پرسش و پاسخ فاطمیهبزرگسالفاطمیهمتنیمخاطبیننوجواننوع محتواویژه فاطمیه خدمتگزاران

خواستگاری امام علی از دختر ابوجهل – پرسش و پاسخ فاطمیه

پرسش و پاسخ فاطمیه شماره 4

روایت جعلی خواستگاری امام علی از دختر ابوجهل

این پرسش و پاسخ به خواستگاری امام علی از دختر ابوجهل پرداخته است که با توجه با اسناد حاضر مشخص می کند که راوی این حدیث یا متولد نشده بوده و یا اینکه در قنداق بوده، و اصلا ﺟُﻮِﻳﺮﻳﺔ ‏ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮﺕ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ. برای مطالعه کامل حدیث و همچنین سندهای آن به متن زیر مراجعه نمایید.

پرسش – روایت جعلی خواستگاری امام علی از دختر ابوجهل

ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺨﺎﺭی ﺣﺪﯾﺚ 3110 ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ‏(صلی الله علیه و آله) ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: «ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻀﻌﺔ ﻣﻨﻲ» ﯾﻌﻨﯽ: ‏«ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﺎﺭﻩ ﺗﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ‏» و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ‏«ﻣﺴﻮﺭ ﺑﻦ ﻣﺨﺮﻣﻪ‏» ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺟﻌﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ: علی ‏(علیه السلام) می ﺧﻮﺍﺳﺖ ‏«ﺟُﻮِﻳﺮﻳﻪ‏» ﺩﺧﺘﺮ ﺍﺑﻮﺟﻬﻞ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭی ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﻉ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺯﻫﺮﺍ (سلام الله علیها) ﻫﻮﻭ ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ ﮐﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ (صلی الله علیه و آله) ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺭﺍ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﻨﻈﻮﺭﺷﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ: ﻳﺎ علی ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮاهی ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﺑﻮﺟﻬﻞ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ کنی ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺮﺍ ﻃﻼﻕ ﺑﺪهی!

پاﺳﺦ – روایت جعلی خواستگاری امام علی از دختر ابوجهل

طﺒﻖ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻋﻠﻤﺎﯼ ﺭﺟﺎﻝ ﻣﺜﻞ ‏«ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ‏» ﺩﺭ ﺟﻠﺪ 6 ﮐﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﺎﺑﺔ ﺹ 94 ‏«ﻣﺴﻮﺭ ﺑﻦ ﻣﺨﺮﻣﻪ» ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﻫﺠﺮﺕ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ‏«توفیق ﺍﺑﻮﻋﻠﻢ‏» ﺍﺯ ﻋﻠﻤﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﻻﺯﻫﺮ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺹ 170 ﮐﺘﺎﺏ “ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ” ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﺟﻌﻠﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﻋﻠﯽ (علیه السلام) ﺍﺯ ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﻫﺠﺮﺕ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﭘﺲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﯾﺎ ‏«ﻣﺴﻮﺭ» ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﯾﺎ ﺩﺭ ﻗﻨﺪﺍﻕ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ! «ﺟُﻮِﻳﺮﻳﺔ» ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮﺕ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ.

(اﻟﺰﻫﺮی، ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻧﺎﺷﺮ: ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ، ﺑﻴﺮﻭﺕ، ﺝ ،8 ﺹ 262)

اﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﯿﺎﺕ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ‏(صلی الله علیه و آله‏) ﺳﺎﻝ ﺩﻫﻢ ﻫﺠﺮﺕ ﺍﺻﻼ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ.

(اﻟﻘﺮﻃﺒﯽ، ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ فی ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ، ﺗﺤﻘﻴﻖ: ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺒﺠﺎﻭی، ﻧﺎﺷﺮ: ﺩﺍﺭ الجیل، ﺑﻴﺮﻭﺕ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ: ﺍﻷﻭﻟﻰ، 1412 ﻫـ، ﺝ،3 ﺹ /1024 ﺍﻟﻤﺰی، ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ، ﺗﺤﻘﻴﻖ: ﺑﺸﺎﺭ ﻋﻮﺍﺩ ﻣﻌﺮﻭﻑ، ﻧﺎﺷﺮ: ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﻴﺮﻭﺕ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ: ﺍﻷﻭﻟﻰ، 1400 ﻫـ 1980، ﻡ، ﺝ،19 ﺹ 283.)


دسترسی سریع و آسان به راهکار و محتوا برای مناسبت‌های نیمه شعبان، غدیر، محرم و فاطمیه
برای مطالعه و مشاهده مطالب خدمتگزاران میتوانید به فهرست مطالب در زیر مراجعه نمایید.

فهرست مطالب محرم فهرست مطالب فاطمیه فهرست مطالب نیمه‌شعبان فهرست مطالب غدیر کتابخانه خدمتگزاران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا