جشن سحر نیمه شعبان-بخش دکلمه

بخش دکلمه جشن سحر نیمه شعبان با ۴ بسته پیشنهادی اجرای دکلمه در دسترس خدمتگزاران امام عصر(علیه السلام) است.

بسته اول دکلمه

صوت اجرای دکلمه

دانلود فایل 

زیر صدای اجرای دکلمه

دانلود فایل 

دانلود متن Word راهنما و اجرای دکلمه

دانلود متن Pdf راهنما و اجرای دکلمه

بسته دوم دکلمه

صوت اجرای دکلمه

دانلود فایل 

زیر صدای اجرای دکلمه

دانلود فایل 

دانلود متن Word راهنما و اجرای دکلمه

دانلود متن Pdf راهنما و اجرای دکلمه

بسته سوم دکلمه

صوت اجرای دکلمه

دانلود فایل 

زیر صدای اجرای دکلمه

دانلود فایل 

دانلود متن Word راهنما و اجرای دکلمه

دانلود متن Pdf راهنما و اجرای دکلمه

بسته چهارم دکلمه

صوت اجرای دکلمه

دانلود فایل 

زیر صدای اجرای دکلمه

دانلود فایل 

دانلود متن Word راهنما و اجرای دکلمه

دانلود متن Pdf راهنما و اجرای دکلمه

بسته پنجم دکلمه

صوت اجرای دکلمه

دانلود فایل 

 

دانلود متن Word راهنما و اجرای دکلمه

دانلود متن Pdf راهنما و اجرای دکلمه


دیدگاه خود را بیان کنید

یازده + ده =