آثار نوشتاری و اجرایی غدیربزرگسالغدیرمتن سخنرانی و مقاله غدیرمتنیمخاطبیننوجواننوع محتوا

سخنرانی غدیر رمز وحدت

سخنرانی غدیر رمز وحدت – یکی از مهم ترین ارکان حیات جامعه  اسلامی

مقاله سخنرانی غدیر رمز وحدت با توجه به حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه افکنی یکی از مهم ترین ارکان حیات جامعه ی اسلامی در دنیای امروز است.

متن سخنرانی غدیر رمز وحدت

توجه به حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه افکنی یکی از مهم ترین ارکان حیات جامعه ی اسلامی در دنیای امروز است. دنیایی که با تمام نیرو از هر خلل و شقاق و اختلافی در درون جامعه اسلامی سوء استفاده می کند. تا بتواند اسلام و دین را از صحنه ی بین المللی و جهانی حذف نماید.

همه ی دلسوزان جامعه ی اسلامی به این امر حیاتی واقفند، اما آن چه مهم و اساسی است، چگونگی برخورد با این مسئله و شناخت رمز وحدت در جامعه اسلامی است.

در دهه های اخیر در راستای رمز گشایی وحدت اسلامی دیدگاه های مختلفی از اهل تسنن و تشیع مطرح شده است که بعضی از آن ها تاکید بر توجه به مسایل مشترک دو مکتب، و بعضی دیگر تاکید بر پرهیز و کنار گذاشتن موارد اختلافی دارند.

اما به نظر میرسد منطقی ترین و در عین حال نزدیک ترین راه برای حفظ وحدت در جامعه اسلامی (جدای از تعصبات فرقه ای و گروهی) بازگشت جامعه به همان نقطه ای است که تفرقه از آن نقطه شروع شده است.

چون در مسائل فکری و اعتقادی مشترک مشکلی وجود ندارد که عامل تفرقه باشد،و موارد اختلافی را هم همه فرقه ها آمادگی برای کنار گذاشتن آن ندارند.

ولی اگر تمام توجه به این مسئله جلب شود که اولین نقطه ی اختلاف بین فرقه های مختلف اسلامی مسئله ی مهم امامت، ولایت و رهبری جامعه پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وبا تأکید فراوان حضرت صلی الله علیه و آله در غدیر خم بود. این سخن منطقی به نظر می رسد که وحدت جامعه اسلامی از همان نقطه آغاز شود.

سخنرانی غدیر رمز وحدت – مستندات قرآنی و حدیثی

این مسئله را خود قرآن و روایات اسلامی به گونه ای روشن و بدیهی مطرح کرده اند. به عنوان نمونه:

1- قرآن در آیه 103 سوره ال عمران می فرماید :

«…… واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا » سوره آل عمران 103

به ریسمان الهی چنگ زنید و از یکدیگر جدا نشوید.

رمز وحدت و پرهیز از تفرقه در این آیه اعتصام و تمسک به ریسمان الهی است. اما مقصود از این (حبل الله) چیست؟ بسیاری از مفسرین قرآن، دین، اجتماع مسلمین و …. را به عنوان حبل الله مطرح کرده اند:

الف: جلال الدین سیوطی از علماء اهل سنت در کتاب (الدر المنثور فی تفسیر الماثور جلد 2 صفحه60 ) حدیثی را به نقل از زید بن ثابت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند که: من در بین شما دو جانشین قرار می دهم. کتاب خدا، ریسمانی که از آسمان تا زمین کشیده شده و عترت من، اهل بیتم، و این دو از یکدیگر جدا نمی شوند تا در نزد حوض کوثر به من بپوندند همین روایت در کتاب مفاتح الغیب فخر رازی جلد 8 صفحه 311 عنوان شده است.

ب: در کتاب شواهد التزیل لقواعد التفضیل عبید الله بن احمد حسکانی (از اهل سنت جلد 1 صفحه)

168 آمده است که :امام صادق علیه السلام فرموده اند: ما همان ریسمان الهی هستیم که خداوند فرمود (واعتصموا…) پس «کسی که به ولایت علی ابن ابیطالب علیه السلام تمسک جوید به نیکی چنگ زده است. وکسی که به نیکی تمسک جوید ایمان دارد و هر که آن را ترک کند از ایمان خارج شده است

ج: امام باقر علیه السلام می فرمایند. بحار الانوار جلد 24 صفحه 85 ) سخن خداوند که فرمودند( ولا تفرقوا). بر اساس این فرمان، خداوند می دانستند که ا م ت اسلامی « بعد از پیامبرشان دچار تفرقه و اختلاف می شوند. آن ها را از تفرقه منع فرمود همانطور که امتهای پیشین را بر حذر داشته بود، و ا م ت اسلامی را فرمان داد بر این که بر ولایت آل محمد صلی الله علیه و آله اجتماع کنند و متفرق نشوند

د: از همان حضرت روایت شده که: آل محمد همان ریسمان الهی هستند که مردم مامور به تمسک به آنها شده اند. و به همین جهت ” خداوند فرموده اند: ” واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا ( بحار الانوار جلد  24 صفحه 85 )

ه: امام علی ابن الحسین علیه السلام می فرمایند: رسول گرامی صلی الله علیه و آله روزی با اصحاب خود در مسجد مدینه حضور داشتند، به اصحاب فرمودند: « الان مردی از اهالی باغات مدینه وارد می شود و سؤالی دارد ، در آن هنگام مردی شبیه مردم مصر وارد شد ، پیش آمد و به رسول خداصلی الله علیه و آله سلام کرد و نشست و از حضرتصلی الله علیه و آله پرسید : من شنیده ام که رسول خداصلی الله علیه و آله می فرمایند: ” واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا” این ریسمانی که خداوند به ما فرمان داده به آن تمسک جوییم واز آن متفرق نشویم چیست؟

حضرت رسول اکرمصلی الله علیه و آله لحظه ای درنگ فرمودند و سر برداشتند و به علی بن ابیطالب علیه السلام اشاره فرمودند. مرد به دنبال علی علیه السلام حرکت کرد و گفت:به ریسمان الهی و ریسمان رسول خداصلی الله علیه و آله تمسک می جویم (بحار الانوار جلد  36 صفحه 16 )

2- قرآن در آیه 256 سوره بقره می فرمایند:

«……… فمن یكْف رْب الطَّغوت و یؤْمن بالله فقد اسْتمْسك بالْعرْوة الْوثْقى لا ان فصام لها …»(کسی که به طاغوت کافر شود و به خدا ایمان آورد به (عرْوة الْوثْقى) دستگیره ی الهی که باز شدنی نیست چنگ زده است)در این آیه نشانه ی ایمان ، تمسک به عرْوة الْوثْقى است.

اما این گره ی محکم و این دستگیره ی قوی چیست؟

الف: در کتاب شواهد التنزیل لقواعد التفضیل عبید الله ابن احمد حسکانی جلد 1 صفحه 168 آمده است رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:
کسی که دوست دارد به کشتی نجات سوار شود و به دستگیره ی محکم «الهی ( عرْوة الْوثْقى) تمسک جوید و متمسک به ریسمان محکم الهی باشد ، پس باید ولایت علی بن ابیطالب علیه السلام را بپذیرد و به امامت هادیان از فرزندان علیعلیه السلام تن دهد»

ب: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: |
به زودی بعد از من فتنه ای تاریک و ظلمانی بوجود خواهد آمد، از آن فتنه کسی نجات خواهد یافت که به «عرْوة الْوثْقى» الهی متمسک شده باشد.

پرسیدند:
ای رسول خداصلی الله علیه و آله عرْوة الْوثْقى چیست؟

فرمودند:
ولایت سید و آقای اوصیاء.

پرسیدند:
ای پیامبرصلی الله علیه و آله  سید و آقای اوصیاء کیست؟

فرمودند:
امیرمؤمنان.

پرسیدند:
چه کسی امیرمؤمنان است؟

فرمودند:
مولا و آقای مسلمانان و پیشوای آن ها بعد از من.

پرسیدند:
چه کسی مولای مسلمانان است؟

فرمودند:
برادرم علی علیه السلام

(بحار الانوار جلد  37 صفحه 307 )

3- قرآن درآیه 152 انعام :

«و أنَّ هذا صراطى مسْتقیمًا فاتَّبعوه و لا تتَّبعواْ السُّبل فتفرَّق بكمْ عن سبیله » (این راه مستقیم من است از آن پیروی کنید و از راه های مختلف و متفرق تبعیت نکنید زیرا از راه خدا متفرق خواهید شد

مقصود از سبیل خداوند کدام راه است؟

الف: امام صادق علیه السلام در توضیح این آیه می فرمایند:

ما آن راه الهی هستیم برای کسی که به ما اقتدا کند، و ما راهنمایان به سوی بهشت و دستگیره های محکم اسلام هستیم… (بحار الانوار جلد 24 صفحه 20)

ب: پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله در بخشی از خطابه ی غدیر فرمودند : ای مردم! صراط مستقیم خدا منم که شما را به پیروی از آن امر فرموده و پس از من علی علیه السلام است و آن گاه فرزندانم از نسل او و پیشوایان راستینند که به درستی و راستی راهنمایند و به آن حکم ودعوت می کنند

ج: در دعای ندبه خطاب به امام زمان علیه السلام می خوانیم « یابن السبل الواضحة»

د: پیامبر صلی الله علیه و آله در بخش دیگری از خطابه ی غدیر خطاب به مردم می فرمایند: هان، ای مردمان، همانا خداوند امر و نهی خود را به من فرموده و من نیز به دستور او دانش آن را در نزد علی علیه السلام نهادم، پس فرمان او را بشنوید و گردن نهید وپیرویش نمایید و از آنچه بازتان دارد خودداری کنید تا راه بیابید. به سوی هدف او حرکت کنید، راه های گونه گون شما را از راه او باز ندارد

4- علاوه بر آیات و روایات، احادیث معتبر فراوانی از معصومین علیه السلام نقل شده که بازگو کننده ی این رمز وحدت جامعه ی اسلامی است. از جمله:

الف: امام باقر علیه السلام در زیارت حضرت رسول علیه السلام  بعد از رحلت، خطاب به اهل بیت علیه السلام می فرمایند:

شما اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله اهل خدا هستید که بوسیله ی شما نعمت تمام شد و اختلافات و تفرقه از بین رفت. و وحدت کلمه بوجود آمد (کافی جلد 1 صفحه 446)

ب: در زیارت جامعه ی کبیره خطاب به اهل بیت علیه السلام می خوانیم: با ولایت شما کلمات الهی تام وکامل شد و نعمت خداوند عظیم شد. و افتراق تبدیل به الفت  گردید

ج: حضرت صدیقه ی کبری سلام الله علیها در بخشی از خطبه ی فدک می فرمایند:

«و طاعتنا نظام اللملَّة و امامتنا امانا من الفرقة . اطاعت از ما اهل بیت علیه السلام عامل نظام ملت مسلمان و امامت و پیشوایی ما عامل آسایش شما از تفرقه و اختلاف است»

سخنرانی غدیر رمز وحدت – طرح دوسؤال :

1- جا دارد از تمام فرقه های مسلمان سؤال شود که مقصود از امامتی که حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح می فرمایند، امامت وپیشوائی کیست ؟ واطاعت از کدام پیشوا عامل نظام امت اسلامی و جلوگیری از تفرقه است ؟

2- قرآن درآیه ی  71 سوره ی اسراء می فرماید :

« یوم ندعو کلَّ اناسٍ بامام هم … روزی که هرگروهی را باپیشوایشان فرا می خوانیم »
سؤال این است که جامعه ی اسلامی دردنیای امروز کدام گروه از پیشوایان فرقه های مختلف را شایسته ی پیروی می دانند که درروز قیامت با سرافرازی با آن ها فراخوانده شوند؟ پیشوایان دوازده گانه ی معصوم را که در غدیر به دنیا معرفی شدند؟ و یا کسان دیگری که درطول تاریخ به عنوان خلفا وجانشینان پیامبر صلی الله علیه و آله دررأس امور بوده اند؟

به نظر می آید اگر تمام فرقه های مسلمان به این دوسؤال، بدون تعصبات فرقه ای، به طور دقیق پاسخ دهند. بسیاری از مشکلات تفرقه انگیز دربین مسلمانان ازبین خواهد رفت.

خلاصه ی کلام این که تنها رمز وحدت جامعه ی اسلامی پذیرش امامت، ولایت و رهبری امام معصوم علیه السلام پس از پیامبرگرامی اسلام صلی الله علیه و آله تا روز قیامت است و ظهور و قیام آخرین موعود عالم ، امام حجة بن الحسن علیه السلام وحدت بخش جهان بشریت خواهد بود .

این مطلب نه از روی تعصب شیعی بودن است بلکه این رمز گشایی از قرآن ،پیامبرعلیه السلام ومعصومین علیه السلام سرچشمه گرفته و غدیر، برکه ی وحدت جامعه اسلامی تا ابدیت است.

دسترسی سریع و آسان به راهکار و محتوا برای مناسبت‌های نیمه شعبان، غدیر، محرم و فاطمیه
برای مطالعه و مشاهده مطالب خدمتگزاران میتوانید به فهرست مطالب در زیر مراجعه نمایید.

فهرست مطالب محرم فهرست مطالب فاطمیه فهرست مطالب نیمه‌شعبان فهرست مطالب غدیر کتابخانه خدمتگزاران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا