جشن سحر نیمه شعبان-بخش قرآن

این نوشته شامل ۸ بسته می باشد که می توانید در بخش اجرای قرآن جشن سحر نیمه از آنها استفاده بفرمائید.

بسته اول قرآن

صوت اول

لینک دانلود 

صوت دوم

لینک دانلود 

دانلود فایل Word متن آیات و اجرا

دانلود فایل PDF متن آیات و اجرا

بسته دوم قرآن

صوت اول

لینک دانلود 

صوت دوم

لینک دانلود 

دانلود فایل Word متن آیات و اجرا

دانلود فایل PDF متن آیات و اجرا

بسته سوم قرآن

صوت اول

لینک دانلود 

صوت دوم

لینک دانلود 

دانلود فایل Word متن آیات و اجرا

دانلود فایل PDF متن آیات و اجرا

بسته چهارم قرآن

صوت اول

لینک دانلود 

صوت دوم

لینک دانلود 

دانلود فایل Word متن آیات و اجرا

دانلود فایل PDF متن آیات و اجرا

بسته پنجم قرآن

صوت اول

لینک دانلود 

صوت دوم

لینک دانلود 

دانلود فایل Word متن آیات و اجرا

دانلود فایل PDF متن آیات و اجرا

بسته ششم قرآن

صوت اول

لینک دانلود 

صوت دوم

لینک دانلود 

دانلود فایل Word متن آیات و اجرا

دانلود فایل PDF متن آیات و اجرا

بسته هفتم قرآن

صوت اول

لینک دانلود 

صوت دوم

لینک دانلود

دانلود فایل Word متن آیات و اجرا

دانلود فایل PDF متن آیات و اجرا

بسته هشتم قرآن

صوت اول

لینک دانلود 

صوت دوم

لینک دانلود 

دانلود فایل Word متن آیات و اجرا

دانلود فایل PDF متن آیات و اجرا

 

 


Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده + 17 =