او یک خدمتگزار بود شماره 24 ،او یک خدمتگزار بود شماره 26 ،او یک خدمتگزار بود شماره 27 ،او یک خدمتگزار بود شماره 30 ،او یک خدمتگزار بود شماره 31 ،او یک خدمتگزار بود شماره 28 ،او یک خدمتگزار بود شماره 33 ،او یک خدمتگزار بود شماره 34 ،او یک خدمتگزار بود شماره 35 ،او یک خدمتگزار بود شماره 36 ،او یک خدمتگزار بود شماره 43 ،او یک خدمتگزار بود شماره 44 ،او یک خدمتگزار بود شماره 25 ،او یک خدمتگزار بود شماره47 ،او یک خدمتگزار بود شماره50

او یک خدمتگزار بود شماره ۴۳

او یک خدمتگزار بود شماره ۴۳

آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا.
با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود….
او یک خدمتگزار بود شماره ۴۳ درباره شیخ احمد کافی است.

شیخ احمد کافی

وی در سال ۱۳۱۵ شمسی در مشهد و در خانواده مذهبی متولد شد. و از طفولیت به کسب علوم دینی پرداخته و پدر هجده سالگی به نجف رفته به مدت پنج سال از محضر آیات حوزه نجف کسب فیض نمود. پس از پنج سال به مشهد بازگشته و پس ازدواج به قم مراجعت نموده و به تحصیل پرداخت.

از سال هزارو سیصد و چهل نخستین سخنرانی های خود را مبنی بر تذکر نسبت به ولی عصر علیه السلام آغاز نمود.آوازه ی منبر های او از قم و مشهد فراتر و در کشور طنین انداز شد.اخلاص و ارادت او به حضرت ولی عصر و ارائه سبک نوین در امر ارشاد، صراحت، شجاعت و علم بالای ایشان موجبات جذب جوانان با هر طرز فکری را به منبرهای ایشان و اصلاح آن هارا فراهم نمود.

او در راه جلب رضایت امامش از هیچ تلاشی فروگذار نکرد تا آن جا که بخش عمده ی درآمدش را وقف خرید مکان های مروج فساد برای ممانعت از فعالیت آن ها با مبالغ بالا و تاسیس خیریه انصار الحجه با تحت پوشش قرار دادن پنج هزار تن از خانواده های بی بضاعت نمود.

توجه تام او به حضرت ولی عصر، حال خاصی به نقل تشرفات از زبان ایشان می داد به نحوی که بسیاری را متحول و متوجه حضرت نمود.

سرانجام طاغوت این حجم از اخلاص و دلدادگی وی را به امامش تاب نیاورده و با طرح تصادف ساختگی، در۳۰ تیر ۵۷ مطابق با نیمه شعبان نوای یابن الحسن شهرت یافته ی شیخ احمد کافی، بلبل اهل بیت را خاموش نمود.

مقالات مرتبط با او یک خدمتگزار بود :

او یک خدمتگزار بود شماره۲۴

او یک خدمتگزار بود شماره۲۶

او یک خدمتگزار بود شماره۲۸

او یک خدمتگزار بود شماره۳۰

او یک خدمتگزار بود شماره۳۳

او یک خدمتگزار بود شماره۳۵

او یک خدمتگزار بود شماره ۴۳

او یک خدمتگزار بود شماره۲۵

او یک خدمتگزار بود شماره۲۷

او یک خدمتگزار بود شماره۲۹

او یک خدمتگزار بود شماره۳۱

او یک خدمتگزار بود شماره۳۴

او یک خدمتگزار بود شماره۳۶

او یک خدمتگزار بود شماره ۴۴


دیدگاه خود را بیان کنید

دوازده − نه =