آثار ویدیویی دیگر مناسبت هابزرگسالدیگر مناسبت هافایل ویدیوییمخاطبیننوجواننوع محتوا

شب های جمعه بفرمایید روضه

شب های جمعه بفرمایید روضه

گروه خدمتگزاران برای شما بزرگواران مقاله ای با نام شب های جمعه بفرمایید روضه تدارک دیده تا به همراه هم در این ایام سخت کرونایی به یاد امام زمان علیه السلام جمع شویم و دعا گوی فرج آن بزرگوار باشیم. اجرکم عندالله…

هر شب جمعه کلیپ جدید قرار داده میشود.
منتظر کلیپ های بعدی باشید…


شب های جمعه بفرمایید روضه شماره 35


شب های جمعه بفرمایید روضه شماره 34


شب های جمعه بفرمایید روضه شماره 33


شب های جمعه بفرمایید روضه شماره 32


شب های جمعه بفرمایید روضه شماره 31


شب های جمعه بفرمایید روضه شماره 30


شب های جمعه بفرمایید روضه شماره 29


شب های جمعه بفرمایید روضه شماره 28


شب های جمعه بفرمایید روضه شماره 27


شب های جمعه بفرمایید روضه شماره 26

حضرت مهدی علیه السلام می فرمایند:«نَعَم زِيارَه الحُسَين علیه السلام فِي لَيلَهِ الجُمعَه اَمانُ مِن النّار يومَ القِيامَه آری زيارت حسین علیه السلام در شب جمعه امان از آتش دوزخ در روز قیامت خواهد بود. (بحار الانوار ، جلد 53 ، صفحه 315)

گره افتاده در کارم اباالفضل علیه السلام *** هوای کربلا دارم اباالفضل علیه السلام


شب های جمعه بفرمایید روضه شماره 25

حضرت مهدی علیه السلام می فرمایند:«نَعَم زِيارَه الحُسَين علیه السلام فِي لَيلَهِ الجُمعَه اَمانُ مِن النّار يومَ القِيامَه آری زيارت حسین علیه السلام در شب جمعه امان از آتش دوزخ در روز قیامت خواهد بود. (بحار الانوار ، جلد 53 ، صفحه 315)

گره افتاده در کارم اباالفضل علیه السلام *** هوای کربلا دارم اباالفضل علیه السلام


شب های جمعه بفرمایید روضه شماره 24

حضرت مهدی علیه السلام می فرمایند:«نَعَم زِيارَه الحُسَين علیه السلام فِي لَيلَهِ الجُمعَه اَمانُ مِن النّار يومَ القِيامَه آری زيارت حسین علیه السلام در شب جمعه امان از آتش دوزخ در روز قیامت خواهد بود. (بحار الانوار ، جلد 53 ، صفحه 315)

گره افتاده در کارم اباالفضل علیه السلام *** هوای کربلا دارم اباالفضل علیه السلام


شب های جمعه بفرمایید روضه شماره 23

حضرت مهدی علیه السلام می فرمایند:«نَعَم زِيارَه الحُسَين علیه السلام فِي لَيلَهِ الجُمعَه اَمانُ مِن النّار يومَ القِيامَه آری زيارت حسین علیه السلام در شب جمعه امان از آتش دوزخ در روز قیامت خواهد بود. (بحار الانوار ، جلد 53 ، صفحه 315)

گره افتاده در کارم اباالفضل علیه السلام *** هوای کربلا دارم اباالفضل علیه السلام


شب های جمعه بفرمایید روضه شماره 22

حضرت مهدی علیه السلام می فرمایند: «نَعَم زِيارَه الحُسَين علیه السلام فِي لَيلَهِ الجُمعَه اَمانُ مِن النّار يومَ القِيامَه. آری زيارت حسین علیه السلام در شب جمعه امان از آتش دوزخ در روز قیامت خواهد بود.


شب های جمعه بفرمایید روضه شماره 21

حضرت مهدی علیه السلام می فرمایند: «نَعَم زِيارَه الحُسَين علیه السلام فِي لَيلَهِ الجُمعَه اَمانُ مِن النّار يومَ القِيامَه. آری زيارت حسین علیه السلام در شب جمعه امان از آتش دوزخ در روز قیامت خواهد بود.


شب های جمعه بفرمایید روضه شماره 20

حضرت مهدی علیه السلام می فرمایند: «نَعَم زِيارَه الحُسَين علیه السلام فِي لَيلَهِ الجُمعَه اَمانُ مِن النّار يومَ القِيامَه. آری زيارت حسین علیه السلام در شب جمعه امان از آتش دوزخ در روز قیامت خواهد بود.


شب های جمعه بفرمایید روضه شماره 19

حضرت مهدی علیه السلام می فرمایند: «نَعَم زِيارَه الحُسَين علیه السلام فِي لَيلَهِ الجُمعَه اَمانُ مِن النّار يومَ القِيامَه. آری زيارت حسین علیه السلام در شب جمعه امان از آتش دوزخ در روز قیامت خواهد بود.


شب های جمعه بفرمایید روضه شماره 18 

حضرت مهدی علیه السلام می فرمایند: «نَعَم زِيارَه الحُسَين علیه السلام فِي لَيلَهِ الجُمعَه اَمانُ مِن النّار يومَ القِيامَه. آری زيارت حسین علیه السلام در شب جمعه امان از آتش دوزخ در روز قیامت خواهد بود.


شب های جمعه بفرمایید روضه شماره 17

حضرت مهدی علیه السلام می فرمایند: «نَعَم زِيارَه الحُسَين علیه السلام فِي لَيلَهِ الجُمعَه اَمانُ مِن النّار يومَ القِيامَه. آری زيارت حسین علیه السلام در شب جمعه امان از آتش دوزخ در روز قیامت خواهد بود.


شب های جمعه بفرمایید روضه شماره 16

حضرت مهدی علیه السلام می فرمایند: «نَعَم زِيارَه الحُسَين علیه السلام فِي لَيلَهِ الجُمعَه اَمانُ مِن النّار يومَ القِيامَه. آری زيارت حسین علیه السلام در شب جمعه امان از آتش دوزخ در روز قیامت خواهد بود.


شب های جمعه بفرمایید روضه شماره 15 –

حضرت مهدی علیه السلام می فرمایند: «نَعَم زِيارَه الحُسَين علیه السلام فِي لَيلَهِ الجُمعَه اَمانُ مِن النّار يومَ القِيامَه. آری زيارت حسین علیه السلام در شب جمعه امان از آتش دوزخ در روز قیامت خواهد بود.


شب های جمعه بفرمایید روضه شماره 14 – امان از آتش دوزخ

حضرت مهدی علیه السلام می فرمایند: «نَعَم زِيارَه الحُسَين علیه السلام فِي لَيلَهِ الجُمعَه اَمانُ مِن النّار يومَ القِيامَه. آری زيارت حسین علیه السلام در شب جمعه امان از آتش دوزخ در روز قیامت خواهد بود.


شب های جمعه بفرمایید روضه شماره 13 – سلام یوسف زینب

حضرت مهدی علیه السلام می فرمایند: «نَعَم زِيارَه الحُسَين علیه السلام فِي لَيلَهِ الجُمعَه اَمانُ مِن النّار يومَ القِيامَه. آری زیارت حسین علیه السلام در شب جمعه امان از آتش دوزخ در روز قیامت خواهد بود.

بحار الانوار ، جلد 53 ، صفحه 315


شب های جمعه بفرمایید روضه شماره 12 – چو دید تشنه لب های خشک او دریاست

حضرت مهدی علیه السلام می فرمایند: «نَعَم زِيارَه الحُسَين علیه السلام فِي لَيلَهِ الجُمعَه اَمانُ مِن النّار يومَ القِيامَه. آری زیارت حسین علیه السلام در شب جمعه امان از آتش دوزخ در روز قیامت خواهد بود.

بحار الانوار ، جلد 53 ، صفحه 315


شب های جمعه بفرمایید روضه شماره 11 – زیارت حسين علیه السلام و رهایی از آتش دوزخ

حضرت مهدی علیه السلام می فرمایند: «نَعَم زِيارَه الحُسَين علیه السلام فِي لَيلَهِ الجُمعَه اَمانُ مِن النّار يومَ القِيامَه . آری زیارت حسین علیه السلام در شب جمعه امان از آتش دوزخ در روز قیامت خواهد بود.

بحار الانوار ، جلد 53 ، صفحه 315


شب های جمعه بفرمایید روضه شماره 10 – ای مادر غمخوار

فاطمه سلام الله علیها به مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام می گرید و امیرالمومنین علیه السلام به مظلومیت فاطمه سلام الله علیها


شب های جمعه بفرمایید روضه شماره 9 – با اسمت عالمو دیونه کردی

حضرت مهدی علیه السلام می فرمایند: «نَعَم زِيارَه الحُسَين علیه السلام فِي لَيلَهِ الجُمعَه اَمانُ مِن النّار يومَ القِيامَه. آری زيارت حسین علیه السلام در شب جمعه امان از آتش دوزخ در روز قیامت خواهد بود.

بحار الانوار ، جلد 53 ، صفحه 315


شب های جمعه بفرمایید روضه شماره 8 – آتیش گرفته خونه ی حیدر

آتیش گرفته خونه ی حیدر، ای خدا دارم تو شعله ها می سوزم آخر…


شب های جمعه بفرمایید روضه شماره 7 – یک کمی حرف بزن…

یک کمی حرف بزن… حرف رفتن نزن علی نمیره…


شب های جمعه بفرمایید روضه شماره 5 – روضه کجا گرفتی؟؟؟

سلام عزیز زهرا سلام الله علیها… روضه کجا گرفتی؟؟؟سلام عزیز زهرا سلام الله علیها…


شب های جمعه بفرمایید روضه شماره 4 – هوایی شدم آقا

حضرت مهدی علیه السلام می فرمایند: «نَعَم زِيارَه الحُسَين علیه السلام فِي لَيلَهِ الجُمعَه اَمانُ مِن النّار يومَ القِيامَه. آری زيارت حسین علیه السلام در شب جمعه امان از آتش دوزخ در روز قیامت خواهد بود.

بحار الانوار ، جلد 53 ، صفحه 315


شب های جمعه بفرمایید روضه شماره 3 – جایی که سائل میشود پیدا

حضرت مهدی علیه السلام می فرمایند: «نَعَم زِيارَه الحُسَين علیه السلام فِي لَيلَهِ الجُمعَه اَمانُ مِن النّار يومَ القِيامَه. آری زيارت حسین علیه السلام در شب جمعه امان از آتش دوزخ در روز قیامت خواهد بود.

بحار الانوار ، جلد 53 ، صفحه 315


شب های جمعه بفرمایید روضه شماره 2 – اگرچه حقیرم

حضرت مهدی علیه السلام می فرمایند: «نَعَم زِيارَه الحُسَين علیه السلام فِي لَيلَهِ الجُمعَه اَمانُ مِن النّار يومَ القِيامَه. آری زيارت حسین علیه السلام در شب جمعه امان از آتش دوزخ در روز قیامت خواهد بود.

بحار الانوار ، جلد 53 ، صفحه 315


شب های جمعه بفرمایید روضه شماره 1 – آمدی آقای ما شدی

حضرت مهدی علیه السلام می فرمایند:«نَعَم زِيارَه الحُسَين علیه السلام فِي لَيلَهِ الجُمعَه اَمانُ مِن النّار يومَ القِيامَه. آری زيارت حسين علیه السلام در شب جمعه امان از آتش دوزخ در روز قيامت خواهد بود.

بحار الانوار ، جلد 53 ، صفحه 315


دسترسی سریع و آسان به راهکار و محتوا برای مناسبت‌های نیمه شعبان، غدیر، محرم و فاطمیه
برای مطالعه و مشاهده مطالب خدمتگزاران میتوانید به فهرست مطالب در زیر مراجعه نمایید.

فهرست مطالب محرم فهرست مطالب فاطمیه فهرست مطالب نیمه‌شعبان فهرست مطالب غدیر کتابخانه خدمتگزاران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا