ادعیه و زیارات غدیرآثار صوتی غدیربزرگسالغدیرفایل صوتیمتنیمخاطبیننوجواننوع محتوا

دعای مباهله

دعای مباهله

خواندن دعای مباهله یکی از اعمال روز مباهله می‌ باشد که شبیه به دعای سحر ماه رمضان است و شیخ طوسی در کتاب «مصباح» درباره فضیلت دعای روز مباهله بیان کرده، که از حضرت صادق علیه‌ السلام روایت شده است.

دعای مباهله با صدای استاد فرهمند

 

متن دعای مباهله 

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ بَهَائِكَ بِأَبْهَاهُ وَ كُلُّ بَهَائِكَ بَهِيٌّ

خدایا از تو درخواست مى ‏كنم بحق نورانی ترین مراتب انوارت در صورتى كه تمام مراتب آن نورانى است

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِبَهَائِكَ كُلِّهِ‏

 خدایا پس درخواست می كنم بحق تمام مراتب نورانیتت

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ جَلاَلِكَ بِأَجَلِّهِ وَ كُلُّ جَلاَلِكَ جَلِيلٌ

خدایا از تو درخواست می كنم بحق عالیترين مراتب جلالت در صورتى كه تمام مراتب جلالت عالى است

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَلاَلِكَ كُلِّهِ‏

 خدایا پس از تو درخواست مى‏ كنم بحق تمام مراتب جلالت

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ جَمَالِكَ بِأَجْمَلِهِ وَ كُلُّ جَمَالِكَ جَمِيلٌ

خدایا از تو درخواست مى ‏كنم بحق نیكوترین مراتب جمالت در صورتى كه تمام مراتب جمالت نیكو است

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَمَالِكَ كُلِّهِ‏

خدايا پس درخواست مى‏ كنم بحق تمام مراتب جمالت

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

خدایا تو را می خوانم آنچنان كه دستورم دادى پس دعایم اجابت فرماى همچنانكه وعده ‏ام فرمودى

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عَظَمَتِكَ بِأَعْظَمِهَا وَ كُلُّ عَظَمَتِكَ عَظِيمَةٌ

خدایا از تو درخواست مى ‏كنم بحق بزرگترین مراتب عظمتت در صورتى كه تمام مراتب عظمتت بزرگ است

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَظَمَتِكَ كُلِّهَا

خدایا پس درخواست می كنم بحق تمام مراتب عظمتت

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ نُورِكَ بِأَنْوَرِهِ وَ كُلُّ نُورِكَ نَيِّرٌ

خدایا از تو درخواست می كنم بحق روشن ترین مراتب نورت در صورتیكه تمام مراتب نورت روشن است

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِكَ كُلِّهِ‏

خدایا پس از تو درخواست مى‏ كنم بحق تمام مراتب نورت

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ رَحْمَتِكَ بِأَوْسَعِهَا وَ كُلُّ رَحْمَتِكَ وَاسِعَةٌ

خدایا از تو درخواست مى ‏كنم به وسیعترين مراتب رحمتت‏ در صورتى كه تمام مراتب رحمتت وسیع است

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ كُلِّهَا

خدايا پس از تو درخواست مى ‏كنم به حق تمام مراتب رحمتت

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

خدایا از تو خواهانم و تو را مى ‏خوانم چنانكه مرا امر فرمودى پس مرا اجابت فرماى همچنانكه به من وعده فرمودى

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كَمَالِكَ بِأَكْمَلِهِ وَ كُلُّ كَمَالِكَ كَامِلٌ

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق عاليترين كمالت در صورتى كه جميع مراتب كمالت كامل است

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَمَالِكَ كُلِّهِ‏

خدایا پس از تو درخواست مى ‏كنم به حق تمام مراتب كمالت

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كَلِمَاتِكَ بِأَتَمِّهَا وَ كُلُّ كَلِمَاتِكَ تَامَّةٌ

خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به حق كاملترین كلماتت در صورتى كه جميع كلماتت كامل است

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَلِمَاتِكَ كُلِّهَا

خدایا پس از تو درخواست مى ‏كنم به حق تمام كلماتت

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ أَسْمَائِكَ بِأَكْبَرِهَا وَ كُلُّ أَسْمَائِكَ كَبِيرَةٌ

خدایا از تو درخواست مى ‏كنم به حق نامهایت كه بزرگند در صورتى كه تمام نامهایت بزرگ است

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ كُلِّهَا

خدايا پس درخواست مى‏ كنم به حق تمام نامهایت

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

خدايا از تو خواهانم و تو را مى ‏خوانم همچنانكه مرا امر فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانكه وعده دادى

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عِزَّتِكَ بِأَعَزِّهَا وَ كُلُّ عِزَّتِكَ عَزِيزَةٌ

خدایا از تو درخواست مى ‏كنم به حق عالیترين مراتب عزتت در صورتى كه تمام مراتب آن عالى است

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ كُلِّهَا

خدایا پس درخواست مى ‏كنم بحق تمام مراتب عزتت

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَشِيَّتِكَ بِأَمْضَاهَا

خدایا از تو درخواست مى ‏كنم به حق نافذترین مراتب مشيتت

 

وَ كُلُّ مَشِيَّتِكَ مَاضِيَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَشِيَّتِكَ كُلِّهَا

در صورتى كه تمام مراتب مشيتت نافذ است خدايا پس درخواست مى ‏كنم به تمام مراتب مشیتت

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ الَّتِي اسْتَطَلْتَ بِهَا

خدایا از تو درخواست مى ‏كنم به حق آن قدرت كاملت

 

عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ كُلُّ قُدْرَتِكَ مُسْتَطِيلَةٌ

كه بر همه اشياء احاطه دارد در صورتى كه تمام مراتب قدرتت احاطه به اشياء دارد

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ كُلِّهَا

خدايا پس درخواست مى ‏كنم به حق تمام مراتب قدرتت

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

خدايا من تو را مى‏ خوانم چنانكه دستورم فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانكه وعده ‏ام دادى

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عِلْمِكَ بِأَنْفَذِهِ وَ كُلُّ عِلْمِكَ نَافِذٌ

خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به حق نافذترين مراتب علمت در صورتى كه تمام مراتب علمت نافذ است

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِلْمِكَ كُلِّهِ‏

خدايا پس از تو درخواست مى‏ كنم به حق تمام مراتب علمت

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ قَوْلِكَ بِأَرْضَاهُ وَ كُلُّ قَوْلِكَ رَضِيٌّ

خدایا از تو درخواست مى ‏كنم به حق پسنديده‏ ترين سخنهایت در صورتى كه تمام سخنهایت پسنديده است ‏

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقَوْلِكَ كُلِّهِ‏

خدایا پس از تو درخواست مى ‏كنم به حق تمام سخنهایت

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَسَائِلِكَ بِأَحَبِّهَا وَ كُلُّهَا إِلَيْكَ حَبِيبٌ

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق محبوبترين حاجتى كه برآورده ‏اى در صورتى كه تمام حاجتها كه برآورده‏ اى محبوب است

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَسَائِلِكَ كُلِّهَا

خدايا پس درخواست مى ‏كنم به حق تمام حاجاتى كه برآورده ‏اى

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

خدایا تو را مى‏ خوانم چنانكه دستورم فرمودى پس مرا اجابت كن چنانكه وعده‏ ام فرمودى

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ شَرَفِكَ بِأَشْرَفِهِ وَ كُلُّ شَرَفِكَ شَرِيفٌ

خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به شريفترين مراتب شرافتت در صورتى كه تمام مراتب آن شريف است

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِشَرَفِكَ كُلِّهِ‏

خدايا پس درخواست مى ‏كنم به تمام مراتب شرافتت

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ سُلْطَانِكَ بِأَدْوَمِهِ وَ كُلُّ سُلْطَانِكَ دَائِمٌ

خدایا از تو درخواست مى‏ كنم به حق ابدیترین مقامات پادشاهیت در صورتى كه تمام مقامات آن ابدى است

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسُلْطَانِكَ كُلِّهِ‏

خدایا پس درخواست مى ‏كنم به حق تمام مقامات پادشاهیت

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مُلْكِكَ بِأَفْخَرِهِ وَ كُلُّ مُلْكِكَ فَاخِرٌ

خدايا درخواست مى‏ كنم به حق نيكوترين مراتب ملكت در صورتى كه تمام مراتب آن نيكو است

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمُلْكِكَ كُلِّهِ‏

خدايا پس درخواست مى ‏كنم به تمام مراتب ملكت

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

خدايا من تو را مى‏ خوانم چنانكه مرا امر فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانكه وعده ‏ام فرمودى

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عَلاَئِكَ بِأَعْلاَهُ وَ كُلُّ عَلاَئِكَ عَالٍ

خدایا از تو درخواست مى ‏كنم به حق عالیترين مراتب بلندت در صورتى كه تمام مراتب آن عالى است

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَلاَئِكَ كُلِّهِ‏

خدايا پس درخواست مى‏ كنم به حق تمام مقامات بلندت

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ آيَاتِكَ بِأَعْجَبِهَا وَ كُلُّ آيَاتِكَ عَجِيبَةٌ

خدایا از تو درخواست مي كنم به حق گرامی ترين و عجیب ترین آياتت در صورتى كه تمام آياتت عجیب و شگفت است

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِآيَاتِكَ كُلِّهَا

خدایا پس درخواست مى‏ كنم به حق تمام آیاتت

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَنِّكَ بِأَقْدَمِهِ وَ كُلُّ مَنِّكَ قَدِيمٌ

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق قديمترين احسانهايت در صورتى كه تمام احسانهايت قديم است

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَنِّكَ كُلِّهِ‏

خدایا پس درخواست مى ‏كنم به حق تمام احسان هايت

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

بار خدايا من تو را مى‏ خوانم چنانكه دستورم فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانكه وعده ‏ام دادى

 

اللَّهُمَّ وَ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا (مِمَّا) أَنْتَ فِيهِ مِنَ الشُّئُونِ وَ الْجَبَرُوتِ

خدایا از تو درخواست مى ‏كنم به حق هر چه كه در آن شئون و جبروتت جمع است

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ شَأْنٍ وَ كُلِّ جَبَرُوتٍ‏

خدايا پس درخواست مى ‏كنم به حق هر شأنى و هر جبروتى

 

اللَّهُمَّ وَ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا تُجِيبُنِي بِهِ حِينَ أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ‏

خدایا از تو درخواست مى‏ كنم به حق آن چيزى كه اگر تو را به آن چيز بخوانم اجابت مى ‏كنى‏ اى خدا

 

يَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِبَهَاءِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ‏

اى خدایى كه نيست خدايى جز تو از تو درخواست مى ‏كنم به نور لا اله الا انت

 

يَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِجَلاَلِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ‏

اى خدایى كه معبودى جز تو نيست از تو درخواست مى ‏كنم به جلال لا اله الا انت

 

يَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ‏

اى خدایى كه معبودى جز تو نيست از تو درخواست مى‏ كنم به حق لا اله الا انت

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

خدایا من تو را مى ‏خوانم چنانكه دستورم فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانكه وعده ‏ام فرمودى

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ رِزْقِكَ بِأَعَمِّهِ وَ كُلُّ رِزْقِكَ عَامٌّ

خدایا من از تو درخواست مى‏ كنم به حق عامترین مراتب رزقت در صورتى كه تمام مراتب رزقت عام است

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرِزْقِكَ كُلِّهِ‏

خدایا از تو درخواست مى ‏كنم به تمام مراتب رزقت

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عَطَائِكَ بِأَهْنَئِهِ وَ كُلُّ عَطَائِكَ هَنِي‏ءٌ

خدایا از تو درخواست مى‏ كنم به حق گواراترين عطايت در صورتى كه تمام مراتب عطايت گوار است

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَطَائِكَ كُلِّهِ‏

خدايا پس درخواست مى ‏كنم بتمام مراتب عطايت

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِكَ بِأَعْجَلِهِ وَ كُلُّ خَيْرِكَ عَاجِلٌ

خدایا از تو درخواست مى ‏كنم بحق عاجلترین مراتب خيرت در صورتى كه تمام مراتب خیرت عاجل است

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِخَيْرِكَ كُلِّهِ‏

خدایا از تو درخواست مى‏ كنم به حق تمام مراتب خیرت

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ بِأَفْضَلِهِ وَ كُلُّ فَضْلِكَ فَاضِلٌ

خدایا از تو درخواست مى‏ كنم به حق فاضلترین مراتب فضلت در صورتى كه تمام مراتب بخشایشت زياد است

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِفَضْلِكَ كُلِّهِ‏

خدایا پس درخواست مى ‏كنم به حق تمام مراتب فضلت

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

خدایا من تو را مى ‏خوانم چنانكه دستورم فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانكه وعده ‏ام دادى

 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

خدايا درود فرست بر محمد و آل محمد

 

وَ ابْعَثْنِي عَلَى الْإِيمَانِ بِكَ وَ التَّصْدِيقِ بِرَسُولِكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ السَّلاَمُ‏

و مرا بر گرويدن به تو و تصديق نمودن پيغمبرت كه بر او و آلش درود باد برانگيز

 

وَ الْوِلاَيَةِ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ الْبَرَاءَةِ مِنْ عَدُوِّهِ‏

و نيز مرا بر دوستى و ولایت (امير المؤمنین) على بن ابى طالب و بیزارى از دشمنانش

 

وَ الاِيتِمَامِ بِالْأَئِمَّةِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ

و پيروى از امامان از آل محمد كه بر آنان درود باد برانگیزان

 

فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُ بِذَلِكَ يَا رَبِ‏

پس بدرستى كه من بدان راضیم اى پروردگار

 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ

بار خدایا درود فرست بر محمد (صلی الله علیه و آله) بنده تو و رسولت

 

فِي الْأَوَّلِينَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْآخِرِينَ‏

در اولین و درود فرست بر محمد (صلی الله علیه و آله) در آخرین

 

وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْمُرْسَلِينَ‏

و درود فرست بر محمد (صلی الله علیه و آله) در ملأ اعلى ‏و درود فرست بر محمد (صلی الله علیه و آله) در رسولان

 

اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَ الشَّرَفَ وَ الْفَضِيلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الْكَبِيرَةَ

بار خدایا عطا كن محمد (صلی الله علیه و آله) را (منبر) وسیله و شرف و فضیلت و مقام بزرگ

 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

بار خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد

 

وَ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَ بَارِكْ لِي فِيمَا آتَيْتَنِي‏

و به آنچه روزیم دادى مرا قانع فرماى و هر چه به من دادى برایم مبارك ساز

 

وَ احْفَظْنِي فِي غَيْبَتِي وَ كُلِّ غَائِبٍ هُوَ لِي‏

و مرا در غیبت خود و هر غایبى كه دارم (از هر گونه بدى در پناهت) حفظ كن

 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ابْعَثْنِي

بار خدایا درود فرست بر محمد (صلی الله علیه و آله) و آل محمد و برانگيزان

 

عَلَى الْإِيمَانِ بِكَ وَ التَّصْدِيقِ بِرَسُولِكَ‏

 بر ایمان به تو و تصديق رسول (گرامیت)

 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

بار خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد (علیهم السلام)

 

وَ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْخَيْرِ رِضْوَانَكَ وَ الْجَنَّةَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّرِّ سَخَطِكَ وَ النَّارِ

و از تو درخواست مى ‏كنم بهترين خوبی هاى رضوان و بهشت تو را و به تو پناه مى ‏برم از بدترین بد خشمت و دوزخ

 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

بار خدایا درود فرست بر محمد (صلی الله علیه و آله) و آل محمد

 

وَ احْفَظْنِي مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَ مِنْ كُلِّ عُقُوبَةٍ

و مرا از هر مصیبت و بلیت و از هر زجر و عقوبت

 

وَ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ وَ مِنْ كُلِّ بَلاَءٍ وَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ وَ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ‏

و از هر گونه فتنه و از هر بلاء و شر و از هر گونه گزند و ناخوشى

 

وَ مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ نَزَلَتْ أَوْ تَنْزِلُ

و از هر گونه مصيبت و پيش آمد بد و آفتى كه نازل گرديده يا نازل گردد

 

مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ

از آسمان بسوى زمين در پناه لطفت محفوظ بدار در اين ساعت

 

وَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَ فِي هَذَا الشَّهْرِ وَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ

و در اين شب و در اين روز و در اين ماه و در این سال

 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اقْسِمْ لِي

بار خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد و مرا بهره‏ مند گردان

 

مِنْ كُلِّ سُرُورٍ وَ مِنْ كُلِّ بَهْجَةٍ وَ مِنْ كُلِّ اسْتِقَامَةٍ

از هر شادى و از هر خرمى و از هر پایدارى و استقامت

 

وَ مِنْ كُلِّ فَرَجٍ وَ مِنْ كُلِّ عَافِيَةٍ وَ مِنْ كُلِّ سَلاَمَةٍ وَ مِنْ كُلِّ كَرَامَةٍ

و از هر فرج و از هر عافیت و تندرستى و سلامتى و از هر كرامت

 

وَ مِنْ كُلِّ رِزْقٍ وَاسِعٍ حَلاَلٍ طَيِّبٍ وَ مِنْ كُلِّ نِعْمَةٍ

و از هر رزق و روزى وسیع حلال پاكیزه و از هر نعمت

 

وَ مِنْ كُلِّ سَعَةٍ نَزَلَتْ أَوْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ‏

و از هر وسعت كه نازل شده يا نازل شود از آسمان به زمین

 

فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَ فِي هَذَا الْيَوْمِ

در این ساعت و در این شب و در این روز

 

وَ فِي هَذَا الشَّهْرِ وَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ

و در اين ماه و در این سال

 

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ ذُنُوبِي قَدْ أَخْلَقَتْ وَجْهِي عِنْدَكَ

بار خدایا اگر گناهانم چهره ‏ام را نزد تو فرسودند و میان من و تو حایل شدند

 

وَ حَالَتْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ وَ غَيَّرَتْ حَالِي عِنْدَكَ‏

و حال مرا در حضرتت دگرگون كرده ‏اند

 

فَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي لاَ يُطْفَأُ وَ بِوَجْهِ مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الْمُصْطَفَى‏

پس من از تو درخواست دارم به نور پاكت كه خاموش نگردد و به آبروى حضرت محمد مصطفى (صلی الله علیه و آله) حبیب تو

 

وَ بِوَجْهِ وَلِيِّكَ عَلِيٍّ الْمُرْتَضَى وَ بِحَقِّ أَوْلِيَائِكَ

و به آبروى ولیت على مرتضى و به حق اولیائت

 

الَّذِينَ انْتَجَبْتَهُمْ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

كه برگزیدى آنان را كه درود فرستى بر محمد و آل محمد

 

وَ أَنْ تَغْفِرَ لِي مَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِي وَ أَنْ تَعْصِمَنِي فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي‏

و آنچه از گناهان در گذشته دارم بیامرزى و در آینده عمرم از گناهان (در پناه لطفت) نگهم دارى

 

وَ أَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ أَنْ أَعُودَ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ مَعَاصِيكَ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي‏

و به تو پناه مى ‏برم بار خدايا كه به چيزى از نافرمانى و معصیت تو بازگشت نمايم هرگز تا زنده‏ ام دارى

 

حَتَّى تَتَوَفَّانِي وَ أَنَا لَكَ مُطِيعٌ وَ أَنْتَ عَنِّي رَاضٍ

تا جانم بگیرى و من مطيع تو و تو از من راضى و خوشنود باشى و عملم را

 

وَ أَنْ تَخْتِمَ لِي عَمَلِي بِأَحْسَنِهِ وَ تَجْعَلَ لِي ثَوَابَهُ الْجَنَّةَ

ختم به خير و عاقبت به خير فرمایى و ثواب آن را بهشت برایم مقرر فرمایى

 

وَ أَنْ تَفْعَلَ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ يَا أَهْلَ التَّقْوَى

و اینكه آنچه تو اهل آنى با من بجاى آرى اى اهل تقوى

 

وَ يَا أَهْلَ الْمَغْفِرَةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

و اى اهل آمرزش درود فرست بر محمد و آل محمد

 

وَ ارْحَمْنِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ‏

و بر من ترحم فرما به رحمت تو امید دارم اى مهربانترین مهربانان عالم. 

دسترسی سریع و آسان به راهکار و محتوا برای مناسبت‌های نیمه شعبان، غدیر، محرم و فاطمیه
برای مطالعه و مشاهده مطالب خدمتگزاران میتوانید به فهرست مطالب در زیر مراجعه نمایید.

فهرست مطالب محرم فهرست مطالب فاطمیه فهرست مطالب نیمه‌شعبان فهرست مطالب غدیر کتابخانه خدمتگزاران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا