متن سخنرانی و مقاله فاطمیهآثار نوشتاری و اجرایی فاطمیهبزرگسالفاطمیهمتنیمخاطبیننوجواننوع محتوا

دوران کودکی حضرت زهرا سلام الله علیها

دوران کودکی حضرت زهرا سلام الله علیها الگوی صبر و پایداری

شاید برایتان سوال پیش بیاید که دوران کودکی مادرمان چگونه گذشت؟ در این مقاله به مرور دوران کودکی حضرت زهرا سلام الله علیها الگوی صبر و پایداری پرداخته ایم.

دوران کودکی حضرت زهرا سلام الله علیها بانوی دوعالم

دوران کودکى فاطمه زهرا علیه السلام همزمان با یکى از پرشکوه ‏ترین دوره ‏هاى تاریخ ادیان، تاریخ انبیاء و کل تاریخ بشریت است. چرا که وقتى آن نور چشم پیامبر و سرور بانوان عالم چشم به جهان گشود، زمانى بود که دوران رسالت پدر بزرگوارش تازه آغاز گشته بود.

و مى‏ رفت تا جهان را فرو پوشاند و زمان و مکان را درنوردد و تا صبح قیامت پرتو افشانى کند و درست به همین دلیل همزمان بودن دوران کودکى فاطمه علیه السلام با چنان برهه‏ ى عظیمى از تاریخ است که مى‏ بینیم سنین کودکى آن میوه ‏ى دل پیامبر، با دردها و رنج‏ ها و مرارت‏ هاى بسیار نیز توأم است.

زیرا وى در خانواده ‏اى به دنیا آمده بود که آقاى خانه از سوى خداوند متعال به آقایى و سرورى تمام جهان بشریت برگزیده و مبعوث شده بود و همین امر موجب گشته بود که آقاى آن خانه و سرور عالمیان مورد حقد و حسد و خشم و کینه‏ ى گروهى از نابکارترین و سیاه‏ دل‏ ترین مشرکین و کفار زمان قرار گیرد.

آرى وقتى رسول خدا مورد خشم و کینه‏ ى دشمنان قرار داشت، وقتى که دشمنان، تمامى پیروان و یاران و دوستان او را نیز از آزار و ایذاء در امان نمى ‏گذاشتند، پیداست که خانواده‏ ى آن بزرگوار نیز از آن همه رنج و عذاب مصونیت نداشت.

و در این میان شاید بتوان گفت که طفل خردسال پیامبر، به دلیل همان طفولیت و حساسیت روحى، سنگینى، بار عذاب و ایذاء مشرکین و کفار را بیش از دیگران بر شانه‏ هاى لطیف و شکننده‏ ى خود احساس مى‏ کرد.

با این همه، آشکار است که فاطمه علیه السلام از همان آغاز طفولیت همزمان با رشد و شکوفایى آئین عالمگیر اسلام، ناظر آن همه تلاش‏ها و کوشش‏ هاى پرثمر پدر گرامى و فداکارش و شاهد همراهى‏ ها و ایثارگری هاى مادر رنجدیده و وفادارش بوده است.

آن طفل خردسال، با چشم خود مى‏ دید و با احساس لطیف کودکانه ‏اش در مى ‏یافت که پدر و مادر بزرگوارش چگونه با آن همه مشکلات عظیم روبرو مى‏ گردند و با چه اتکاء و اتکال بى‏ مانندى به عنایات الهى در برابر مصایب ایستادگى مى‏ کنند.

و با چه روحیه‏ ى پرتوان و قلب سرشار از امید و شوق و نشاطى حل معضلات و گرفتاری هاى مسلمانان زجر دیده، با جدیت و تلاش گام برمى‏ دارند در هر گام به شاهد موفقیت نزدیکتر مى ‏شوند.

دوران کودکی حضرت زهرا سلام الله علیها – تهاجم دشمنان 

در آن دوران، هم پیامبر گرامى و خانواده‏ ى ارجمندش و هم تمامى مسلمین و یارانش، از هر طرف مورد تهاجم دشمنان مشرک قرار داشتند. مشرکین به انواع گوناگون، مسلمانان را آزار مى‏ دادند، شکنجه مى‏ کردند، زیر ضربه ‏هاى تازیانه مى‏ گرفتند زخم مى‏ زدند، از خانه و کاشانه خود مى‏ راندند.

در محاصره‏ ى اقتصادى قرار مى‏ دادند و در مجموع جان و مال مسلمانان از سوى دشمنان در امان نبود. فاطمه علیها السلام نیز در اوج آن تلخى ‏ها و مشکلات، با وجود خردسالى، تمام آن حوادث رنج ‏آمیز و مرارت هاى طاقت‏ سوز را مى ‏دید و لمس مى‏ کرد.

آواى دردناک و ناله‏ هاى سینه‏ سوز مسلمین مستضعف را که روى صخره‏ هاى سوزان عربستان به این سوى و آن سوى کشیده مى‏ شدند، با گوش جان مى‏ شنید. ولى دریغا که نمى‏ توانست پدر بزرگوار خود و یاران اسلام را یارى دهد و از آن همه رنج و تلخى رهایى بخشد.

از این رو، رام و خاموش، تماشاگر تمام آن صحنه ‏هاى دردناک بود و از درد و بى‏تابى به خود مى‏ پیچید. او آن همه ناراحتى‏ ها و شدت فشارها را بر دوش جان پدر احساس مى‏ کرد، و روح حساس و ظریفش متأثر و متألم مى‏ شد، حال آن که مجال و توان فریاد کشیدن هم نداشت.

همه‏ ى دردها را به درون سینه مى ‏ریخت و بغض هاى گلوگیرش را فرو مى‏ خورد و دم بر نمى‏ آورد. فقط گاهى شب ها که از صداى ناله و ضجه کودکان گرسنه و آواى درد آلود بیچارگان و مستضعفان بیدار مى‏ ماند، چشم به ستاره‏ هاى آسمان شفاف عربستان مى‏ دوخت و در عالم کودکى اشک مى‏ ریخت.

او در آن سنین طفولیت و شکنندگى، رنج همه ‏ى مسلمین و محرومین را مى‏ دید، و بالاتر از همه رنج پدر بزرگوارش را که به تنهایى بیش از همه در رنج بود و غیر از دردهاى خود، بار غم دیگران را نیز بر دل مى‏ گرفت و بر دوش مى‏ کشید.

پدر عالی قدرش را مى‏ دید که چگونه یکى از نابکاران حیوان صفت قریش، مشت‏ هاى خود را پر از خاک و خاکروبه و زباله و آلودگى کرده و بر سر و صورت نورانى او مى‏ پاشید و چهره‏ ى زیبا و قامت رعنایش را آلوده مى‏ ساخت.

آنگاه آن دختر خردسال و نازک‏دل و مهربان، پدر را در آغوش مى ‏کشید و در حالى که اشک در چشم و بغض در گلو داشت، با دست هاى کوچک و ظریفش آن آلودگى ‏ها را شستشو مى‏ داد و سر و صورت پدر را پاک مى ‏کرد.

آرى این صحنه‏ ها را مى‏ دید و از شدت تأثر اشک در چشمانش حلقه مى‏ زد و به یاد مادر تازه درگذشته ‏اش مى‏ افتاد و دلش آتش مى‏ گرفت، اما با اینهمه سعى داشت پدر، این حالت را نبیند و رنج و دردش افزون‏تر نشود.

ولى پدر، که همه چیز برایش روشن و آشکار بود، رنج دختر کوچک را مى ‏دید و با آن لحن آسمانى و صداى زیبا و پر طنین که فرشتگان آسمان براى شنیدنش صف مى‏ بستند، دختر خردسال و مهربان را دلدارى مى‏ داد و مى‏ گفت: دخترم! گریه نکن و غمگین مباش خداوند یار و یاور تو است و سرانجام فتح و پیروزى عطا خواهد کرد.

دوران کودکی حضرت زهرا سلام الله علیها – صبر و استقامت

بلى، دوران کودکى فاطمه علیه السلام بدین گونه مى‏ گذشت. آن صدمه‏ ها و لطمه ‏هاى روحى، دختر خردسال را به تحمل رنج و درد عادت مى‏ داد و توان و مقاومتش را مى‏ افزود و چون فولاد آبدیده‏ اش مى‏ کرد.

و از سوى او مى‏ پرورانید، باعث مى‏ شد که نیروى صبر و استقامت و پایدارى‏ اش هر چه بیشتر تحکیم یابد. و از آن جا که دوران کودکى او همزمان با بحران مشکلات تبلیغى پدر بزرگوارش رسول‏ الله صلی الله علیه و آله بود، اما در جریان این بزرگتر شدن، چه رنج‏ هاى عظیمى را مى‏ دید و تحمل مى‏ کرد، فقط خدا مى‏ داند و بس…

در آن زمان پیامبر اسلام، از طرف قریش، هر روز با مشکلات جدیدى روبرو مى‏ شد. هر روز با مسایل حاد اقتصادى و فکرى تهدید مى‏ گشت و مشرکین بر سر راه او، و در ارتباط با دعوت عظیم تاریخ ‏ساز و جهان شمول وى، موانع و مخاطرات تازه ‏اى ایجاد مى ‏کردند.

فاطمه علیها السلام هنوز کودکى بیش نبود که گاهى مى‏ دید دشمنان قسم خورده‏ ى اسلام در تعقیب جدى پدرش هستند و قصد جان عزیزش را دارند.

گاهى مى‏ دید که در ابراز کینه و دشمنى، دنائت و پستى را به جایى مى‏ رساندند که وقتى پیامبر مشغول تلاوت قرآن و سجده بر درگاه الهى بود، شکمباره و أمعا و احشاى گوسفندى را بر اندام و لباس تمیز او مى ‏افکندند، و آنگاه او اشک مى‏ ریخت و با دستان کوچکش آنها را از لباس پدر پاک مى‏ کرد.

سپس در حالى که قلب پر عطوفتش مالامال از درد و اندوه بود، خود را خسته و کوفته به خانه مى ‏رسانید و در گوشه‏ اى خلوت، اشک بر دامن مى‏ افشانید تا کسى او را گریان نبیند.

روز دیگرى مشاهده مى‏ کرد که خانواده‏ اش و یاران پدرش، از خانه و کاشانه‏ ى خود رانده مى ‏شوند و با اتکاى به خداوند و به خاطر هدف متعالى خود همه رنج ها را به جان مى‏ خرند و دم نمى‏ زنند.

آرى او مى‏ دید که مسلمین رنجدیده، سه سال و اندى در آن دره‏ ى محدود و در آن تنگناى اقتصادى و اجتماعى اقامت مى‏ کنند بى ‏آنکه کمترین سستى و فتورى در اصول اعتقاد و ایمان پایدارشان ایجاد شود…

و سخت ‏تر و تلخ ‏تر از همه آن که هنوز بیش از چندین بهار از عمر مبارکش سپرى نشده بود که ضربه‏ ى بزرگ روحى بر او وارد آمد و مادر مهربان و تنها مونس شب‏ هاى تاریک و درد آلودش را از دست داد…

در اینجا بود که غمى سیاه و اندوهى جانکاه سایه‏ ى هولناک خود را بر وجود مبارک فاطمه علیهاالسلام افکند و او را با سختى‏ ها و مرارت‏ ها و ناراحتى‏ هاى روحى، همدم و همراه ساخت…


دسترسی سریع و آسان به راهکار و محتوا برای مناسبت‌های نیمه شعبان، غدیر، محرم و فاطمیه
برای مطالعه و مشاهده مطالب خدمتگزاران میتوانید به فهرست مطالب در زیر مراجعه نمایید.

فهرست مطالب محرم فهرست مطالب فاطمیه فهرست مطالب نیمه‌شعبان فهرست مطالب غدیر کتابخانه خدمتگزاران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا