حضرت علی علیه السلام از بیابان رد می‌شدیم كه دیدیم مورچه‌های زیادی مثل سیل سرازیرند و به دنبال جمع كردن غذا می‌باشند. از دیدن این منظره هوش از سرم رفت و گفتم:‌ «الله اكبر، چقدر بزرگ است خدایی كه شمارش این مورچگان را می‌داند و از تعداد آن‌ها با خبر است.»

امام علی علیه السلام نگاهی به من انداخت و فرمود: «این حرف را نزن، بلكه بگو چقدر بزرگ است آن خدایی كه این مورچگان را آفریده است. قسم به آن خدایی كه تو را آفرید، من از تعداد این مورچه‌ها آگاهم[5]». امیرالمؤمنین علیه السلام به جهت علم زیادی كه داشت، در روزهای آخر عمرشان خطاب به مردم فرمود: قبل از آن كه مرا از دست بدهید، هر چه می‌خواهید از من بپرسید[6].

كلمه دوم در دایره شماره 2 را دوست دیگرمان بگوید.

بله، «شجاع‌ترین» امامان ما شجاع‌ترین افراد زمان خود بودند، حتی دشمنان هم به شجاعت امامان اعتراف داشتند. مثلاً در باره حضرت علی7 چون قدرت نبرد با آن حضرت را نداشتند، ناچار شدند در وقت اقامة نماز از پشت سر ضربه به او بزنند تا شهید شود.

كلمه بعدی توسط دوست دیگرمان گفته شود. بله، «بخشنده‌ترین»

پیک ولایت و رهبری

روزی مردی خدمت امام حسن مجتبی علیه السلام آمد و اظهار فقر كرد و از او حاجت خواست. امام دستور فرمود تا مبلغ پنجاه هزار درهم و پانصد دینار به او داد. یكی از اطرفیان امام مجتبی علیه السلام گفت: «به خدا نزد ما یك درهم هم نمانده است.» امام علیه السلام فرمود: «از حق تعالی امید پاداش بزرگ دارم.»[7]

كلمه بعدی: «شكیباترین» كلمه بعدی: «عابدترین» حالا كه دانستیم امامان ما دارای چه صفات برجسته‌ای هستند، ما هم جمله‌ای را كه از سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله در باره آن‌ها آمده است، را با كمك جدول پیدا می‌كنیم. یك جدول 28 خانه‌ای رسم می‌كنم.

پیک ولایت و رهبری

1.رنگ خون شهدا چیست؟ سرخ (19، 5 و4)

2.اگر از دستورهای امامان پیروی كنیم در دنیا و آخرت به چه دست می‌یابیم؟ ‌(نام دیگر خوشبختی هم است)سعادت (20، 21، 12، 10و24)

3.به كسی كه سخنان امامان را برای ما روایت كرده است چه می‌گویند؟ راوی (2، 16، 23و18)

4.ارزان نیست، پس چیست؟‌ گران‌(3، 11، 22 و13)

5.شب‌های نوزدهم و بیست و یكم و بیست و سوم ماه مبارك رمضان به چه معروف است؟ قدر (1، 8 و15)

6.حرف دهم از حروف الفبای فارسی چیست؟دال (26، 7 و27)

7.كدام میوه ریز و خیلی شیرین است كه خشك آن را با چای می‌خورند؟ توت (25، 17 و6)

8.وقتی تعجب می‌كنی، چه می‌گویی؟ وا (14 و9)

حالا كه جدول پر از حروف شد با رمز عدد 4 جمله‌ای را كه از یكی از فرمایشات پیامبر صلی الله علیه و آله استفاده شده است، را به دست می‌آوریم. ابتدا حرف اول را می‌نویسیم و چهار تا چهار تا خانه‌های جدول رامی‌شماریم. سپس حروف را كنار هم قرار می‌دهیم تا پیام جدول به دست آید.

پیام جدول این جمله است: «قرآن و عترت دو یادگار رسول خدا صلی الله علیه و آله ‌است.» این جمله از یك حدیث مشهور از پیامبر صلی الله علیه و آله كه در باره امامان علیهم السلام فرموده‌اند استفاده شده است.

من عبارت عربی حدیث را می‌نویسم. با هم تكرار می‌كنیم تا حفظمان بشود.

قال رسول الله صلی الله علیه و آله: «انی تارك فیكم الثقلین كتاب الله و عترتی. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، داراحیاء التراث العربی، بیروت، چ3، 1403ق، ج2،‌ ص226.»

حالا، ترجمه حدیث را دقت كنید. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «‌من دو چیز گران‌بها را برای شما به جا می‌گذارم؛ یكی كتاب خدا و دیگری عترت.»

عترت پیامبر، همان امامان معصوم علیهم السلام و حضرت زهرا علیهاالسلام می‌باشند. هر كسی دستورهای قرآن و حرف‌های امامان: را گوش كند و به آن عمل نماید، همیشه سعادتمند خواهد بود.

اكنون با یك دعا برنامه را به پایان می‌رسانم. خدایا به همه ما توفیق عنایت كن تا از پیروان حقیقی قرآن و امامان معصوم علیهم السلام باشیم.

  آمین یا رب العالمین

منابع پیک ولایت و رهبری امیرالمومنین علیه السلام

  1. [1]  اگر امكان نصب كارت با آهن‌ربا روی تخته وجود ندارد، مربی می‌تواند روی تخته آن‌ها را بنویسد تا دانش‌آموزان با خط كشیدن آن‌‌ها را به هم مرتبط كنند.
  2. [2]  معلم می‌تواند از تك تك این موارد سؤال كند كه اگر دارای جانشین نباشند، چه می‌شود.
  3. [3]  مربی خط فانتزی غدیر را به گونه‌ای پاك می‌‌كند كه عدد 12 باقی بماند.
  4. [4]  در صورت امكان مربی شعر را از قبل تكثیر كند و در اختیار دانش‌آموزان قرار دهد و یا در لوحی به خط درشت بنویسد و بر تخته آویزان كند.
  5. [5]  سید مهدی شمس‌الدین، داستان‌های عبرت‌انگیز، قم، علامه، چ 3، 1375، ص197.
  6. [6] سلونی قبل ان تفقدونی.
  7. [7]  زوارئی، علی بن حسین، كشف الغمه فی معرفه الائمه، نشر ادب حوزه، بی جا/ بی تا، ج2، ص32.
  8. [8]  مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، داراحیاء التراث العربی، بیروت، چ3، 1403ق، ج2،‌ ص226.

دسترسی سریع و آسان به راهکار و محتوا برای مناسبت‌های نیمه شعبان، غدیر، محرم و فاطمیه
برای مطالعه و مشاهده مطالب خدمتگزاران میتوانید به فهرست مطالب در زیر مراجعه نمایید.

فهرست مطالب محرم فهرست مطالب فاطمیه فهرست مطالب نیمه‌شعبان فهرست مطالب غدیر کتابخانه خدمتگزاران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا